Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 2–3 του Απρίλη 2023: Μαντρί Χριστόφορα Κολεντριανου( Πφέκη)

Περίπατε τθα παλιά λιμέρια ….τθουρ αγακητοί τόποι.  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 2–3 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Το μαντρί του Χριστόφορα Κολεντριανού του Πάνου Μαρνέρη.  Να τσαί το μαντρί του Χριστόφορα Κολεντριανού ( Πφέκη) Το παρατσούκλι  Πφέκη  από κιά εμπαήτσε ο ‘νι νιουρίζου ..  Ίσως τθα κουβέντα σι να έκι αού ταχκικά του λέξε: πφι έκι…..  Ο παππού ο Χριστόφορα ο ‘κι πορού να αλεί το ( Ρ)  σαν άλλε Δημοσθένη. Έμαει γείτονε τθο Τερέ . Ένα πόρε οι τσέλε νάμου.  Έκι έχου χκηνά τσαι έντενη εκι ζηνίχτα με τον αφέγκη μι .  Ακόνη ένι θυνηκχούμενε τα

Δειτε Περισσοτερα »
Τα 3 Επόμενα Posts Μας

Παράστσι τσαί Σάμπα 31 του Μάτζη τσαι 1 του Απρίλη 2023:Κουιτέ #154 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Μπαρμπαρίνα φχαριστούντε ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μπαρμπαρίνα  Παράστσι τςαι Σάμπα 31 του Ματζη τςαι 1 του Απρίλη 2023:  Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #154: από το

Δειτε Περισσοτερα »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 29–30 του Μάτζη 2023 . Κουιτέ #153: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Βασίλη Φχαριστούντε . Έτρου να συνεχίσερε λεβέγκη μι .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….……Βασίλης Πολίτης  Τίτιντα τσαι Πέφτα 29–30 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #153: από

Δειτε Περισσοτερα »
Τα Τραγούδια Μας

Η Τσακωνιά και τα Τραγούδια της

Οι Γιορτές Μας

Τα Έθιμα και η Ταυτότητα Μας

Η Ομορφιά της Τσακωνιάς

Τσακώνικες 1000+ Λέξεις

Γεύσεις, Διασκέδαση & Πολιτισμός

Συνταγές Τσακωνιάς, Παιχνίδια & Βιβλία

Επικοινωνία

panos617@icloud.com

On Air

Το Τσακώνικο WebRadio

Μουσική, Νέα, Μαθήματα και ό,τι κρατάει την Τσακωνιά εδώ, ζωντανή και ενεργή, όπως της αξίζει!