ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

2020 : Α Τσακωνοπαρέα .. 

Για του νέοι #147 : του Πάνου Μαρνέρη …. 

Αχανιντούμενε = χασμουριέμαι 

Αναχαράσουντα ,αναματθάντουντα=μυρηκάζει, αναμασά …

Αναχερίζου = σηκώνω χέρι

Βαγιόλι = πετσέτα 

Αναχλέ = αβαθύ ,ρηχό 

Βαϊθού = βαθύ 

Αναχλιαίνου = συνέρχομαι , ανακουφίζομαι.

Ουουου μπάτσε με ψιλιάνει ;τσι νύστα ένι έντανη; Όλιου αχανιντούμενε ένι . = ουουου μήπως με ματιάσανε; Τι νύστα είναι αυτή όλο χασμουριέμαι … 

Ορή το μουάρι  ένι τσαπρουτέ τσαι ένι αναχαράσουντα

( αναματθάντουντα)  = το μουλάρι  είναι ξαπλωμένο και μυρηκάζει ( ξαναμασά την τροφή του ) 

Με ‘νέτζε το αμήν πλέα ως πφι με μποίτσε να αναχερίσου . = 

Μ’έφερε στο αμήν ώσπου  μ’έκανε να σηκώσω χέρι .. 

Δει τθο καμπτζί το βαγιόλι να ψάει τα σhούκχα σι  = 

Δόσε του παιδιού το βαγιόλι να σκουπίσει τα μούτρα του ..

Οι βορβοί όρπα το ρόβολε είνι αναχλοί  = τα βορβιά εκεί στο ρόβολο είναι ρηχά . Έγκεινη το κηγάϊδι ένι αναχλέ = αυτό το πηγάδι είναι ρηχό (δεν είναι  βαθύ) …. 

Το ρυάτσι τα Θοδώρα σε κάτσι μερίλε ένι πρεσιου βαϊθού = 

Το ρέμα της Θοδώρας σε κάτι μεριές είναι πολύ βαθύ ….

Να όρεγη ότσι εκατσάκα να αναχλιάνου λιγάτσι .. = 

Να εδώ μόλις εκάθησα να συνέλθω (ανακουφιστώ) λιγάκι…. 

Με το καλέ να ξημερουθούμε = με το καλό να ξημερωθούμε 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *