ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
Τσιουρακά 25 του Μάτζη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

…… 25 του Μαρτιού γραμμένη στα ουράνια
Γι αυτό και εγώ στολίστηκα με τόση περηφάνεια …..

Α ατσhΙτέρα Γιορτά του Ελληνικού Έθνους . Σε όποιε σημάδι τα γής ένει υπάρχου Έλληνα σάμερε ένει γιορτάζου περήφανα .
Ένει περήφανε διότσι : Σαν σάμερε Επαναστατίε μετα από 400 χρόνου , για να στεφτεί αργούτερα με το δάφνινε στεφάνι τα νίτση τσε να αναιμούει το Τούρτσιχο ζυγό . Ένει α μόνε επανάσταση πφι εστεφανούτθε με επιτυχία τον αιώνα του 1800…..Απογήτθε το κάλεσμα .
Ως πότε παλληκάρια , θα ζούμε στην σκλαβιά………
Τσε : καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή ……
τσε το …….Πάρε ένα σβώλο Μήτρο
και διώξε κείνο το σκυλί που σου χαλάει το φύτρο ……
Αλλά σάμερε έμε γιορτάζουντε τσέ τον Ευατζελισμό τα Θεοτόκου. Ένει τσε έγκεινη ένα σπουδαίο θρηστσευτικό γεγονός. Σε παντρεύαμε λοιπόν τσε σε έμε γιορτάζουντε ταν ιίδε αμέρα .
Ζήτω τσε Πολύχρονε το Ελληνικό Έθνη
τσε σε όσοι είνει γιορτάζουντε ..Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ …
……………………………………………..
Η μεγαλύτερη εορτή του Ελληνικού Έθνους . Σε όποιοδήποτε σημάδι της γης υπάρχει Έλληνας σήμερα γιορτάζει περήφανα .
Είναι περήφανος διότι : Σαν σήμερα επαναστάτησε μετά από 400 χρόνια ,για να στεφτεί αργότερα με το δάφνινο στεφάνι της νίκης και να πετάξει τον Τούρκικο ζυγό . Είναι η μόνη επανάσταση που στέφανώθηκε με επιτυχία τον αιώνα του 1800….
Απάντησε στο κάλεσμα : Ως πότε παλληκάρια κτλ, κτλ ,κτλ.
Αλλά σήμερα εορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου .
Είναι και αυτό ένα σπουδαίο θρησκευτικό γεγονός .
Τα παντρέψαμε λοιπόν και τα δύο και τα γιορτάζουμε σήμερα
Ζήτω και πολύχρονο το Ελληνικό Έθνος ..
και σε όσες -οι εορτάζουν … Η ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *