ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 ΤΣΑΚΟΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ….. Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ….

Α Τσεία α Γιωργού έκει έχα μπητέ όνειρα με τα χαρούπια πφι άκει θα μαζούει . Όνειρα για τα νοικοτσιουρίε ση , τα πράματα πφι έκει θα αγοράσει τσε πόσα έκει θα βάλει τθο κχομπόδεμα ση
Οι γίδε δεητοί κίσου απο τον ονάρι ση τσε ετήνα πεζά τσε σιούρα νη ( τον όνε ) έκει έγκα ίσια για το χτηματάτσι ση .
Έκει σκεγκουμένα τσε έκει ποία όνειρα τσε ένταει νη είγκιαει δίντα φτερά του πούε ση . Εσταμακήε τα κάτου βρύση , εποκίε το ονάρι ση τσε του γιδούλε ση , γιομήτσε τσε το παβούρι ση με υιο τσε εροβολίε κατά τα μερία του Μπαλιτσαρκού για το Ζαρίτσι . Τα πορεία έκει χαιρεκίχα όλοι του διαβάται πφι έκει ανταμούκχα πρόσχαρα . Ο ήλιε έκει τθατθέ νία τροιχία ψεά τσε δέσου όπφουρ έκει συνταχούλια , έκει νία απόδειξη ότσι έκει θα ποί ατσhά καΐα ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

One Response

  1. κα αμέρα τσακωνοπαρέα τα αργά έμε έχουντε μάθημα να μόλετε .νιλήνομε πάντα τσακώνικα τα γρούσα νάμου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *