ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…. 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 22–23 του Γενάρη 2023 : Α Τσακωνοπαρέα Μαντρί του Λία Ζαρόκωστα ( Ταχυδρόμου): Του Πάνου Μαρνέρη . 

Ογή έκι το μαντρί του Λία του Ταχυδρόμου .Λία του Πότη του Ζαρόκωστα . Το μαντρί έγκεινη έκι του Πολιτάτσι ούγειε ο θυνήμα . 

Από το Πολιτάτσι εζάτσε του Χέρε του Γιάννη του Κόσσυβα ( Νέλου), του παππού του πρώην Δήμαρχου .  Ετήνε με τα σειρά σι νι εδούτσε προίκα τα σιάτη σι ταν Ελένη ούγειε στεφανούτθε το  Λία  Ζαρόκωστα .  Ο αφέγκη μι για κχάμποσοι χρόνου αραμάτσε ογή. Το 1952 εχκίε το δικό σι μαντρί τσαι κάλυε τσαι εφύτζε .Σαν επουλήτσε τα χκηνά τσαι άτζε προύατα, γιουρίε κίσου σ’έγκεινη το μαντρί.  Έκι ένα πρεσσιού καοχκιστέ μαντρί μ’ένα ωραίο κάλυε… Ένι έχου πρεσσοί θύνησε απο έγκεινη το μέρη . Εδούτσε προστασία ταν οικογένεια μι για πρεσσοί χρόνου . Το δε κηγάϊδι σι έκι ποίντα το πιο ψιουχρέ ύο απο όα τ’άβα . Το ίσιουμα ( α χούρα) νι εμαει κάμουντε  ενεί. Πρεσσιού εύφορε τσαι βολικά . Οι νυγδαλίε σι ήγκιαει δίντε νάμου απότσια, γιατσί με το γύρμα τα ναμερή ο ήλιε έκι δέσου το πέτςhε.  Επίσης έκι έχουντα τα δικά σι άουνα.. Κάποτε έκι το μέρη έγκεινη γιομάκιου ζωντάνια.. 

Ο Τάκη, ο σαμερινέ κάτοχο,  ένι έχου σιαχτέ τσινούρτση πανέμορφο κάλυε . 

Από το Τςhουμία τα Παλιόχωρα.. να έμε κα τσαι να έχουμε υγεία . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Εδώ ήταν το μαντρί του Ηλία του ταχυδρόμου. Ηλίας Παναγιώτου Ζαρόκωστα. Το μαντρί αυτό ήταν του Πολιτάκη,τον οποίο δεν θυμήθηκα. Από τον Πολιτάκη πήγε στα χέρια του Γιάννη του Κότσυφα (Νέλου) του παππού του πρώην δημάρχου. Εκείνος με τη σειρά του το έδωσε προίκα στην κόρη του την Ελένη, η οποία παντρεύτηκε τον Ηλία Ζαρόκωστα. Ο πατέρας μου για κάμποσα χρόνια έμενε εδώ. Το 1952 έφτιαξε  το δικό του μαντρί και καλύβα και έφυγε. Σαν πούλησε τα γίδια και πήρε πρόβατα ξαναγύρισε σ’ αυτό το μαντρί. Ήταν ένα πολύ καλό χτισμένο μαντρί με ένα ωραίο καλύβι  έχω πολλές θύμισες από αυτό το μέρος. Έδωσε προστασία στην οικογένειά μου για πολλά χρόνια το δεν πηγάδι του έκανε το πιο δροσερό νερό από όλα τα άλλα. Το ίσιωμα (το χωράφι) το οργώναμε εμείς.  Ήταν πολύ έφορο και βολικό. Οι αμυγδαλιές  μας έδιναν σκιά γιατί με το γύρμα της ημέρας ο ήλιος έκαιγε   την πέτρα.  Επίσης είχε το δικό του αλώνι. Κάποτε ήταν το μέρος αυτό γεμάτο ζωντάνια.μ Ο Τάκης ο σημερινός κάτοχος έχει φτιάξει καινούργιο πανέμορφο σπίτι … 

Από τον Τσουμιά  της Παλιόχωρας να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε υγεία

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *