ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τίτιντα τσαι Πέφτα10-11 του Απρίλη 2024. Προξενηκή #18: του Οαπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Δέσποινα Τίτιντα τσαι Πέφτα 10–11 του Απρίλη 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Προξενηκή #18: του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 6–7 του Απρίλη 2024. Προξενηκή#17: του Παπαδιαμάντη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μπαρμπαρίνα Σάμπα τσαι Τσιουρακά 6–7 του Απρίλη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Προξενηκή #17: του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 4–5 του Απρίλη 2024. Κουιτέ #230 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

…………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μεταξού Πέφτα τσαι Παράστσι 4–5 του Απρίλη . 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #230 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαί Τίτιντα 2–3 του Απρίλη 2024.Προξενηκή#26 του Παπαδιαμάντη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……. Βασίλης Τςhίτα τσαί Τίτιντα 2–3 τ’Απρίλη 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Προξενηκή #16: του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 30 του Μάτζη τσαι 1 του Απρίλη 2024 Α Τσακωνοπαρέα κηγάϊδι ποδάρα του Πάνου Μαρνέρη .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……. Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 31 του Μάτζη, 1 του Απρίλη 2024: Α Τσακωνοπαρέα.Κηγάϊδι νή(τηγάϊδι)του Ποδάρα: του Πάνου Μαρνέρη . Το κηγάϊδι νή (τηγάϊδι)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 29–30 του Μάτζη 2024. Προξενηκή #15: του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Χρήστος Παράστσι τςαι Σάμπα 29–30 του Μάτζη 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Προξενηκή #15: του Παπαδιαμάντη. Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 27–28 του Μάτζη 2024. Προξενηκή #14 του Παπαδιαμάντη.Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….Μαρία Τίτιντα τσαί Πέφτα 27–28 του Μάτζη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Προξενηκή #14: Υου Παπαδιαμάντη. Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 23–24 του Μάτζη 2024: Προξενηκή #13 του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Ηλιάνα . Σάμπα—Τσιουρακά 23–24 τουΜάτζη 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Προξενηκή #13: του Παπαδιαμάντη Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 21–22 του Μάτζη 2024 . Προξενηκή #12 του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη…

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. Σταματού. Πέφτα τσαι Παράστσι 21–22 του Μάτζη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Προξενηκή #12: του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 25–16 του Μάτζη 2024. Προξενηκή #11 του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Νιχάλη Μαν. Παράστσι τσαι Σάμπα 15-16 του Μάτζη 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Προξενηκή #11: Του Παπαδιαμάντη Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 13–14 του Μάτζη 2024: Προξενηκή #10 του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………Ηλιάνα Τίτιντα τσαι Πέφτα 13–14 του Μάτζη 2024 : Α Τσακωνοπαρέα . Προξενηκή#10 του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 11–12 του Μάτζη 2024. Προξενηκή #9 του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..αγάπη Δέφτερα τσαι Τςhιίτα 11–12 του Μάτζη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Προξενηκή #9: του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαί Τίτιντα5–6 του Μάτζη 2024. Θωμαή,Σιούλα.Σταματού#19: του Πάνου Μαρνέρη .

………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….. Τςhιίτα τσαι Τίτιντα 5–6 του Μάτζη 2024:Α Τσακωνοπαρέα 2024 Θωμαή,Σιούλα,Σταματού #19: του Πάνου Μαρνέρη. Σ:Θιλενάδε μι, ορή κακότθο ζάτσε τσαί ο Φλεβάρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα4-5 του Μάτζη 2024. Προξενηκή #8: του Παπαδιαμάντη. Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μπαρμπαρίνα Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 4–5του Μάτζη2024:Α Τσακωνοπαρέα . Προξενηκή #8 του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 27–28 του Φλεβάρη 2024. Προξενηκή # 6: του Παπαδιαμάντη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. Βασίλης Τίτιντα τσαι Πέφτα 27–28 του Φλεβάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Ο προξενηκή του Παπαδιαμάγκη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 26–27 του Φλεβάρη 2024. Ο προξενηκή του Παπαδιαμάντη #5. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………Μιχάλης Δέφτερα τσαι Τςhίτα 26–27 του Φλεβάρη 2029: Α Τσακωνοπαρέα . Ο προξενηκή: του Παπαδιαμάγκη #5. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 22–23 του Φλεβάρη 2024. Προξενηκή #4 του Παπαδιαμάντη . Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Σταματού Πέφτα τσαι Παράστσι 22-23 του Φλεβάρη 2023:Α Τσακωνοπαρέα… Παπαδιαμάντη ο προξενηκή #4. Διαστευή τσαί γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 20–21 του Φλεβάρη 2024. Προξενηκη #3 του Παπαδιαμάντη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο. Μαρνέρη.

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Αναστασία . Τςhίτα τσαι Τίτιντα 20-21 του Φλεβάρη 2024:Α Τσακωνοπαρέα . Ο προξενηκή#3 του Παπαδιαμάντη: Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 18–19 του Φλεβάρη 2024: κηγάϊδι νή τηγάϊδι Λία Ζαρόκωστα ( ταχυδρόμου) Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη ..

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Τσιουρακά τσαί Δέφτερα 18–19 του Φλεβάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα Κηγάϊδι νή (τηγάϊδι) Λία Ζαρόκωστα: Του Πάνου Μαρνέρη. Το κηγάϊδι του Λία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 14–15 του Φλεβάρη 2024. Θωμαή Σιούλα ,Σταματού #17: του Πάνου Μαρνέρη.

…………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τίτιντα τσαι Πέφτα 14–15 του Φλεβάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Θωμαή, Σιούλα τσαί Σταματού #17: του Πάνου Μαρνέρη. Σ:Φλεβαζhίε γουναίτσε… Θ:Τσι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 14–15 του Φλεβάρη 2024: Θωμαή,Σιούλα,Σταματού: Τ’ Άγιε Βαλεντίνου: του Πάνου Μαρνέρη

…………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τίτιντα τσαι Πέφτα 14–15 του Φλεβάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Θωμαή, Σιούλα τσαί Σταματού #17: του Πάνου Μαρνέρη. Σ:Φλεβαζhίε γουναίτσε… Θ:Τσι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαί Τςhιίτα 12–13 του Φλεβάρη 2024. Προξενηκή #2: του Παπαδιαμάντη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Αλεβάντη. Δέφτερα τσαι Τςhόρα 12–13 του Φλεβάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Παπαδιαμάγκη #2: Ο προξενηκή Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 10–11 του Φλεβάρη 2024. Κουιτέ #229 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Μεταξού. Σάμπα τσαι Τσιουρακά 10–11 του Φλεβάρη 2024:Α Τσακωνοπαρέα. Κουιτέ #229 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαί Παράστσι8–9 του Φλεβάρη 2024. Ο προξενηκή #1 του Παπαδιαμάντη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………..ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….Δέσποινα . Πέφτα τσαι Παράστσι 8–9 του Φλεβάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Ο προξενηκή# 1: του Παπαδιαμάγκη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 2-3 του Φλεβάρη 2024. Κουιτέ #228 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….Μιχάλης Παράστσι τσαι Σάμπα 2–3 του Φλεβάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #228 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 31 του Γενάρη τσαι 1 του Φλεβάρη 2024. Κουιτέ #227 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Ηλιάνα Ολ. Τίτιντα τσαι Πέφτα 31 του Γενάρη τσαι 1 του Φλεβάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #227 από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Δέφτερα τσαι Τςhίτα 29–30 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα Κηγάϊδι νή (τηγάϊδι) του Κούιθου: Του Πάνου Μαρνέρη . Τθα εκατό μέτςhα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 25–26 του Γενάρη 2024. Κουιτέ #226 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

…….….ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Σταματού. Πέφτα τσαι Παράστσι 25–26 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #226 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαί Τίτιντα23–24 του Γενάρη 2024. Κουιτέ #225 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………. Μεταξένια Τςhίτα τσαι Τίτιντα 23–24 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #225 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 19–20 του Γενάρη 2024. Κηγάϊδι νή τηγάϊδι του Σταμάκη Κουρμπέλη: του Πάνου Μαρνέρη .

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Κηγάϊδι νή ( τηγάϊδι) Σταμάκη Κουρμπέλη: του Πάνου Μαρνέρη . Έννι φερτέ τθο Τςhουμία τα Παλιόχωρα . Ταν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 17–18 του Γενάρη 2024: Κουιτέ #224 από το βιβλίε «Κραυγή» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθά Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη…

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ………..Βασίλης Τίτιντα τσαί Πέφτα 17–18 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #224:από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαί Τσhίτα 15–16 του Γενάρη 2024:Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού #14 Γραφτέ τθα Τσακνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……. Δέφτερα τσαί Τςhίτα 15–16 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού #13: Του Πάνου Μαρνέρη Σ: Κα χροννία Κολλέγισε… Μ:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά13–14 του Γενάρη 2024. Κουιτέ #223 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ » Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μπαρμπαρίνα . Σάμπα τσα Τσιουρακά 13–14 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #223: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 11–12 του Γενάρη 2024. ΚΟΥΙΤΕ #221 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Πολυξένη Πέφτα τσαι Παράστσι 11–12 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #221 από το βιβλίο «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhιίτα τσαι Τίτιντα9–10 του Γενάρη 2024:Κουιτέ #220 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Δέσποινα . Τςhίτα τσαί Τίτιντα9–10 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #220 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7-8 του Γενάρη 2024. Δηνήτρη Μαστοράτση του Πάνου Μαρνέρη . :

…………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τσιουρακά τσαι Δέφτερα7–8 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα. Δηνήτρη Μαστοράτση: του Πάνου Μαρνέρη . Θίλε Τσάκωνα Δηνήτρη Μαστοράτση θα λειπέψερε νάμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 3–4 του Γενάρη 224 : Κουιτέ #219 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Όλγα Τίτιντα τσαί Πέφτα 3–4 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα Κουιτέ #219 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 29–30 του Δετσέμπρη 2023: Κουιτέ #218 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

Με τό καλέ να δετθούμε τον τσινούρτση Χρόνε. ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μεταξού. Σάμπα τσαι Τσιουρακά 29–30 του Δετσέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα Κουιτέ #218 από το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 27–28 του Δετσέμπρη 2023: Μαντρί του Γιώργου Μαρνέρη .: του Πάνου Μαρνέρη

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τίτιντα τσαι Πέφτα 27–28 του Δετσέμπρη 2023:Α Τσακωνοπαρέα Μαντρί Γιώργου Μαρνέρη τ’αφέγκη μι. Του Πάνου Μαρνέρη . Το μαντρί του Γιώργου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά23–24 του Δετσέμπρη 2023. Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματου #12: του Πάνου Μαρνέρη

λ ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Σάμπα τσαι Τσιουρακά 23–24 του Δετσέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού#12: του Πάνου Μαρνέρη. Σ)Βρε γουναίτσε για πότε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαί Παράστσι 21–22 του Δετσέμπρη 2023. Κουιτέ#217 από το βιβλία «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τςαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Μαρία Αλεβάντη Πέφτα τσαί Παράστσι21–22του Δετσέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. Κουιτέ #217 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα15–16 τουΔετσέμπρη 2023: Κουιτέ #216 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Μιχάλης Παράστσι τσαι Σάμπα 15–16 του Δετσέμπρη2023: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #216 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαί Πέφτα13–14του Δετσέμπτη 2023. Διασκευή τςαι γραφτέ τθα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Ηλιάνα Ολυμπίου Τίτιντα τςαι Πέφτα 13–14 του Δετσέμπρη2023: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ#215 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 11–12 του Δετσέμπρη 2023:Κουιτέ #214 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Ναρνέρη .

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Αναστασία Κοσσυβα 223: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #214 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 7–8 του Δετσέμπρη 2023. Κουιτέ #213 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Βασίλης Πέφτα τσαι Παράστσι 7–8 του Δετσέμπρη 2023. Α Τσακωνοπαρέα Κουιτέ #113 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 5–6 του Δετσέμπρη 2023. Κουιτέ #212 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μπαρμπαρίνα Τςhίτα τσαι Τίτιντα 5–6 του Δετσέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ#212: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 1–2 του Δετσέμπρη 2023: Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού #12 του Πάνου Μαρνέρη

……Καλέ μήνα θιλενάδε τσαι θίλοι……… …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Παράστσι τσαι Σάμπα 1–2 τουΔετσέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . Θωμαή,Σιούλα,Σταματού: του Πάνου Μαρνέρη Σ:Βρε γουναίτσε τσι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 29–30 του Νοέμπρη 2023 . Κουιτέ #211 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Πολυξένη Τίτιντα τσαι Πέφτα29–30 του Νοέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #211: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 27–28 του Νοέμπρη 2023. Κουιτέ #210 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ………Δέσποινα Δέφτερα τσαι Τςhίτα 27–28 του Νοέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #210 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 23–24 του Νοέμπρη2023. Κουιτέ #209 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

………………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Ολγα Μένη Πέφτα τσαι Παραστσι 23–24 του Νοέμπρη2023: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #209 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 21–22 του Νοέμπρη 2023: Κουιτέ #207 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ……….Αναστασία Τίτιντα τσαι Πέφτα 21–22 του Νοέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα Κουιτέ #207: Από το βιβλίε»ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 19–20 του Νοέμπρη 2023. Κουιτέ #206 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Σταματίνα Μανούσου Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 19–20 του Νοέμπρη2023: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #206 απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 15–16 του Νοέμπρη 2023:Κουιτέ #204 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακωπνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μαρία Αλεβάντη Τίτιντα τσαι Πέφτα 15–16 του Νοέμπρη 2023 :Α Τσακωνοπαρέα. Κουιτε #204 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 12–13 τουΝοέμπρη 2023: κουτέ #203 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη…

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μεταξού Δέφτερα τσαι Τςhiτα 12–13 του Νοέμπρη 2023 : Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #203: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 31 του Οχτώμπρη τσαι 1 του Νοέμπρη . Μαντρί του Λία Μαρνέρη τσαι Μανερόγιαννη . του Πάνου Μαρνέρη .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τςhίτα τσαι Τίτιντα 29 του Οχτώμπρη τσαι 1του Νοέμπρη. 2023: Α Τσακωνοπαρέα . Μαντρί,Λία Μαρνέρη Τσαι Μαρνερόγιαννη: του Πάνου Μαρνέρη. Έγκεινη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 27–28 του Οχτώμπρη 2023. Μαντρί Νικόα τσαι Παναγιώτη Μαρνέρη: του Πάνου Μαρνέρη .

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Παράστσι τσαι Σάμπα 27–28 του Οχτώμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. Μονάδα Νικόα τσαι Παναγιώτη Μαρνέρη: του Πάνου Μαρνέρη . Ο τσείε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα23–24 του Οχτώμπρη 2023. Κουιτέ #222 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ο μιτσή νάμου μαθητη Νιχάλη Τετώρο ένι σβαήχου το απίθανε έγκεινη Ποίμα του Γ. Ρίτσου . Νιχάλη Φχαριστούντε. ……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Μιχάλης Τετώρος Δέφτερα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Σάμπα τσαι Τσιουρακά 21–22 του Οχτώμπρη2023: Α Τσακωνοπαρέα. Για του νέοι #176: του Πάνου Μαρνέρη. Βρέχο = βροχή Βρύου = διψώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 17–18 του Οχτώμπρη 2023. Καλάβρυτα #201. Από το βιβλίε. «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλης Τςhίτα τσαι Τίτιντα 17–18 του Οχτώμπρη 2023. Α Τσακωνοπαρέα. Κουιτέ#201: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 15–16 του Οχτώμπρη 2023. Θωμαη, Σιούλα τσαι Σταματού : Του Πάνου Μαρνέρη

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………… Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 15–16 του Οχτώμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού #9 : του Πάνου Μαρνέρη Σ:) Ουουουου… Έωνη βάλε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι —Σάμπα13–14 του Οχτώμπρη 2023. Κουιτέ #200απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .μ

  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Πολυξένη  Παράστσι τσαι Σάμπα 13–14 τουΟχτώμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ #200: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 11–12 του Οχτώμπρη 223. Κουιτέ #199 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Δέσποινα .  Τίτιντα τσαί Πέφτα 11–12 του Οχτώμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #199 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τσhίτα 9–10 του Οχτώμπρη Κουιτέ #198 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….Μιχαλης Δέφτερα τσαι Τςhίτα 9–10 του Οχτώμπρη 2023:  Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #198 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαί γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΚΑΛΠΗ 2023

Κάλπη . Εκλογέ είννι παρείντε  Θα τσαι θα όλοι έμε νίντε Τθα κάλπη να κοκιάσουμε  Του καλύτεροι για να θρονιάσουμε 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 4–5 του Οχτώμπρη 2023: Κουιτέ #197απο το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τίτιντα τσαι Πέφτα 4–5 του Οχτώμπρη 2023 Α Τσακωνοπαρέα .  Καλάβρυτα #197, από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 2–3 του Οχτώμπρη 2023: Κουιτέ #196 από το Βιβλίε: «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… Δέφτερα τσαι Τςhίτα 2–3  τού Οχτώμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #196 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 30του Σετθέμπρη τσαι 1 του Οχτώμπρη 2023: Μαντρί. του Κωτςhαρή. Του Πάνου Μαρνέρη .

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Σάμπα τσαι Τσιουρακά 30 του Σετθέμπρη τσαι 1 του Οχτώμπρη 2023 Α Τσακωνοπαρέα. Το μαντρί του Κώστα Παπαϊδά (Κωτςhαρή): του Πάνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσhίτα τσαι Τίτιντα 26–27 του Σετθέμπρη 2023. Κουιτέ #195 από το βιβλίε « ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ηλιάνα Ολυμπίου Τςhίτα τσαι Τίτιντα 26-27 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #195 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 21–22 του Σετθέμπρη 2023. Κουιτέ #194:απο το βιβλίε» ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Όλγα  Πέφτα τσαι Παράστσι 21–22 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #194 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 15–16 του Σετθέμπρη 2023. Κουιτέ #192 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Μαρνέρη .

……..ΕΜΕ ΜΙΟΥΜΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Δέσποινα   Παράστσι τσαί Σάμπα 15–16 του Σετθέμπρη 2023.  Α  ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ : Κουιτέ #192 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 13–14 του Σετθέμπρη 2023. Κουιτέ #191 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Πολυξένη   Τίτιντα τσαι Πέφτα13–14 του Σετθέμπρη2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #191 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhιίτα 11–12 του Σετθέμπρη 2023. Κουιτέ #190 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Σταματού..   Δέφτερα τσαι Τςhίτα 11-12 του Σετθέμπρη 2023: ΑΤσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #190 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 8–9 του Σετθέμπρη 2023. Μαντρί Σαράντου Παπαϊδά του Πάνου Μαρνέρη .

……………ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………. Παράστσι τσαι Σάμπα 8–9 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρεα.  Μαντρί Σαράντου Παπαϊδά : του Πάνου Μαρνέρη. Οι τςhεί αϊθήνε ανταμούκαει τθα Σέα τ’ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Σετθέμπρη 2023. Κουιτέ #189 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Ελένη Σαρρή  Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #189 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 2–3 του Σετθέμπρη 2023. Κουιτέ #188 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… Μιχάλης Μαν.  Σάμπα τσαι Τσιουρακά  2–3 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. Κουιτέ #188 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ».  Διαστευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 31 Αγούστου τσαι 1 του Σετθέμπρη 2023. Κουιτέ #187 :από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μπαρμπαρίνα   Πέφτα τσαι Παράστσι 31 Αγούστου, 1 του Σετθέμπρη2023:  Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #187 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 12–13 του Αγούστου 2023: Κουιτέ #186: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Βασίλη .  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 12–13 τουΑγούστου2023: Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ # 186 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 9–10 Του Αγούστου 2023 .Κουιτέ # 185 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Πολυξένη  Τίτιντα τσαι Πέφτα 9–10 του Αγούστου 2023: Α Τσακωνοπαρέα…… Κουιτέ #185 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 5–6 του Αγούστου 2023. Κουιτέ #184 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Δέσποινα . Σάμπα τσαι Τσιουρακά 5–6 του Αγούστου 2023: Α Τσακωνοπαρέα … Κουιτέ #184 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δεπφτεφα 30–31 του Αουνάρη 2023. Κουιτέ #173 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Α Μπαρμπαρίνα νάμου έκι έχα επφέρη τα γεννητουρογιορτά σι .  Ίσια με το Ορειόντα να ζάνει οι χρόνου σι τσαι όα τα κα να σ’ερέχει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 28–29 του Αουνάρη 2023. Κουιτέ #183 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Ο Βασίλη ατσαιρέντζε πλέα . Τσαι έμε περήφανοι για το ότσι ένι νιού τα γρούσσα τσαι ένι βοηθού τθαν αναβίουση σι . Φχαριστούντε . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά. 22–23 του Αουνάρη 2023. Καλάβρυτα #182 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Τσένη ευχαριστούντε ντι πρεσιού . Έσι Βάνα τσαι εκιού το δικό ντι πετςhάρι, το δικό ντι στήριγμα τθαν προσπάϊθα νάμου .  Να έσι κα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 16–17 του Αουνάρη 2023. Κουιτε#181 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Δεσποινούλι νάμου, ντ’έμε φχαριστούντε  περσιού τσαι ντ’έμε καμαρούκχουντε. Τσ’ έγκεινη το καμπτζί ένι πολυάσχολε με του σπουδέ σι αλλά ένι ερέχουντα χρόνε να βοηθεί 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 14–15 του Αουνάρη 2023. Κουιτέ #180 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μπαρμπαρίνα Φχαριστούντε πρεσσιού Αν τσαι πολυάσχολε με τα μαϊθήματα σι πάντα ένι ερέχα χρόνε για τα γρούσσα νάμου.    ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Μπαρμπαρίνα . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 12–13 του του Αουνάρη 2023. Κουιτέ #179 από το βιβλίε»ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Όμορφο Λενάτσι φχαριστούντε ντι πρεσσιού . Να έσι γερά να σβαήχερε νάμου Τσακώνικα τσαι να ντι καμαρούκχουμε  ………..,,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ελένη Σαρρή  Τίτιντα τσαι Πέφτα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τσhίτα 10–11 του Αουνάρη 2023. Καλάβρυτα #178: απο το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μαρία Φχαριστούντε πρεσσιου σιάτη μι .  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Μαρία  Δέφτερα τσαι Τςhίτα 10-11 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #178 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 8–9 του Αουνάρη 2023. Κουιτέ #175 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

Α όμορφο Σίσυ ένι έχα τον όγο . Φχαριστούντε ντι πρεσσιού σιάτη μι . ΕΜΕ περήφανοι τσαι έμε κιμούντε τα προσπάϊθα ντι ..   ……….ΕΜΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 30 του Σερικχή τσαι 1 του Αουνάρη 2023:ΚΟΥΙΤΕ#177 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μιτσά μι Θωμαή .. να έσι κα τσαι να νιουρίζερε ότσι έμε πρεσσιού περήφανοι για σ’ετίου ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ……..Θωμαή  2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 24–25 του Σερικχή 2023. Κουιτέ #176 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Νιχάλη καμπτζί μι τσαι πάλι Φχαριστούντε . Ο Θεό να ντι δίνει υγεία να νιλήνερε Τσακώνικα τσαι ενεί να ντι καμαρούκχουμε ..  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 22–23 του Σερικχή 2023. Κουιτέ #172: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  …………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Μεταξού  Πέφτα τσαι Παράστσι 22-23 του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #172 απο το βιβλίε: «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 20–21 του Σερικχή 2023: Κουιτέ #167 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Φχαριστούντε πρεσσιού Σταματού .  ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Σταματίνα  Τςhίτα τσαι Τίτιντα 20–21του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #167 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι Τσαι Σάμπα 16–17 του Σερικχή 2023. Κουιτέ #174 απο το βιβλίε « ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Ηλιάνα Φχαριστούντε σιάτη μι . Να έσι πάντα κα τσαι να ντι καμαρούκχωει οι γονείε ντι τσαι ούγοιε ντ’ ένι αγαπού… ………….,..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 8–9 του Σερικχή 2023 .Κουιτέ #171 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ »Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Μπαρμπαρίνα  Πέφτα τσαι Παράστσι 8–9 του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Καλάβρυτα #171: από το βιβλίε «Κραυγή» Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαιΤίτιντα 6-7 του Σερικχή 2023. Κουιτέ #168 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλης Πολίτης  Τςhίτα τσαι Τίτιντα 6–7 του Σερικχή 2023: ΑΤσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #168: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 4–5 του Σερικχή 2023. Κουιτε#166 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Όλγα  Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 4–5 του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα…  Κουιτέ#166 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 2–3 του Σερικχή 2023: Κουιτέ #170 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………Πολυξένη Λαλουδάκη .  Παράστσι τσαί Σάμπα 2–3 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #170: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 31 του Αμάη τσαι 1 του Σερικχή 2023. Κουιτέ #169 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Δέσποινα Τρίκουλη .  Τίτιντα τσαι Πέφτα 31 του Αμάη τσαι 1 του Σερικχή  2023:  Α Τσακωνοπαρέα … Κουιτέ #169: από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 27–28 του Αμάη2023: Κουιτέ από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» του Πάνου Μαρνέρη .

  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Μεταξένια .  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 27–28 του Αμάη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ#165 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 11–12 του Αμάη 2023 . Μαντρί Σπύρου Κολεντριανού : του Πάνου Μαρνέρη .

  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. Πέφτα τσαι Παράστσι 11–12 του Αμάη 2023:Α Τσακωνοπαρέα.  Το μαντρί του Σπύρου Κολεντριανού: του Πάνου Μαρνέρη .  Μαντρί του Σπύρου Κολεντριανού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 5–6 του Αμάη 2023 . Κουιτέ #164: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Σταματού Φχαριστούντε σιάτη μι .  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Σταματού  Παράστσι τσαι Σάμπα 5–6 του Αμάη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #164: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσhίτα τσαι Τίτιντα 2–3 του Αμάη 2023. Κουιτέ #163 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Φχαριστούντε πρεσσιου Τσάκωνα Νιχάλη συνεχιστή τα γρούσσα νάμου .  ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Μιχάλης  Τςhίτα τσαιΤίτιντα3–3 του Αμάη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #163 από το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 28–29του Απρίλη 2023. Μαντρί του χρήστου Κορόγου ( Μίγκα): του Πάνου Μαρνέρη .

Όα ένταοι τα χάματα κάποτε ήγκιαει γιομάτα ζωή. Καμπτζιοβόλια να δρανήντωει μαζί με τα ριουφάλια κάτου από τουρ αλιοχράε ανέμελα .. ………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23 του Απρίλη 2023. Κουιτέ #162απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

  Κούκλα μι Φχαριστούντε ντι πρεσσιού .?  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….,Αγάπη  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #162 από το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 20–21 του Απρίλη 2023:Κουιτέ #161 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Μαρία Φχαριστούντε πρεσσιού . Χριστέ Αναστάτθε τσαι χρόνου παλσοι. Να έχουμε ταν υγεία νάμου .  ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Αλεβάντη  Πέφτα τσαι Παράστσι 20– 21του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 18–19 του Μάτζη 2023. Κουιτέ #160 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Χριστέ Αναστάτθε τσαι χρόνου πάσοι . Όλγα Φχαριστούντε .  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……. Όλγα Τςhίτα τσαι Τίτιντα 18–19 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ #160:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 14–15 του Απρίλη 2023. Κουιτέ #159 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Αναστασία Φχαριστούντε ντι πρεσιού τσαι κα Ανάσταση  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Αναστασία Σαπουνάκη  Παράστσι τσαί Σάμπα 14–15 του Απρίλη  2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #159: από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 12–13του Απρίλη 2023.Κουιτέ #158 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μπράβο ντι Μεταξού Ντ’έμε καμαρούκχουντε τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού. Κα Ανάσταση σε όλοι νάμου . ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μεταξού .  Τίτιντα τσαι Πέφτα 12–13 του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 10–11 του Απρίλη 2023. Κουτέ #156 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ ». Διαστσευή τσα γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ελενιώ Φχαριστούντε πρεσσιού τσαι κα ατςhά εβδημά .  ………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Ελένη Σαρρή  Δέφτερα τσαι Τςhιίτα 10–11 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα ….  Κουιτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 8–9 του Απρίλη 2023. Κουιτέ #157απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….θώμη Μανιταρά 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #157: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.  Απέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαί Τίτιντα 4–5 του Απρίλη 2023. Κουιτέ #155 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Χαλάλι ντι Ηλιάνα ντ’ έμε καμαρούκχουντε τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε. ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ηλιάνα Ζαρόκωστα   Τςhίτα τσαι Τίτιντα 4–5 του Απρίλη 2023. Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 2–3 του Απρίλη 2023: Μαντρί Χριστόφορα Κολεντριανου( Πφέκη)

Περίπατε τθα παλιά λιμέρια ….τθουρ αγακητοί τόποι.  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 2–3 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Το μαντρί του Χριστόφορα Κολεντριανού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαί Σάμπα 31 του Μάτζη τσαι 1 του Απρίλη 2023:Κουιτέ #154 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Μπαρμπαρίνα φχαριστούντε ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μπαρμπαρίνα  Παράστσι τςαι Σάμπα 31 του Ματζη τςαι 1 του Απρίλη 2023:  Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #154: από το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 29–30 του Μάτζη 2023 . Κουιτέ #153: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Βασίλη Φχαριστούντε . Έτρου να συνεχίσερε λεβέγκη μι .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….……Βασίλης Πολίτης  Τίτιντα τσαι Πέφτα 29–30 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #153: από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 25–26 του Μάτζη 2023. Κουιτέ #152: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …Πολυξένη Λαλουδάκη.  2023: Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ #152: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσα Παράστσι 23–24 του Μάτζη 223: Κουιτέ #148 :από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τονΠάνο Μαρνέρη .

Μεταξού Φχαριστούντε σιάτη μι . Έσι κατθία  τς’εκιού το κοτρωνάτσι ντι για να κχοντουιθεί α γρούσσα νάμου. Να έσι γερά, να ντι καμαρούκχουμε ενεί, όλοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 19–20 του Μάτζη 2023: Κουιτέ #151 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Φχαριστούντε Δέσποινα . Σε όα τα καλέσματα πάντα παρούσα .  Να έσι κα σιάτη μι, τσαι καλοί σπουδαί …  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Δέσποινα Τρίκουλη  Τσιουρακά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 17–18 του Μάτζη 2023. Κουτέ #150 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Λενιώ να έσι κα να έχετε ταν υγεία ντι τσαι να νιλήνερε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ. Ντ ‘ έμε Φχαριστούντε πρεσσιού..εζού τσαι όα α Τσακωνιά  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 15–16 του Μάτζη 2023. Κουιτέ #149: από το βιβλίο «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Πάσα βοά πφι έννι ορού ένταοι τα καμπτζία α συγκίνηση αλλά τσαι α χαρά  ένι ατςhά. Ο ‘τθε πορούντε να διαννοηθήτθε τα προσπάιθα πφι είννι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 11–12 του Μάτζη 2023:Κουιτέ #147 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Ηλιάνα Ολυμπίου .  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 11–12 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα …..  Κουιτέ #147 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 3–4 του Μάτζη 2023. Κουιτέ #146 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Φχαριστούντε Σταματού. Περήφανοι έσι ποία όλοι νάμου .  ………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………Σταματίνα  Παράστσι τσαι Σάμπα 3–4 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #146 :από το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 28 του Φλεβάρη τσαι 1 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα Θωμαή Σιούλα τσαι Σταματού #6 : του Πάνου Μαρνέρη .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Τςhιίτα τσαι Τίτιντα 28του Φλεβάρη τσαι 1 του Νάτζη 2023:  Α Τσακωνοπαρέα ….  ΘΩΜΑΗ, ΣΙΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΥ : του Πάνου Μαρνέρη  Θ: 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 26–27 του Φλεβάρη2023. Καλάβρυτα #145 από τό βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Σιούλα ( Αναστασία)  σιάτη μι Φχαριστούντε ντι πρεσσιού τσαι έμε πρεσσιου περήφανοι για σετίου .   …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Αναστασία .  Τσιουρακά τσαι Δέφτερα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παρασκευή και Σάββατο24–25του Φλεβάρη 2023. Κουιτέ #144 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Θωμαή σιάτη μι να έσι πάντα κα τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε.  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Θώμη .  Παρασκευή και Σάββατο 24–25 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 22–23 του Φλεβάρη 2023..Καλάβρυτα #143 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Όλγα μπράβο σιάτη μι έμε περήφανοι για σ’ετίου. Φχαριστούντε  ……..…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΜΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Όλγα  Τίτιντα τσαι Πέφτα22–23 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 20-21 του Φλεβάρη 2023. Κουιτέ #142 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μαρία Φχαριστούντε ντι πρεσσιού σιάτη μι .  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Μαρία Αλεβάντη . Δέφτερα τσαι Τςhίτα 20-21 του Φλεβάρη 2023 : Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 15-16 του Φλεβάρη 2023 . Κουιτέ #141 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

Βασίλη καμπτζί μι κα χρονία τσαι σ’ ετίου . Φχαριστούντε .  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλης Πολίτης  Τίτιντα τσαι Πέφτα 15-16 του Φλεβάρη 2023:Α Τσακωνοπαρέα . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα13-14 του Φλεβάρη 2023. Κουιτέ #140 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Μπαρμπαρίνα κα χρονία σιάτη μι τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε .  ………..,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μπαρμπαρίνα Αλευρά 2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #140 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 11–12 του Φλεβάρη 2023: Κουιτέ #139 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

Τσένη κα χρονία τσαι ταν αφεγκία ντι τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε.. ……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Πολυξένη Λαλουδάκη 2023: α Τσακωνοπαρέα. Κουιτέ #139 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 9–10 του Φλεβάρη 2023: Κουιτέ #138 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Δεσποινούλι κα χρονία τσαι ταν αφεγκία ντι σιάτη μι . Φχαριστούντε τσαι έμε όλοι περήφανοι για σ’εμού …  ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Δέσποινα Τρίκουλη Πέφτα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 7–8 του Φλεβάρη 2023. Κουιτέ #137 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Έγκεινη ένι το πρώκιου βιντεάτσι για το 2023 από το Λενάτσι νάμου . Κα χρονία Λενιώ τσ’έμε Φχαριστούντε ντι πρεσσιού..  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Ελένη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα5–6 του Φλεβάρη 2023. Καλάβρυτα #136. Κουιτέ #136 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Αγάπη. Όνουμα τσαι πράμα. Κα χρονία σιάτη μι  ντ’έμε Φχαριστούντε  τσαι όα τα καμπτζία για ταν ηρωικά νιούμου προσπάιθα. ………ΕΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ Σ’ ΕΜΟΥ……

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 3–4 του Φλεβάρη 2023 . Κουιτέ #135 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Ηλιάνα σιά´τη μι κα χρονία τσαι σ’ετίου τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε.  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Ηλιάνα Ολυμπίου.  Παράστσι τσαι Σάμπα 3–4 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 1–2 του Φλεβάρη 2023 . Κουιτέ #134 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Σιάτη μι κα χρονία να έχερε τσαι ντ’ έμε Φχαριστούντε πρεσσιού  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………,Μεταξένια Μανούσου .  Τίτιντα τσαι Πέφτα 1-2 του Φλεβάρη 2023:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσάι Τςhιίτα 30-31 του Γενάρη 2023: Το μαντρί του Γιώργου Συκιώτα ( Ποδάρα ) : του Πάνου Μαρνέρη .

  ………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Δέφτερα τσαι Τςhίτα 30–31 του Γενάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα  Το Μαντρί του Γιώργου Συκιώτα(ποδάρα) του Πάνου Μαρνέρη. Έγκεινη το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 28–29 του Γενάρη 2023. Κουιτέ #133, από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Αρτεμι σιάτη μι συχαρητήρια ντι. Να έχερε όμορφο τσαι κα χρονία  Ντ’έμε Φχαριστούντε τσαι ντ’έμε καμαρούκχουντε.  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Άρτεμις Μανούσου 2023: Α Τσακωνοπαρέα .Σάμπα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 26–27 του Γενάρη 2023. Κουιτέ #132 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη.

   Στενή τσαι Κα χρονία να έχερε σιάτη μι . Ότσι έσι πεθυμούα .  Φχαριστούντε ντι πρεσσιού ….  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Ελένη Μανούσου Πέφτα τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 24–25 του Γενάρη 2023: Κουιτε#128 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Φχαριστούντε ντι πρεσσιου Νιχάλη  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Νιχάλη Μανούσο .  Τςhίτα τσαι Τίτιντα 24–25 του Γενάρη  2023: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #128: Από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 20–21 του Γενάρη 2023: Κουιτέ #131: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  Σταματού σιάτη μι, κα χρονία τσαι ταν αφεγκία ντι τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού τσαι έμε περήφανοι για όλοι νιούμου .  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Ματίνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 18–19 του Γενάρη 2023. Κουιτέ #130 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. .

Ο Νιχάλη νάμου ένι έχου τον όγο . Νιχάλη καμπτζί μι κα χρονία να έχουμε τσαι νά μάθουμε πρεσσά Τσακώνικα. Φχαριστούντε ντι.  ……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 16–17 του Γενάρη 2023. Κουιτέ#129 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Σίσσυ σιάτη μι κα χρονία να έχουμε τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού ..  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Σισσυ Ζαρόκωστα Δέφτερα τσαι Τςhιίτα 16–17 του Γενάρη 2023:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 12–13 του Γενάρη 2023 : Κουιτέ # 127=από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Μπράβο Θωμαή … μπράβο σιάτη μι. Έτρου να κχοντούμε τα γρούσσα νάμου τθα ζωή …  ……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Θωμαή Μανιταρά  Πέφτα τσαι Παράστση 12–13

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι5-6 του Γενάρη 2023. Κουιτέ #125 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Α όμορφο Όλγα ένι έχα σειρά για το 2023 με το δέφκιεριου βιντεάτσι . Όλγα κα χρονία τσαι Φχαριστούντε .  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Όλγα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαί Τίτιντα 3–4του Γενάρη 2023. Κουιτέ #124απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

Το πρώκιου βίντεο από τα καμπτζία νάμου του 2023, από τα Μεταξού Τσουκάτου . . Κα χρονία καμπτζία μι τσαι παρέα να μάθουμε πρεσσά ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα30-31 του Δετσέμπρη 2022. Κουιτέ #123 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Έγκεινη ένι το τελευταίο βίντεο  τα Τσακωνοπαρέα για το 2022.  Ένι φχαριστού ταν Αναστασία τσαι όα τα καμπτζία τα Τσακωνοπαρέα.. Εφτσή: το 2023 να σι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Βάλε Χριστέ τα χέρα ντι τα γρούσσα να κχοντούμε Γιατσί ανέ ο νιληθεί,Τσάκωνε,θα χαθούμε … Βάλε Χριστέ το χέρι σου την γλώσσα να κρατήσουμε Γιατί αν δεν μιληθεί,Τσάκωνες θα χαθούμε!!!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022… Βάλε Χριστέ τα χέρα ντι τα γρούσσα να κχοντούμε Γιατσί ανέ ο νιληθεί,Τσάκωνε,θα χαθούμε … Βάλε Χριστέ το χέρι σου την γλώσσα να

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Χρόνου πρεσσοί χρόνου καλοί.. με το καλέ να δετθούμε το Σωκήρα νάμου τσαι με το καλε να μόλει ο τσινούρτση χρόνε: α Τσακωνοπαρέα Χρόνια πολλά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Tshίτα τσαί Τίτιντα 27-28 του Δετσέμπρη 2022. Κουιτέ #122 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

Φχαριστούντε πρεσσιού ταν Μαρία Αλεβάντη ..το τελευταίο βίντεο από τα κα,πτζία για το 2022. Κα τσαι όμορφο χρονία να έχουμε καμπτζία μι .. ο τσινούρτση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 21–22 του Δετσέμπρη 2022. Κουιτέ #121: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μπράβο Βασίλη τσι Φχαριστούντε ντι πρεσσιού .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλης πολίτης  Τίτιντα τσαι Πέφτα 21–22 του Δετσέμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ#121απο το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 19–20 του Δετσέμπρη 2022. Κουιτέ #119 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Καμαρούετε ταν Μπαρμπαρίνα νάμου το Άγιε έγκεινη καμπτζί πφι για νία ακόνη βοά εμποίτσε νάμου πρεσσιου περήφανοι .  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Μπαρμπαρίνα Δέφτερα τσαι Τςhίτα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά17–18 του Δετσέμπρη 2022. Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού #2: του Πάνου Μαρνέρη .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Σάμπα τσαι Τσιουρακά 17–18 του Δετσέμπρη 2022 :Α Τσακωνοπαρέα  Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού#2 του Πάνου Μαρνέρη Σ: Βρε γειτόνισα ο ‘μα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι15–16 του Δετσέμπρη 2022:Κουιτέ #113 από το βιβλίε: «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Αγάπη … Πέφτα τσαί Παράστσι 2022: Α Τσακωνοπαρέα Κουιτέ #113 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαί Τίτιντα 13–14 του Δετσέμπρη 2022. Κουιτέ από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

13 Δεκεμβρίου 1943. Ημέρα μνήμης . Στεκόμαστε προσοχή σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους αλλά και στις ηρωίδες γυναίκες που απέμειναν πίσω,και μέσα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 1–11 του Δετσέμπρη 2022: α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #118 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Δεσποίνα σιάτη μι να έσι κα τσαι να νιλήνερε νάμου Τσακώνικα τσαι να ντι καμαρούκχουμε . Φχαριστούντε ντι πρεσσιού  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Δέσποινα  Σάμπα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 8-9του Δετσέμπρη2022.Κουιτέ #117 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  Τσένη σιάτη τη μι Φχαριστούντε πρεσσιού . Να έχερε ταν υγεία ντι  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….Πολυξένη Πέφτα τσαι Παράστσι 8–9 του Δετσέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα5-6του Δετσέμπρη 2022. Κουιτέ #116 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Λενιώ Φχαριστούντε ντι όρκο μι .. να έχερε ταν υγεία ντι .  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Ελένη Μανούσου.  .  Δέφτερα τσαι Τςhίτα 5–6 του Δετσέμπρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσα Τσιουρακά 3–4 του Δετσέμπρη 2022: Κουιτέ #25 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μεταξού σιάτη μι Φχαζhιστούντε ορεσσιού . Ντ ‘έμε καμαρούκχουντε.  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μεταξού.  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 3–4 του Δετσέμπρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #115 :

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι1–2 του Δετσέμπρη 2022. Κουιτέ #114 από το Βιβλίε « . ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Όλγα Φχαριστούντε ντι πρεσσιου σιάτη μι. Έμε περήφανοι για σετίου .  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ολγα Πέφτα τσαι Παράστσι 1–2του Δετσέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ#114:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 27–28 του Νοέμπρη 2022. Κουιτέ #112: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Σειρά ένι έχα για πρώτε βοά α πανέμορφο Ηλιάνα . Σιάτη μι μπράβο ντι τσ’φχαζhησυούντε ντι πρεσσιού .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Ηλιάνα Ζαρ .  Τσιουρακά τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τσhίτα 21–22 του Νοέμπρη 222. Κουιτέ #110 απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Αρτεμι ντ’έμε Φχαριστούντε πάρα ορεσσιού σιάτη μι . Ο θεός να ντ’έχει κά  για σβαήσερε νάμου ετς’ τάπα ποματάτζα τσαι ιστορίλε .  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά19–20 του Νοέμπρη 2022. Κουιτέ#109 από το βιβλίε « ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Σταματού μπράβο τσαί  Φχαριστούντε  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Σταματίνα . Σάμπα τσαι  Τσιουρακα19–20 του Νοέμπρη 2022 : Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #109, από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 17–18 του Νοέμπρη 2022. Κουιτέ #108απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ».Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Νιχάλη καμπτζί μι. Μπράβο τσαι συχαρητήρια.. ποτέ ο θα μετανοιάρε για έντανη ταν προσπάιθα ντι τσαι συμβολή ντι τθο να κχοντουιθεί α γρούσσα νάμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαιΤίτιντα15–16 του Νοέμπρη 2022. Κουιτέ #107 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Ηλιάνα σιάτη μι να έχερε ταν εφτσή μι  τσαί ντ’φχαριστούντε πρεσσιού ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Ηλιάνα Ολ. Τςhίτα τσαι Τίτιντα 15–16 του Νοέμπρη 2022: Α

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 13–14 του Νοέμπρη2022: Κουιτέ #106 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Μπράβο Μεταξένια τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε . Καλέ νάχερε. …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μεταξένια  Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 13–14 του Νοέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ #106 από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 11–12 του Νοέμπρη 2022. Κουιτέ #105 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Σταματού   2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #105 :από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 7–8 του Νοέμπρη 2022. Κουιτέ #104 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Κα έβδημά θιλενάδε τσαι θίλοι. Το όμορφο Λενάτσι ένι έχουντα τον Όγο.Λενιώ Φχαριστούντε πρεσσιού …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………Ελένη Σαρρή Δέφτερα τσαι Τςhίτα 7–8 του Νοέμπρη 2022:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 3–4 του Νοέμπρη 2022. Κουιτέ #103 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  Θωμαή σιάτη μι,  Φχαριστούντε πρεσσιού. Να ‘χερε τάν υγεία ντι.  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … Θωμαή Μανιταρά.   2022: Α Τσακωνοπαρέα…  Κουιτέ#103 από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαί Τίτιντα1–2 του Νοέμπρη 2022. Κουιτέ #102: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ ». Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Νά τσαί το αλώβουτε το Αναστασούλη.Χίλιοι χρόνου να ζήερε σιάτη μι …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Αναστασία Σαπουνάκη .  2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #102:απο το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 30–31 του Οχτώμπρη2022: Κουιτέ #101 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Αρτεμι σιατέρι μι γλυκό έμε Φχαριστούντε ντι πρεσσιού κούκλα μι .  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Αρτεμις Μανούσου Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 30–31 του Οχτώμορη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 26–27 του Οχτώμπρη2022: κουιτέ #100 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Ανέ ντούμε παλάνια τσαι, ανέ δενάτσουμε ότσι α ηρωικά προσπάϊθα πφι ένι ποίου ο Νιχάλη μαζυ τσαι τα άβα καμπτζία ένι αξίζα …  ………….ΕΜΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά22-23 του Οχτώμπρη 2022. Κουιτέ #99: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Έμε Φχαριστούντε πρεσσιού τα Μπαρμπαρίνα Αλευρά .  Σιάτη μι να έσι κα τσαι κα συνέχεια τθου σπουδέ ντι .  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μπαρμπαρίνα Αλευρά 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 20–21 του Οχτώμπρη 2022. Κουιτέ #98 ο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ».Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Βασίλη καμπτζί μι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού ..  Μα σκολικά χρονία να έχερε . .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλη Πολίτης  Πέφτα τσαι Παράστσι 20–21του Οχτώμπρη 2022:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 16–17 του Οχτώμπρη 2022. Κουιτέ #97 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Πολυξένη Φχαριστούντε ντι Σιάτη μι . Κα χρονία να έχερε τθουρ ανουτέροι σπουδέ ντι .  ΕΜΕ περήφανοι για σετίου.  ………ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Πολ. Λαλουδάκη 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 14–15 του Οχτώμπρη 2022. Καλάβρυτα #96 από το βιβλίε «ΚΟΥΙΤΕ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Φχαριστούντε ντι Δέσποινα. κα χρονία να έχερε τθουρ ανουτέροι ντι σπουδέ σιάτη μι.Όα τα κα του κόσμου α ‘ρεστούνει τθου πορίλε ντι.  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 12–13 του Οχτώμπρη 2022. Κουιτέ #95 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Έμε Φχαριστούντε πρεσσιου ταν Ηλιάνα . Συχαρητήρια σιάτη μι .  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ηλιάνα Ολυμπίου  Τίτιντα τσαι Πέφτα 12–13 του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά8–9 του Οχτώμπρη2022. Κουιτέ #94: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Ένα ατςhέ μπράβο  τθα καμπτζία νάμου …. Μεταξένια συχαρητήρια ….  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μεταξένια Μανούσου   Σάμπα τσαι Τσιουρακά 8–9 του Οχτώμπρη2022:Α Τσακωνοπαρέα…  Κουιτέ #94:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 6–7 του Οχτώμπρη 2022. Κουιτέ #93 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Ελένη Μανούσου ..   Πέφτα τσαι Παράστσι 6–7 του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #93: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 2–3 του Οχτώμπρη 2022: Κουιτέ #92 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Κα σκολικά χρόνια τθα καμπτζία νάμου .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Σταματίνα  Τσιουρακά τσα Δέφτερα 2–3του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #92: από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 30 του Σετθέμπρη +1 του Οχτώμπρη 2022: Κουιτέ #91 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Ελένη Σαρρή .  Παράστσι τσαι Σάμπα 30 του Σετθέμπρη+1 του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ # 91: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστσευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Καλάβρυτα#90 28–29 του Σετθέμπρη 2022: Κουιτέ #90 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Κα σκολικά χρονία για τα Τσακώνικα σε όα τα Τσακωνομαϊθητούδια. …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Μεταξού …  Τίτιντα τσαι Πέφτα 28–39 του Σετθέμπρη . 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 15–16 του Αγούστου 2022: Καλάβρυτα #89 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ταν όμορφο Μπαρμπαρίνα έμε Φχαριστούντε .  Χρόνου πρεσσοί σε όλοι πφι είνι γιορτάζουντε .  ……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Δέφτερα τσαι Τςhίτα 15–16 του Αγούστου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 12–13 του Αγούστου 2022:Κουιτέ #88 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Α όμορφο Δέσποινα . Α νύιθη τθο Τσακώνικο γάμο . Μπράβο σιάτη μι Φχαριστούντε για όσα έσι ποία για τον τόπο ντι …  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 10–11 του Αγούστου 2022.Κουιτέ #87 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Να τσαι ο λεβέγκη ο Βασίλη με τα ωραία σι Τσακώνικα . Βασίλη Φχαριστούντε .  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλης  Τςhίτα τσαι Τίτιντα 9–10 του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7-8 του Αγούστου 2022 : Κουιτέ #86 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη «ΚΡΑΥΓΗ»

Α όμορφο Λενιώ  νάμου με τα όμορφα Τσακώνικα . Φχαριστούντε Λενιώ  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Ελένη Σαρρή  Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Αγούστου 2022: Α Τσακωνοπαρέα 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 1–2 του Αγούστου2022: Κουιτέ #84 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» .Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μπράβο Αρτεμι. Μπράβο σιάτη μι, για ταν προσπάιθα ντι . Όλοι ΕΜΕ περήφανοι για σετίου .  …………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………,Αρτεμις  2022: Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ #84: από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 30–31 του Αουνάρη 2022. Κουιτέ#83 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Γειά σου Σταματού με τα ωραία ντι Τσακώνικα . Φχαριστούντε ντι πρεσσιού  ………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Σταματίνα  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 30–31 του Αουνάρη 2022:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 28–29 του Αουνάρη 2022. Κουιτέ #82 από τό βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη…

Α Μεταξού νάμου .. Σιάτη μι Φχαριστούντε ντι πρεσσιού .  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Μεταξένια  Πέφτα τσαι Παράστσι 28–29 του Αουνάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαίΤίτιντα 26–27 του Αωνάρη 2022. Κουιτέ #81 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Ναρνέρη

  Α όμορφο Λενιώ με τα ωραία σι Τσακώνικα . Μπράβο σιάτη μι .  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Ελένη Μ.  Τςhίτα τσαι Τίτιντα 26–27 του Αουνάρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα22–23 του Αουνάρη 2022. Κουιτέ #80 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη …

  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μιχάλης  Παράστσι τσαι Σάμπα 22–23 του Αωνάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ#80 :από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 20–21 του Αουνάρη 2022: Κουιτέ #79 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη..

  Το νυφούλι νάμου . Δέσποινα Φχαριστούντε  πρεσσιού…  ……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Δέσποινα .  Τίτιντα τσαι Πέφτα 20–21 του Αωνάρη  2022: Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #79

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 18–19 του Αουνάρη 2022:κουιτέ#78 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Βασίλη φχαριστούντε.. ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Βασίλης.  Δέφτερα τςαι Τςhίτα 18–19 του Σερικχή 2022: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #78 :από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 16–17 του Αωνάρη 2022. Κουιτέ #77 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» .Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Στηρίξετε τα καμπτζία νάμου : Μπράβο Όλγα …  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Όλγα .  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 16–17 του Αουνάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 13–14 του Αουνάρη 2022:κουιτε#76: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από το Πάνο Μαρνέρη .

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Αναστασία  Τίτιντα τσαι Πέφτα 13–14 του Αουνάρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #76 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Αωνάρη 2022:Κουιτέ #75απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Όμορφο Λενιώ μπράβο …  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Λενάτσι Άγιε Λίδι  Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Αωνάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #75 από το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 30 του Σερικχή τσαι 1 του Αωνάρη 2022. Κουιτέ #74 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Να τσαι α μιτσά τσαι όμορφο Θωμαή .. Μπράβο σιάτη μι .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Θώμη   Πέφτα τσαι Παράστσι 30 του Σερικχή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 24–25 του Σερικχή 2022: Καλάβρυτα #73: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Όμορφο Λενάτσι . Ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού σιάτη μι .  ……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Ελένη  Παράστσι τσαι Σάμπα 24–25 του Σερικχή 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 19–20 του Σερικχή 2022. Κουιτέ#72 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Σταματού μπράβο σιάτη μι . Ντ ‘έμε Φχαριστούντε πρεσσιού … …….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….Σταματίνα … Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 19–2ο του Σερικχή 2022:Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #72 από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 17–18του Σερικχή 2022: Κουιτέ #71 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Μπράβο Άρτεμι . Μπράβο κούκλα μι . Έμε περήφανοι για σ’ ετίου όπφου για όταν καμπτζία … Φχαριστούντε .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Αρτεμις.. Παράστσι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 15–16 του Σερικχή 2022. Κουιτέ #70 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…..Γειά σου Νιχάλη Λεβεγκία με τα Τσακώνικα ντι …..  εζου ο Πάνο ο Μαρνέρη ένι πρεσσιού περήφανε για ένταοι τα Τσακωνόπουα  γιατσί θα κχοντούνει τα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 13–14του Σερικχή 2022 . Κουιτέ #69 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ηλιάνα σιάτη μι Φχαριστούντε ντι πρεσιού .  ……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Ηλιάνα  Δέφτερα τσαι Τςhίτα 13–14 του Σερικχή 2022: ΑΤσακωνοπαρέα  Κουιτέ #69: από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 11–12 τουνΣερικχη 2022. Θωμαή τσαι Σιούλα #41 : τουνΠάνου Μαρνέρη

Θωμαή τσαι Σιούλα Φχαριστούντε νιούμου … ….….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 11–12 του Σερικχή 2022:Α Τσακωνοπαρέα .  Θωμαή τσαι Σιούλα#41: Του Πάνου Μαρνέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι9–10 του Σερικχή 2022: Καλάβρυτα #68. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Μεταξένια ντ’έμε αγαπούντε τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού.  ……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Μεταξένια  Πέφτα τσαι Παράστσι 9–10 του Σερικχή  2022:Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #68: Από το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 6 —7 του Σερικχή 2022: Κουιτέ #67 : από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Βασίλη έμε φχαριστούντε ντι πρεσσιού… Βοηθήερε τα καμπτζία νάμου.. ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Δέφτερα τσαί Τςhίτα  6–7 του Σερικχή2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #67 από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά4–5 τού Σερικχή 2022: Κουιτέ #66: Από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Το δικό νάμου σιατέρι, α Όλγα νάμου ..,. ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Σάμπα τσάι Τσιουρακα 4-5 του Σερικχή 2022 : Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #66

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 2–3 του Σερικχή 2022. Κουιτέ# 65 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Το Τσινούρτση νάμου άςhι : Το Όμορφο Λενάτσι νάμου.  Να ποίετε έκεινη πφι ένι πρέπουντα : Εμου έτθε νιουρίζουντε.  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Λενάτσι Αγιε Λίδι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 31 του Αμάη τσαι 1 του Σερικχή 2022: Κουιτέ #64απο το Βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ηλιάνα Φχαριστούντε , τέλεια Τσακώνικα .  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τςhίτα τσαι Τίτιντα 31 του Αμάη τσαι 1 του Σερικχή 2022 :Α Τσακωνοπαρέα….  Κουιτέ #64

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 25–26 του Αμάη 2022: Κουιτέ #63 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  Θέλω να ξέρετε πως λίγο με απογοητεύετε . Γράφτε μωρέ μωρέ κάτι ενθαρρυντικό για τα παιδιά………..Ο ‘νι κουστίζουντα τσίπτα  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Αναστασία . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 21–22 του Αμάη 2022. Κουιτέ #62: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μεταξένια  Σάμπα τσάι Τσιουρακά  21–22 του Αμάη 2022:Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #62 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι19–20 του Αμάη 2022. Κουιτέ#61 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Νιχάλη Φχαριστούντε .  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μιχάλης  Πέφτα τσαι Παράστσι 19–20 του Αμάη 2022: Α Τσακωνοπαρέα ..  Κουιτέ #61 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ».  Διαστσευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι12–13 του Αμάη 2022: κουιτέ#60απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

  Έμε Φχαριστούντε ορεσσιού τα όμορφο Άρτεμη.  …..…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………Άρτεμις Πέφτα τσαι Παράστσι 12–13 του Αμάη 2022: Α Τσακωνοπαρέα ….  Κουιτέ # 60 από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 7-8 του Αμάη 2022: Κουιτέ #59: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  Ελένη Τσαιωνοπούλα όμορφο : Φχαριστούντε πρεσσιού .  ……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Ελένη  Σάμπα τσα Τσιουρακά 7–8 του Αμάη 2022:Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #59 :από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 5-6 του Αμάη 2022. Κουιτέ #58 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

Μπράβο Σταματού τσαι Φχαριστούντε μι …  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….Σταματού Πέφτα τσαι Παράστσι 5–6 του Αμάη 2022:Α Τσακωνοπαρέα..  Κουιτέ #58: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαί Τίτιντα 3-4 του Αμάη 2022. Καλάβρυτα #57 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Μεταξού Τςhίτα τσαι Τίτιντα 3-4 του Αμάη 2022: Α Τσακωνοπαρέα …  Κουιτέ #57: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι,Δέφτερα1–2 του Αμάη 2022. Κουιτέ #56: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  Καλέ Μήνα . Βασίλη Φχαριστούντε ντι πρεσσιού  ………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..Βασίλης  Τσιουρακά τσα Δέφτερα 1–2 του Αμάη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #56 : από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 29–30 του Απρίλη2022: Κουιτέ #55 απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τονΠάνο Μαρνέρη .

  Να τσαί  το δέφκιεριου συνεχόμενε βιντεάτσι από ταν όμορφο Τσακωνοπούλα , Δέσποινα . Φχαριστούντε…. ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Δέσποινα . Παραπστσι τσαι Σάμπα 29–30 του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα27–28 του Απρίλη2022:Κουιτέ #54: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  …………………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….Δέσποινα .   Τίτιντα τσαι Πέφτα 27–28 του Απρίλη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #54: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 15–16του Απρίλη2022: Κουιτέ #53 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Πολυξένη ντ’έμε ευχαριστούντε πρεσσιού σιάτη μι ..  Εζού, α Τσακωνοπαρέα,τσαι όλοι οι Τσάκωνε ντ’έμε καμαρούκχουντε.  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Πολυξένη  Παράστσι τσαι Σάμπα 15–16 του Απρίλη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 13–14 του Απρίλη 2022: Κουιτέ #52 από το βιβλίε»ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη..

  …………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Όλγα .  Τίτιντα τσαι Πέφτα 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #52: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα11–12του Απρίλη2022: Κουιτέ #51: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Μπράβο Ελένη … εκιού τσαι όα τ’άβα καμπτζία έτθε ποίντε νάμου πρεσιού περήφανοι ηια το ότσι έμε από τα Τσακωνιά …  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..Ελένη 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 7-8 του Απρίλη 2022: Κουιτέ # 50 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευήτσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Μπράβο βρε Νιχάλη λεβέγκη ..φχαριστούντε πρεσσιού. …………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………Μιχάλης Πέφτα τσαι Παράστσι 7–8 του Απρίλη 2022: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #50: από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 4–5 του Απρίλη 2022. Κουιτέ #49:απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . Διαδτσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Παλνο Μαρνέρη .

Αρτεμι Φχαριστούντε ντι πρεσσιού σιάτη μι.  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Αρτεμις Δέφτερα τσαι Τςhίτα 4–5 του Απρίλη 2022: Α Τσακωνοπαρέα …. Κουιτέ #49 .Από το βιβλίε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 2–3 του Απρίλη 2022. Κουιτέ #48:απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Σταματού, Τσακωνοπούλα μι, να νιουρίζερε ότσι : έσι ποία νάμου περήφανοι , ενίου πάντως  πρεσσιού … …………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ……..Σταματού  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 2–3

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 31 του Μάτζη τσαι 1 του Απρίλη 2022: Κουιτέ #47 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Μεταξένια καμπτζί μι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσιού .  ………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….Μεταξένια  Πέφτα τσαι Παράστσι31 του Μάτζη τσαι 1 του Απρίλη 2022 :  Α Τσακωνοπαρέα :

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 23-24του Μάτζη 2022: Κουιτέ#46 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Μεταξού  Τίτιντα τσαι Πέφτα 23–24 του Μάτζη 2022: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #46 από το βιβλίε  «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα21–22 του Μάτζη 2022. Κουιτέ#45: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλης  Δέφτερα τσαι Τσιουρακά 21–22 του Μάτζη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ # 45: Από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 19–20 του Μάτζη 2022: Κουιτέ#44 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Πολυξένη έφχαριστούντε ντι πρεσιού τσαι ντ’έμε καμαρούκχουντε: Εζού, α Τσακωνοπαρέα όλοι όσοι ντι είνι νίντε τσαι σίγουρα οι Γονείε ντι .  ……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Πολυξένη 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 19–20του Μάτζη 2022 : Κουιτέ#44απο το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Πολυξένη έφχαριστούντε ντι πρεσιού τσαι ντ’έμε καμαρούκχουντε: Εζού, α Τσακωνοπαρέα όλοι όσοι ντι είνι νίντε τσαι σίγουρα οι Γονείε ντι .  ……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Πολυξένη 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 17–18 του Μάτζη2022. Κουιτέ #43απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Συχαρητήρια Δέσποινα … έσι ποία όλοι νάμου περήφανοι .  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Δέσποινα  Πέφτα τσαι Παράστσι 17–18 του Μάτζη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #43

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 12–13 του Μάτζη 2022 .Κουιτέ #41 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Δήτε βάση!!! Νιάτε τα όμορφα Τσακώνικα από ταν Αναστασία  Ένι μόλις 9 χρονού . Μπράβο καμπτζί μι να νιουρίζερε ότσι: Α Τσακωνοπαρέα , οι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα8–9 του Μάτζη 2022: Κουιτέ #40 από το βιβλίε «Κραυγή».Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  Σειρά ένι έχα Ελένη νάμου . Μπράβο τσαι συχαρητήρια Έλένη . Ντ’έμε καμαρούκχουντε τσαι ενεί τσαι οι γονείε ντι ..  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ελένη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 28του Φλεβάρη 1 του Μάτζη . Κουιτέ #39 : από το βιβλίε: ΚΡΑΥΓΗ. Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθαΤσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…Τσαι άλλιου ένα από τα βαστάρια νάμου α Σταματού… Σταματού Φχαριστούντε ντι πρεσσιού σιάτη μι . Ντ’έμε καμαρούκχουντε ..  Και άλλο ένα από τα βλαστάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 26–27 του Φλεβάρη 2022: Κουιτέ #38 από το βιβλίε»ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  Ένα ακόνη από τα καμπτζία νάμου: α Μεταξένια .  Πρεσσά μπράβο τσαι συχαρητήρια Μεταξένια . Έμε περήφανοι για σ’ετίου … Φχαριστούντε πφι έσι κιμούα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 24–25 του Φλεβάρη 2022. Κουιτέ #37: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Α μιτσουτέρα τα παρέα , α μιτσά Αρτεμι . Τσι να αλήου για όα ένταοι τα καμπτζία. Συγχαρητήρια σε όα … δυόμισε χρονίλε κίσου ένέτζε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 22–23 τουΦλεβάρη 2022. Κουιτέ #36 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Τα καμπτζία  νάμου, α συνέχεια νάμου , τα καμάρια νάμου.  Τα παιδιά νας , η συνέχεια μας, τα καμάρια μας .   ,…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 20–21του Φλεβάρη 2022: από το βιβλίε κουιτε#35 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μεταξού  Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 20–21του Φλεβάρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #35: από το βιβιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 18–19 του Φλεβάρη 2022: Κουιτέ #34 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Δέσποινα  Παράστσι τσαι Σάμπα 18–19 του Φλεβάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα. Κουιτέ #34 : Από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 16–17 του Φλεβάρη 2022. Κουιτέ #33 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Πολυξένη  Τίτιντα τσαι Πέφτα 16–17 του Φλεβαλρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα……. Κουιτέ #33: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα11–12 του Φλεβάρη2022: Κουιτέ #32από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη ..

  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………….Βασίλη  Παράστσι τσαι Σάμπα 11–12 του Φλεβάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα… Κουιτέ #32: από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 9–10 του Φλεβάρη 2022. Κουιτέ #31 από το βιβλίε: «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ηλιάνα  Τίτιντα τσαι Πέφτα 9–10 του Φλεβα¨ρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #31 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 7–8 του Φλεβάρη 2022 . Κουιτέ #30 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ματίνα Δέφτερα τσαι Τςhίτα 7–8 του Φλεβάρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #30 :από το βιβλίε «Κραυγή» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 3–4 του Φλεβάρη 2022. Κουϊτέ #29 : από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Πέφτα τσαι Παράστσι 3–4 του Φλεβάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα …..  Κουιτέ #29: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»  Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 1–2 του Φλεβάρη 2022 κουϊτε #28: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

Δέσποινα Τσακωνοπούλα μι. Πουσιού περήφανοι έσι ποία όλοι νάμου!!! Ενεί τθα τα Τσακωνοπαρέα, του γονείε ντι τσαι ο Λοι όσοι ντι είνι νίντε. Ντ’έμε Φχαριστούντε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 29–30 του Γενάρη 2022: Κουϊτέ #27 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .μ

  ……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Πολυξένη  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 29–30 του Γενάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #27 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 26–27 του Γενάρη 2022. Κουιτέ #26 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………  Τίτιντα τσαι Πέφτα 26–27 του Γενάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουϊτέ #26 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα24–25 του Γενάρη 2022 : Κουιτέ #25 από το βιβλίε : «Κραυγή»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη..

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………Ηλιάνα  Δέφτερα τσαι Τςhίτα 24–25 του Γενάρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα..  κουϊτέ #25: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23 του του Γενάρη . Κουιτέ #24, από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23του Γενάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #24: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–24 του Γενάρη 2022. Κουιτέ #24 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Μαρνέρη .

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..  Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–24 του Γενάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #24: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 17–18 του Γενάρη 2022 : Κουιτέ #23 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Δέφτερα τσαι Τςhίτα 17–18 του Γενάρη 2022 : Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #23: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 11–12 του Γενάρη 2022 Κουιτέ #22: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Τςhίτα τσαι Τίτιντα 11–12 του Γενάρη  2022: Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ #22: από το Βιβλίε : «Κραυγή  Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 9–10 του Γενάρη 2022: κουιτέ#21απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….Βασίλης  Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 9–10 του Γενάρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα  Κουιτέ#21: από το βιβλίε Κραυγή . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 7–8 του Γενάρη 2022: Κουιτέ #20 από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Πολυξένη  Παράστσι τσαι Σάμπα 7–8 του Γενάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ#20 : από το βιβλίε Κραυγή…  Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσhίτα τσαι Τίτιντα 4–5 του Γενάρη 2022: Κουιτέ #19 από το Βιβλίε: ΚΡΑΥΓΗ . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθ Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….   Δέσποινα  Τςhίτα τσαι Τίτιντα 4–5 του Γενάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ#19 : από το Βιβλίε κραυγή .  Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα 25 του Δετσέμπρη 2021 : Τα ντόκια Κάλαντα : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Τα ντόκια κάλαντα απο τον Πάνο Μαρνέρη  Σάμπα 25 του Δετσέμπρη ανήμερα του Χριστού.  Χριστούγεννα πρωτούγεννα πρώτε γιορτά του χρόνου  Μπαήτε οράτε μάθετε  πφι  ο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι 24 του Δετσέμπρη 2021. Χριστουγεννιάτσιχα τραγούϊδι :Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  ..ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΣΙΧΟ ΤΡΑΓΟΥΪΔΙ (Κάλαντα )  Κα νιούμου αμέρα άρχοντε τσαι αν ένι  ορισμό νιούμου  τα γέννα  του Ιησού Χριστού ,να αλήου ταν αφεγκία νιούμου  Χριστέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Tshίτα τσαι Τίτιντα 21–22 του Δετσέμπρη 2021: Κουιτέ #18 από το βιβλίε Κραυγή: Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. Τςhίτα τσαι Τίτιντα 21–22 του Δετσέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ# 18 από το βιβλίε: ΚΡΑΥΓΗ.  Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα19–20 του Δετσέμπρη 2021. Κουιτέ #17 από το βιβλίε κραυγή . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

19–20 …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 19–20του Δετσέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ#17 από το βιβλίε Κραυγή … Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 13–14του Δετσέμπρη 2021: κουιτέ#16απο το βιβλίε κραυγή Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Τ’Αγίου Σπυριδώνου οι Γερμανοί μαζούκαει όα τα ζωντανά από του Καλαβρυτινοί τσαι σε άγκαει τσαι αμέρα Δέφτερα τσαι 13 όλοι τουρ ατςhοίποι τσαι νέοι τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 6–7 του Δετσέμπρη 2021: Κουιτέ #15 από το βιβλίε Κραυγή : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. Δέφτερα τσαι Τςhίτα 6–7 του Δετσέμπρη 2021. Α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ#15 : από το Βιβλίε…. ΚΡΑΥΓΗ ….  Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 3–4 του Δετσέμπρη 2021. Κουιτέ #14απο το βιβλίε Κραυγή : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη ..

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Παράστσι τσαι Σάμπα 3–4 τουνΔετσέμπρη 2ο21: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ#14: από το βιβλίε…. ΚΡΑΥΓΗ…….. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθαΤσακώνικα από τον Πάνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 23–24 του Νοέμπρη 2021: Μυνήματα τα Μάτη τθο Ξενητευτέ καμπτζί σι : του Πάνου Μαρνέρη .

Αφιερουτέ σε όλοι του Ξενητευτοί τσαι σε όλοι του ματέρε πφι ένι έχουντε ξενητευτά καμπτζία .. …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..  2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Μυνήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 21–22 του Νοέμπρη 2021: Κουιτέ #12 από το βιβλίε Κραυγή . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα του Πάνου Μαρνέρη .

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………Δέσποινα..  Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 21–22 του Νοέμπρη2021:  Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #12 από το βιβλικέ…. «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 15–16 του Νοέμπρη 2021: Κουιτέ #11απο το βιβλίε κραυγή : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Το νέο αστέρι της Τσακωνοπαρέας … η Ηλιάνα μας .  Απολαύστε την και κάνετε αυτό που πρέπει. Ξέρετε εσείς … …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… Δέφτερα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 13–14 του Νοέμπρη 2021: Κουιτέ #10 από το βιβλίε Κραυγή . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Σάμπα τσαι Τσιουρακά 13–14 του Νοέμπρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #10 από το βιβλίε:   ΚΟΥΗΤΕ ( Κραυγή)  Α

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Οχτώμπρη 2021: κουτέ #4: από το βιβλίε κραυγή . Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Οχτώμπρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα .  Κουητέ# 4 : Από το βιβλίε: ΚΡΑΥΓΗ .  Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 9–10 του Νοέμπρη 2021: Κουιτέ #9 από το βιβλίε κραυγή : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Τςhίτα τσαι Τίτιντα 9–10 του Νοέμπρη2021. Α Τσακωνοπαρέα .  Κουιτέ#9 :  απο το βιβλίε —ΚΡΑΥΓΗ …. Α συνέχεια απο τα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Νοέμπρη 2021. Κουιτέ #8: από το βιβλίε κραυγή . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . Α συνέχεια από τα μαρτυρία ταρ Ελένη Κολλιοπούλου..

  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Νοέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα : Κουιτέ#8 : από το βιβλίε ……ΚΡΑΥΓΗ ……. Α συνέχεια από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 28–29 του Οχτώμπρη 2021: Κουιτέ #7 από το βιβλίεΚΡΑΥΓΗ. ΔΙΑΣΤΕΥΗ τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Πέφτα τσαι Παράστσι 28–29 του Οχτώμπρη 2021 :Α Τσακωνοπαρέα .   Κουιτέ#7. Από το βιβλίε …ΚΡΑΥΓΗ……  α συνέχεια τα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………… Δέφτερα τσαι Τςhίτα 18–19 του Οχτώμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Κουητέ #5 Από το βιβλίε:  ΚΡΑΥΓΗ…. Το τέλη τα μαρτυρία ταΠαπασταύρενα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα6–7 του Οχτώμπρη 2021: κουητε#4 : από το βιβλίε κραυγή . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Οχτώμπρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα .  Κουητέ# 4 : Από το βιβλίε: ΚΡΑΥΓΗ .  Διαστσευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα3–4 του Οχτώμπρη2021 :Κουητέ #3 από το βιβλίε κραυγή : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακωνικα από ον Πάνο Μαρνέρη

  ………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Δέφτερα τσαιΤςhιπτάμενο 3-4του Οχτώμπρη  2021: Α Τσακωνωπαρέα.  Καλάβρυτα #3 . Από το βιβλίε Κραυγή   Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 24–25 του Σετθέμπρη 2021:Γαστένιτσα2021: του Πάνου Μαρνέρη .

  ……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… Παράστσι τσαι Σάμπα 24–25του Σετθέμπρη2021: Α Τσακωνοπαρέα  Γαστένιτσα Σετθέμπρη 2021: του Πάνου Μαρνέρη.  Πάσα βοά πφι ένι παρίου τα Γαστένιτσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα20–21 του Σετθέμπρη 2021: Καλάβρυτα κουητε#2: από το βιβλίε Κραυγή : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  Έντεοι είνι αληιθινοί ιστορίλε από αντροίποι πφι εζήκαει το μακελειό . Αυτές  είναι αληθινές ιστορίες από ανθρώπους που έζησαν το μακελειό.  …… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 18–19 του Σετθέμπρη 2021:Καλάβρυτα #1 :από το Βιβλίε κραυγή . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. Σάμπα τσαι Τσιουρακά 18–19 του Σετθέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Καλάβρυτα #1 Από το βιβλίε Κραυγή .  Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Συνέντευξη ταρ Ηλιάνα Ζαρόκωστα τθο Βελγικό περιοδικό : Ερμηνεία Ingrid Ζαρόκωστα : Γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….  2021 : Α Τσακωνοπαρέα .  Συνέντευξη ταρ Ηλιάνα τθο Βελγικό περιοδικό . #3 Ερμηνεία τθα Ελληνικά : Ingrid Ζαρόκωστα .  Γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Συνέντευξη ταρ Ηλιάνα Ζαρόκωστα τθο Βελγικό Περιοδικό . Ερμηνεία : Ingrid Ζαρόκωστα : Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Συνέντευξη ταρ Ηλιάνα  τθο Βελγικό περιοδικό …#2  Ερμηνεία τθα Ελληνικά : Ingrid Ζαρόκωστα. Γραφτέ τθα Τσακώνικα :

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τρίτη και Τετάρτη 20–21 του Αωνάρη 2021: Α συνέντευξη ταρ Ηλιάνα Ολυμπίου τθο Βελγικό περιοδικο#1. Ερμηνευτε τα Ελληνικά από ταν Ίνγκριντ Ζαρόκωστα γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τςhίτα τσαι Τίτιντα 29–21 του Αωνάρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα .  Α συνέντευξη ταρ Ιλιάνα τθο Βελγικό περιοδικό. #1 Ερμηνευτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 18–18 του Αωνάρη 2021 . Ο ξένε #3 του Στράτη Δαλιάνη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 18–19 του Αωνάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Ο Ξένε#3 :  από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη .  Διαστσευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 16–17 του Αωνάρη 2921. Ο ξένε #2 του Στράτη Δαλιάνη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….  Παράστσι τσαι Σάμπα 16–17 του Αωνάρη  2021:Α Τσακωνοπαρέα..  Ο ξένε #2: από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη… Διαστσευή τσαι γραφτέ τα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 12–13 τουνΑωνάρη 2021: ΧΛΙΒΕΡΑ ναμελρα του Ομογενή Αλευρά . Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

φτερα ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. Δέφτερα τσαι Τσhίτα 12 του Αωνάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . ΧΛΙΒΕΡΑ ΝΑΜΕΡΑ …του ομογενή Αλευρά . Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 6–7 του Αωνάρη 2021: ο Ξένε : του Στράτη Δαλιάνη. Διαστσευή τσαι γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… Τςhίτα τσαι Τίτιντα 6–7 του Αωνάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα. Ο ΞΕΝΕ (αληιθινά ιστορία). Από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη.  Διαστσευή: από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 3–3 του Αωνάρη 221 :Νιτσηταρά #3: τουΣωκήρη Λυσσίκατου .Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από το Πάνο Μαρνέρη

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………  Παράστσι τσαι Σάμπα 2–3 του Αωνάρη 2021:Α Τσακωνοπαρέα  Νιτσηταρά #3 : του Σωκήρη Λυσίκατου .  Διαστσευή τσαι γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαιΤίτιντα 22–23 του Σερικχή 2021 . Ο ξένε: του Στράτη Δαλιάνη Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από το Πάνο Μαρνέρη

  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. Τςhίτα τσαι Τίτιντα 22–23 του Σερικχή 2021:Α Τσακωνοπαρέα..  Ο ξένε #2: από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη… Διαστσευή τσαι γραφτέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 19–20 του Σερικχή 2021: Νιτσηταρά #1 του Σωκήρη Λυσσίκατου . Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

  ………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Σάμπα τσαι Τσιουρακά 19–20 του Σερικχή 2021:  Α Τσακωνοπαρέα  Νιτσηταρα#1 του Σωκήρη Λυσσίκατου..  Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα28–29του Αμάη 2021 : Κολοκοτρώνη # 4 : του Σωκήρη Λυσίκατου : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη

  …………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… Παράστσι τσαι Σάμπα 28–29 του Αμάη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα  Κολοκοτρώνη #4 του Σωκήρη Λυσίκατου. Διαστσευή : από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 26–27 του Αμάη 2021 : Κολοκοτρώνη #3: του Σωκήρη ΛυσσίκατουΔιαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Τίτιντα τσαι Πέφτα 26–27 του Αμάη 2021: Α Τσακωνοπαρέα ….  Κολοκοτρώνη #3 : Του Σωκήρη Λυσίκατου .  Διαστσευή από τον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 24–25 του Αμάη2021: Κολοκοτρώνη #2του Σωκήρη Λυσίκατε : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα :από τον Πάνο Μαρνέρη

  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… Δέφτερα τσαι Τςhίτα 24–25 του Αμάη 2021:Α Τσακωνοπαρέα  Κολοκοτρώνη #2: του Σωκήρη Λυσίκατου.  Διαστσευή:Από τον Πάνο Μαρνέρη .  Τθα Δερβενάτζα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22-23 του Αμάη 2021:Θόδωρε Κολοκοτρώνη #1 του Σωκήρη Λυσίκατου. Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη

  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23 του Αμάη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα .  Θόδωρε Κολοκοτρώνη #1 του Σωκήρη Λυσίκατου .  Διαστσευή από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα 19 του Αμάη 2021: Αφιέρουμα τθα μνήμη του Νιχάλη Νικολακούνη : του Οάνου Μαρνέρη

  …………Τίτιντα 19/του Αμάη 2021 ………. ……………. ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ  Ο ΘΙΛΕ ΝΤΙ……….. ΝΙΧΑΛΗ : μαζύ εγειάκαμε, εβάκαμε χορεύαμε,γλεγκίαμε  τσαι τραγουδήκαμε..Κα αντάμουση θίλε μι .. ……………………………………………….

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 20–21 του Απρίλη 2021. Α Χώρα τ’ΑηΓιάννη τουΣτράτη Δαλιάνη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα : του Πάνου Μαρνέρη

  …………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. Τςhίτα τσαι Τίτιντα 20–21του Απρίλη ,2021: ΑΤσακωνοπαρέα .  Α χώρα τ’Αγιάννη#5 : Από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη .  Διαστσευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα 16–172021του Απρίλη : Α χώρα τ’Άη Γιάννη :από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη :Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. Παράστσι τσαι Σάμπα 16–17 του Απρίλη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Α χώρα τ’ ΑηΓιάννη #4: Από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 8–9 του Απρίλη 2021 : από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη α χώρα τ’ΑηΓιάννη : Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

………….,,, ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..  Πέφτα τσαι Παράστσι 8–9 τουΑπρίλη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Α χώρα τ’Αη Γιάννη#3: από το Βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 31 του Μάτζη τσαι 1 του Απρίλη 2021 . Θωμαή τσαι Σιούλα γειτόνισε#15: του Πάνου Μαρνέρη .

  …….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Τίτιντα τσαι Πέφτα 31τουΜάτζη τσαι 1 του Απρίλη 2021:  Α Τσακωνοπαρέα .  Θωμαή τσαι Σιούλα Γειτόνισε#15: του Πάνου Μαρνέρη . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 29–30 του Μάτζη 2021 : α Χώρα τ’Αγιε Γιάννη #2 από το Βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη . Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Δέφτερα τσαι Τςhίτα 29–30 του Μάτζη 2021: Α Τσακωνοπαρέα … Α χώρα τ’Αηγιάννη #2:απο το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη . 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

16 του Μάτζη 1821

200 χρόνου περάκαει από το 16 του Μάτζη 1821.Τότθε οι Τσάκωνε ετθαήαει το λάβαρε ταρ Επανάσταση ογή τον Άγιελίδι τθα πρωτεύουσα νάμου . Οι Δημογέροντοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Μάτζη 2021. Α συνέχεια τσαι το τέλη : Άγιε Σοϊθία του Τανέρ Ακσάμ : Διαστσευή τσαιγραφτέτθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

  ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Μάτζη  2021.  Ασυνέχεια τσαι το τέλη: Άγιε Σοϊθία του Τανέρ Ακσάμ: Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράστσι τσαι Σάμπα5–6 του Μάτζη 2021: ασυνέχεια , Αγιε Σοϊθία #3: Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Παράστσι τσαι Σάμπα 5–6 του Μάτζη  2021: Α Τσακωνοπαρέα .  Α συνέχεια : Άγιε Σοϊθία #3του Τανέρ Ακσάμ . Διαστσευή τσαι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τίτιντα τσαι Πέφτα 3–4του Μάτζη 2021: Άγιε Σοϊθία #2 του Τανέρ Ακσάμ : Διαστσευή τσαι γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη

  ………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Τήτηντα τσαι Πέφτα 3–4 του Μάτζη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα .  Α συνέχεια: Άγιε Σοϊθία #2 του Τανέρ Ακσάμ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα1–2 του Μάτζη 2021: Άγιε Σοϊθία του Τανέρ Ακσάμ : Διαστσευή τσαι γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

. Σβαήσεtε τσι εγράβε τθα διαδικτυακά εφημερίδα Ahvaz o Τούρκο καθηγητή ταρ ιστορία  Taner Akcam.. Ένι γραφτέ σε τέσσερα κομμάκια ….  ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ………..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πέφτα τσαι Παράστσι 24–25 του Δετσέμπρη 2020 . ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ κάλαντα . Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη .

Χρόνου πάσιοι θιλενάδε τσαι  θίλοι τσαι του χρόνου με υγεία ….  ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ.  Ανήμερα του Χριστού ..Τήτηντα 25 του Δετσέμπρη 2020 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δέφτερα τσαι Τςhίτα21–22 του Δετσέμπρη 2020. Θωμαή τσαι Σιούλα Γειτόνισε #9: του Πάνου Μαρνέρη

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Δέφτερα τσαι Τςhίτα 21–22 του Δετσέμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα.  Θωμαή τσαι Σιούλα,Γειτόνισε #9 του Πάνου Μαρνέρη  — Σιούλααα έ γειτόνισα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »