ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τςhίτα 6 του Νοέμπρη 2018 Τσακωνοπαρέα μοι .           

…… Το αηδόνι τσαι το Ξιφτέρι … Αίσωπο…. 

Νια βοά ένα αηδόνι έκει αψεά σε ένα Τςhούα  τσαι έκει  

τσελαηδούντα  όπφουρ έκει ταχκικά ποίντα . Ένα Ξιφτέρι  

πφι νι οράτσε , κεινατέ όπφουρ έκει , ορμήε τσαι νιε κιάτσε . 

 Έκει έτοιμο  να  νι κχαπουλιάσει , αλλά το αηδόνι άμα τσαι εκαταβήτσε το τσίνδυνε αρχινήε τα παρακαλετά . Έκει παρακαούντα   το Ξιφτέρι  να νι τσαφεί   τσαι να ζάει να κιάσει ένα άλλιου πουλί με πλέκιεριου κρίε για να χοντάτσει , γιατσί το ιίδε έκει αχαμνέ τσαι  κοκαλιάρικο .  Το Ξιφτέρι άμα τσαι ενιάτσε τα παρακαλετά , απαντήτσε ‘νει.  – Εζού άκει να έμα τελεία άνοε τσαι κουϊθοτσούφαλε άμα ντε έμα τσαφήντα από τα νύχια μοι πφι ντε ‘νει έχουντα  σίγουρε  , για να να τσυνηγίου κάτσι πφι  κα , κα ούτε ορούντα ένει … 

Έτρου τσαι με τουρ αντροίποι : 

Είνει άνοοι , κουϊθοτσούφαλοι  τσαι πλεονέχτοι , όσοι   είνει παλαίγκουντε να αποχκήσωει πλέτερα τσαι είνει  παρατούντε ένταει πφι τσιόα είνει έχουντε του χέρε σου τσαι τα κατοχή σου . 

Καλε νάμου ξημέρουμα . Να έμε ευχαριστητοί με όσα εμ’ έχουντε . 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

—————————————

Μια φορά ένα αηδόνι ήταν ψηλά σε μια βελανιδιά  και κελαηδούσε όπως ταχτικά έκανε . Ένα Γεράκι που το είδε , πεινασμένο όπως ήταν όρμησε και το ‘πιασε . Ήταν έτοιμο να το καταβροχθίσε. Το Αηδόνι  όμως μόλις κατάλαβε τον κίνδυνο , άρχισε τα παρακάλια . Παρακαλούσε το Γεράκι να το αφήσει και να πάει να πιάσει άλλο πουλί με περισσότερο κρέας για να χορτάσει , διότι το ίδιο ήταν αδύνατο και κοκαλιάρικο .  Το Γεράκι μόλις άκουσε τα παρακάλια του απήντησε . — Εγώ θα ήμουν πολύ ανόητο και κουφιοκέφαλο αν σ’ άφηνα από τα νύχια μου, όπου σε έχω σίγουρο ,

για να κυνηγήσω κάτι που ούτε καλά καλά βλέπω. … 

Έτσι και με τους ανθρώπους : 

Είναι ανόητοι , κουφιοκέφαλοι  και πλεονέχτες  όσοι προσπαθούν (παλεύουν ) να αποκτήσουν περισσότερα και παρατούν αυτά που ήδη έχουν στα χέρια τους και την κατοχή τους . 

Καλό μας ξημέρωμα , ευχαριστημένοι νάμαστε με αυτά που έχουμε.

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *