ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . το τέλη τα ιστορία ( ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΑ ΤΣΕΙΑ ΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ) απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου .  Τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ερμηνεύτε απο το Πάνο Μαρνέρη ….

Εκάναει , εξανακάναει , αλλά ο ‘νει εύκολε να παρήτθουει αβέρτα . Έσει έχα δίτσιε τσεία , νιε απογήμα .
Ο σεκλεκίστε , αφού τσε εζού έμα σύμφωνε μαζύ ση . Ενεί οι παλαιοί α κχοντούμε τουρ αρχαί νάμου . Τσε να έμε θέντε , ο ‘με πορούντε να ζήουμε με το σαμερινέ τρόπο ζωής . Ίσως να οράνει κάποιε αμέρα ότσι ανάμεσα σου ένει δημιουργηκχούμενε χάος . Μπορεί τσε να κατάβουει ότσι α σαμερινά νοοτροπία ο ‘νει μολέγκα μόνιου τα φύση , αλλα τσε τα ψιούχα νάμου τσε έγκεινη ένει το χειρούτερε
Μακάρι να ναθούνει έτρου τα πράματα , απογήτθε ανακουφιστά α τσεία μη α Γιωργού . Να νη οράου τσε να μη νη κιστίου … -Μακάρι τσεία , απογήμα τσε εζού..
Τσε με έγκεινη αποχαιρεκία τα τσεία μη τα Γιωργού με βαρεία καρδία ..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΚΑ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ . ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΣΕ ΜΟΝΙΑΣΤΟΙ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ . 

                                  …..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *