ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 2 του Σερικχή 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #53 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη .. 

Ο άντρωπο , το άγο , ο βού, τσαι ο κούε . 

Ο Δία σαν επράε τον άντρωπο νι εδούτσε λίγοι χρόνου ζωή . Έντενη όμως με ταν εξυπνάδα σι εφκιάτσε τσέα τσαι άμα έκι παρήντα το βαριού χειμωνικό έκι αραμού τάσου έντανη  . Νια βοά πφι έκι πρεσά κρυάδα τσαι έκι κχαμπαίνου το άγο ο ‘κι αντέχουντα τα κακοτσαιρία. Εζάτσε λοιπόν τον άντρωπο τσαι νιε παρακαλέτσε να νι βάλει τάσου τα τζέα . 

Θα νι ποίου επέτσε τότθε ο άντρωπο αλλά ένι πρέπουντα να μι δείρε κχάμποσοι από του χρόνου ντι πφι είνι γραφτοί να ζήερε  . Όγο του ότσι α κρυάδα ό ‘κι αντεχουμένα το άγο νι εδέτθε με ατςhά χαρά.

Σε κχάμποσιου εκάνε τσαι ο Βού τσαι ο άντρωπο εμποίτσε το ιίδε , εκχαράε από το βού κχάμποσοι από του χρόνου σι . Ο αλικογκίε να μόλει τσαι ο κούε . Τσαι από έτενη εκχαράε το ιίδε . Από τότθε τσαι ύστερα ο άντρωπο ένι ζού πλέτεροι χρόνου από ένταει τα ζώα τσαι : 

Άμα τσαι ο άντρωπο λοιπόν ένι περαήχου το αρχικό σι στάδιο πφι έκι ουριστέ από το Δία ένι σουστέ τσαι καλέ , άμα εν περαήχου του χρόνοι του αόγου ο ‘νι πατού χάμου από τον εγωισμό σι , άμα ένι περαήχου του βου ένι Θέου να ένι το αφεγκικό τσαι άμα  του κουνέ ανάποδε τσαι γκρινιάρη . Έντενη ο μύθο ένι μπορού να χρησιμοποιθεί για γέρου μίτζερε τσαι γκρινιάρη.. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ …

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

—————————————————————————

Ο άνθρωπος , το άλογο , το βόδι κσι το σκυλί . 

Ό Δίας αφού έπλασε τον άνθρωπο του εκδώσει λίγα χρόνια ζωή . 

Αυτός όμως με την εξυπνάδα του έφτειαξε σπίτι και άμα και ερχόταν ο βαρύς χειμώνας έμενε μελσα σε αυτό . Μια φορά που ήταν πολύ κρύο και έβρεχε , το άλογο δεν άντεχε στην κακοκαιρία . Επήγε λοιπόν στον άνθρωπο και τον παρακάλεσε να το βάλει μέσα στο σπίτι. Θα το κάνω του είπε ο άνθρωπος  αλλά εσυ πρέπει να μου δώσεις μερικά από τα χρόνια σου που είναι στο γραμμένο σου να ζήσεις . Επειδή το κρύο δεν άντε όταν το άλογο το δέχτηκε με μεγάλη χαρά . Σε κάμποσο είρθε και το βόδι  και ο άνθρωπος έκανε το ίδιο , εζήτησε από το βόδι κάμποσα από τα χρόνια του . Δεν άργησε να έρθει και ο σκύλος . Και από αυτόν ο άνθρωπος εζήτησε το ίδιο . Από τότε και μετά ο άνθρωπος ζεί περισσότερα χρόνια από αυτά τα ζώα καί : Όταν ο άνθρωπος λοιπόν περνάει το πρώτο στάδιο που είχε οριστεί από τον Δία είναι σωστός και καλός , όταν περνάει τα χρόνια του αλόγου δεν πατά κάτω από τον εγωισμό του , όταν περνάει του βοδιού θέλει να είναι το αφεντικό και όταν περνάει του σκύλου είναι ανάποδος και γκρινιάρης …  Ο μύθος αυτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

Σε γέρο μίζερο και γκρινιάρη . 

Καλό ξημέρωμα σε όλους μας .. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *