ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

——————-ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ———————

Τςhίτα 18 του Ιούνη ( Σερικχή ) 2019 : Α Τσακωνοπαρέα 

Διάλογο #54 : παππού εγγονέ : του Πάνου Μαρνέρη 

—Το να έσι Γιατρίνα ή´ δασκά ένι λειτούργημα όρκο μι . 

—Βρε παππού λειτουργία είνι ποίντε οι παπάδε τον Άγιε ;

—Ναι αλλά τσαι α δασκά (ο Δάσκαλε) πφι ένι γιομήνα  τα τσιουφάλια 

τα καμπτζία με  γράμματα σπουδάματα  τσαι γνώσε ένι τσαι έγκεινη λειτούργημα ..

—Τσι ενι το λειτούργημα παππού ; 

—Να καμπτζί μι ,όπφουρ ο παπά ένι δασκαλέγκου το κόσμο για το Θεό έτρου τσαι α Δασκά ένι  Δασκαλέγκα τα καμπτζιούλια .. 

—Τσαι α Γιατρίνα (ο γιατρέ ) ; τσαι ετήνα λειτούργημα ένι ποία ; 

—Ναι ναι οι γιάτρισε τσα οι γιατροί τσαι έτεοι λειτούργημα είνι ποίντε  , αφού είνι γιατρέγκουντε  το κόσμο … 

—Βρε παππού αφού τσαι άλλοι δουλείε είνι καλοί πφι είνι βοηθούντε τουρ αντροίποι , σαν έτεοι πφι είνι δουλέγκουντε τθα αστενοφόρα .. 

—Ναι ναι τσαί έτεοι είνι το  ιίδε με του γιατροί τσαι άλλοι πρεσσοί . 

—Τότθενες γιατσί ονομακίερε μόνιου τού διάσκαλοι  , τσαι του γιάτρισε ; 

—Γιατσί ένταει τα δύου τσαι του παπά είνι ξεχουρίζουντα  καμπτζί μι. 

—Θα νι στσεφτού  τσαι θα οράου ;

— Ναι όρκομι  έντανη θα ένι νία από του πιο σημαγκιτσοί αποφάσε τα ζωή ντι … 

—Ένι έγκα παππού κα αμέρα νάχερε … 

—Α ούρα κα σιάτη μι , ο θεό να ντ’έχει κα , έχε ταν εφτσή μι … 

— φχαριστούχα παππού …. 

——— Καλε ξημέρουμα ——- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

———————————————————— 

—Το να είσαι γιάτρισα ή´ δασκάλα είναι λειτούργημα όρκε μου . 

—Βρε παππού λειτουργία κάνουν οι παπάδες στην εκκλησία ; 

—Ναι αλλά και η δασκάλα (δάσκαλος )που γιεμίζει τα κεφαλάκια στα παιδιά νε γράμματα σπουδάγματα και γνώσεις είναι και αυτό λειτούργημα . 

—Και η Γιατρίνα (ο γιατρός) και αυτή λειτούργημα κάνει ; 

—Ναι ναι οι γιάτρισες και οι γιατροί και εκείνοι λειτούργημα κάνουν αφού γιατρεύουν το κόσμο .. 

—Βρε παππού αφού είναι και άλλες δουλειές που βοηθούν τους ανθρώπους , σαν αυτούς που δουλεύουν στα  ασθενοφόρα . 

—Ναι ναι και αυτοί είναι το ίδιο με τους γιατρούς και άλλους πολλούς 

—Τότε γιατί ονομάτισες μόνο τους δάσκαλους και τις γιάτρισες . 

—Γιατί αυτά τα δύου και του παππά ξεχωρίζουν παιδί μου . 

—Θα το σκεφτώ και θα δώ .. 

—Ναι παιδί μου αυτή θά είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής σου . 

—Πάω παπού καλή μέρα νάχεις 

—Η ώρα η καλή κορίτσι μου ,ο Θεός να σ’έχει καλά , και νάχεις την ευχή μου . 

—Ευχαριστώ παππού… 

….καλό ξημέρωμα …. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *