ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νά τσαί το αλώβουτε το Αναστασούλη.Χίλιοι χρόνου να ζήερε σιάτη μι

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Αναστασία Σαπουνάκη . 

2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #102:απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Διαμάντω Πετμεζά, Κούλη ενάτθε τθα Καλάβρυτα το 1911. Γονείε σι   ο Νικόα τσαι Ελλη Πετμεζά . Έχα έκι δύου αϊθήνε το Φροίξο, ούγειε σκωρέτθε μιτσή τσαι τον Αντρία . Το 1928 στεφανούτθε το Θόδερε Κούλη τσαι εμποίκαει δύου καμπτζία το Βασίλη τσαι τα Βασίλω. Του 13 του Δετσέμπρη οι Γερμανοί σκωτούκαει τον άτςhωπο σι . Αρχόγκισα τσαι λεβέντρω έκι α Διαμάντω, πφι τάσου σε έγκεινη το αμόγητε δράμα απρούτσε τα χέρα σι τσαι βοηθήτσε όσοι ήγκιαει έχουντε πλέτερε ανάτζη από σ’ετήνα .Σκωρέτθε το 2001. 

Με ταν Ιταλικά κατοχή άγκαει τα τσέα νάμου τσαι οπά εμποίκαει τα γραφεία σου. Ένι θυνηκχουμένα  το ότσι ήγκιαει έγκουντε τα γιούρε χωριουδάτζα,τσαι με το έτρου έμε θέντε, ήγκιαει βουκχιάχουντε ερίφοι τσαι Βάνοι, σι ήγκιαει θύντε, για να περιδρωνιάσωει . 

Νία βοά ο μιτσή υζέ μι εκιάτσε φορδακάδε τσαι  εδούτσε σι τουρ Ιταλοί .Έτεοι σ’άγκαει, σε καθερίαει,σε φουσκούκαει, σε βράνει τσαι ενέγκαει ένα σκουτέλι τσαι σ’ενίου………

Να έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι,αλάργα από πόλεμο…

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

…….Η Διαμάντω Πετμεζά Κούλη γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1911. Γονείς της, ο Νίκος και η Έλλη Πετμεζά .Είχε δύο αδέρφια τον Φροίξο, ο οποίος σκοτώθηκε μικρός και τον Αντρέα.  Το αίτημα 1928 παντρεύτηκε τον Θόδωρο Κούλη και έκαναν δύο παιδιά, τον Βασίλη και την Βασίλω. Στις 13 Δεκεμβρίου οι Γερμανοί σκότωσαν τον άντρα της. Αρχόντισσα και λεβέντισσα ήταν η Διαμάντω που μέσα σε αυτό το ομολόγητο  δράμα άπλωσε το χέρι της και βοήθησε όσους είχαν περισσότερη ανάγκη από αυτή. Πέθανε το 2001. Με την Ιταλική κατοχή, επήραν το σπίτι μας και εκεί έκαναν τα γραφεία τους. Θυμάμαι ότι πήγαιναν στα γύρω χωριά, και με το έτσι θέλουμε, έπερναν  κατσίκια και αρνιά, τα έςφαζαν για να περιδρομιάζουν. 

 Μία φορά ο μικρός μου γιος έπιασε βατράχια και τα έδωσε στους Ιταλούς. Εκείνοι τα πήραν,τα καθάρισαν, τα φούσκωσαν,τα έβρασαν και έφεραν ένα πιάτο και σε μένα. 

Να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι , μακριά από πόλεμο. 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *