ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.


……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 1 του Σετθέμπρη 2019 : α Τσακωνοπαρέα . 

Από ταν ομιλία του Σωκήρη Λυσσικάτου ..

…..Καλε μήνα τα Τσακωνοπαρέα τσαι σε όλε το κόσμο……

 

Καουρ εμαζούμαϊ ταν Παλιόχωρα , τα Δέσποινα του Οριόντα , το δάκρυ τα Δεσποίνη ! Ανάβαμε τσαι ένα τσερί για όσοι εσκωτούτθαϊ 

από τουρ άκιστοι Σταυροφόροι τσαι του Τούρτσοι όργι . Ένα τσερί για του παππούδε νάμου για το μακαρίτα το Παπαλία , το Σταϊθη το Συκιώτα τσαι τουρ άλλοι . Ένα τροπάριο τα Δεσποίνη ένι αούντα: 

—Δέσποινα των θλιβομένων η χαρά, ότσι α Δέσποινα ένι παρηγορούα όλοι του ο ζατοί ! Γιατσί; Να τσι ένι αού ο ατςhέ Αγιορείτα, ο μακαρίτα  Γεώργιε ηγούμενε τα Μονή Γρηγορίου . —Α Δέσποινα ένι παρηγορία σ’ όλοι του μοζατοί, γιατσί  τσαι ετήνα εμοζάτσε πιο πρεσιού από όλοι τουρ αθροίποι .— Εμοζάτσε γιατσί ό ‘κι ερέχα τόπο να γεννάει τον υζέ σι τσαι Θεό, τσαι αναγκάςτε να γενάει τάσου σ’ένα σπήλη δίπα από του βούε τσαι τουρ όνου . Τσαι τα σπήα με τουρ όνου τσαι του βούε ό’νι ο καλύτερε τόπο να γενάει νία γουναίκα . —Εμοζάτσε πιο πρεσιού τότθε πφι εζάτσε με τον υζέ σι για τα Σαράντα 

( ταρ Υπαπαγκή ) τσαι ενιάτσε το φοβερέ όγο του Συμεών , ότσι από τα καρδία σι θάκια περάει δίκοπο μαχαίρι με όσα θακια τραβήτσει ο υζέ σι ! 

….Ταχία α συνέχεια από ταν ομιλία του Σωκήρη Λυσσίκατου…

Καλέ ξημέρουμα σε όλοι νάμου Α Δέσποινα να φυάτθει νάμου .

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….  

  

——————————————————————

…Καλό μήνα στην Τσακωνοπαρέα και σε ολο τον κόσμο…

 

Καλώς εμαζευτήκαμε στην Παλιόχωρα , στην Δέσποινα του Οριόντα ,το δάκρυ της Παναγίας . Ανάψαμε ένα κερί για όσους εσκωτόθηκαν από τους άπιστους Σταυροφόρους και τους Τούρκους εδώ . Ένα κερί στους παππούδες μας , για τον μακαρίτη τον Παπαηλία τον μπάρμπα Στάθη Συκιώτη και τους άλλους . Ένα τροπάριο της Παναγίας λέει : Παναγία των θλιβομένων η χαρά , ότι η Παναγία παρηγορεί όλους τους πονεμένους ! Γιατί ; Να τι λέει ο μεγάλος Αγιορείτης , ο μακαρίτης Γεώργιος ηγούμενος της μονής Γρηγορίου. — Η Παναγία είναι παρηγοριά σε όλους τους πονεμένους, γιατί και αυτή επόνεσε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους . 

—Επόνεσε γιατί δεν εύρισκε τόπο να γεννήσει τον γιό της και Θεό

και αναγκάστηκε να γεννήσει μέσα σε μία σπηλιά πλάϊ από τα βόδια και τα γαϊδούρια . Και οι σπηλιές με το γαϊδούρια και τα βόδια δεν είναι ο  καλύτερος τόπος να γεννηλσει μία γυναίκα . —Επόνεσε πιο πολύ τότε που επήγε με τον γιό για τα Σαράντα ( της Υπαπαντής) και άκουσε τον φοβερό λόγο του Συμεών , ότι από την καρδιά της θα περνούσε  δίκοπο μαχαίρι με αυτά που θα τράβαγε ο γιός της . 

… Αύριο η συνέχεια από την ομιλία του Σωτήρη Λυσσίκατου .

Καλό ξημέρωμα σε όλους μας Η Παναγιά να μας φυλάει .. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *