ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Τσιουρακά 6 του Οχτώμπρη  2019 :Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ . 

Ελένη τσαι Πάνο #7 : του Πάνου Μαρνέρη … 

— Έτεοι πφι εχάτθαει,  εχάτθαει, αλλά έτεοι πφι αραμάκαει κίσου οι άραχλοι εβασανίσταει τσαι είνι βασανισκουμένει ακόνη . 

— Για άλλε μι βρε Πάνο έτρου έκι τσαι παλιά με του κχάρε ; 

— Τσι να ντ’αλήου Ελένη εζού ό’νι θυμούμενε ετσιτάπε καταστροφαί . 

—Του τελευταίοι 30 με 40 χρόνου έμε αούντε για ατςhοί , βιβλιτσοί καταστροφαί τσι να πρώτο θυνητθού ….

—Του κχάρε Ελένη του  πλέτεροι σι είνι βάντε αντροίποι για ατςhά συφέροντα . 

— Με τσι καρδία , κια θα παραδούνει ψιούχα , πφου σε ένι ποία α καρδία να αμπρούκχωει έντεοι του κχάρε . 

—Ο άντρωπο , έκι αού ο Μακαρίτα ο αφέγκη μι,  ένι το ατςhίτερε θερίε τσαι ένι πορού να ποι το ατςhίτερε καλέ αλλά τσαι το ατςhίτερε κακό 

—Πόσιου δίτσηε έκι έχου ; Αφού τάσου τθα δέκα πφι είνι γινούμενα πάσα αμέρα, πφ’ ένι αού ο όγο, τα έξε είνι κακά τσαι αρνηκικά  να μη ντ’αλήου τσαι παρατάνου τσαι τα τέσσερα κά τσαι θεκικά . 

— Έντανη ένι α κοινωνία πφι εφκιάκαμε τσαι έδαρη σ’έμε υπομέντε τσαι  τραβήντουντε … 

…. Καλέ τσαι όμορφο ξημέρουμα σε όλε το κόσμο …..

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

—Αυτοί που χάθηκαν, χάθηκαν, αλλά αυτοί που έμειναν πίσω οι δύστυχοι βασανίστηκαν και βασανίζονται ακόμη.

—Για πές μου βρε Πάνο έτσι ήταν και παλιά με τις φωτιές;

—Τί να σου πω Ελένη εγώ δεν θυμάμαι τέτοιες καταστροφές. 

—Τα τελευταία 30 με 40 χρόνια μιλάμε για μεγάλες, βιβλικές καταστροφές τί να πρωτοθυμηθώ.

—Τις φωτιές Ελένη τις περισσότερες τις βάζουν άνθρωποι για μεγάλα συμφέροντα.

—Με τί καρδιά, πού θα παραδώσουν ψυχή, πως τους κάνει καρδιά να απλώνουν αυτές τις φωτιές.

—Ο άνθρωπος έλεγε ο μακαρίτης ο πατέρας μου, είναι το μεγαλύτερο θηρίο και μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο καλό αλλά και το μεγαλύτερο κακό.

—Πόσο δίκιο είχε. Αφού μέσα στα δέκα που γίνονται κάθε ημέρα, που λέει ο λόγος, τα έξι είναι κακά και αρνητικά να μην πω και παραπάνω και τα τέσσερα καλά και θετικά.

—Αυτή είναι η κοινωνία που φτιάξαμε και τώρα τα υπομένουμε και τα τραβάμε…

…………….καλό και όμορφο ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο………….

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *