ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Τςhίτα 14 του Αγούστου  2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

  Σάμπα τσαι 18 α γιορτά τα γρούσσα … Θα απαντέχουμε . 

Ανάμεσα το τραγούϊδι έκει μπερδεγκουμένα τσαι α φωνά του παππού  Χαρή : Παρακαού νιούμου  , Μαρινάτε τσαι ρετσίνα για τουρ ατςhοί , καραμέλε τσαι λουκούμια για του μιτσοί … 

Εβαλήκα τα χέρα τα μπρούσα μοι για να χαϊδέψου το θησαυρέ μοι . Άγιε Γιώρτση , Δέσποινα , κια είνει τα τάλαρα μοι .. Με εκόβε ψιουχρέ έμπορα . Τσι ενάτθαει τα τάλαρα μοι . Βάνου τσαι ξαναβάνου  τα χέρα μοι τα μπρούσα τσίπτα . Γιουρήα τα μπρούσα ανάποδα τσαι τσι να οράου . Κχραϊλιαστά α μπρούσα . Έγκεινη σε ένει εξηγούνται όα . 

Τα βιολία τσαι τα λαβούτα ντήντα , το γλέγκι αναφτέ για τα κά . 

Ο κόσμο έκει  περού από δίπα μοι μα γκανένα ο ‘ κει δίου σημασία . 

Γκανένα ο ‘κει σταμακίχου  να συμμεριστεί το πόνε μοι .  

Ούτε ο κόσμο πφι έκει περού , ούτε τα βιολία , ούτε ο παππού ο Χαρή με του φωνέ σοι , ούτε γκανένα …  Εψαφήκα για αρτσετά ούρα , τάσου τα μακούσια τσαι τουρ αφάνε .. τσίπτα . Πφου να ζάου έδαρη το πανηγύρι φτωχό . Όα μοι τα όνειρα χάτθαει , πετάκαει .

Ακόνη όποτε ένει περού από έκεινη το σημείε , ακόνη ένει ψαφού . 

Μακάρι να σ’ έμα ερέχου έστω τσαι σκουριαντά ……. 

 Ενίου θίλε ξέχα μοι έντανη ταν εβδημά 

Ένει νία ατςhά γιορτά το Σάμπα θίλε μοι τ’ αργά . 

………. Καλε ξημέρουμα …… με υγεία 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *