ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….
ΤΗΤΗΝΤΑ 23 Αγούστου 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

( ΤΟ ΤΡΙΤΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ) ( ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ )
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟ
Ταν ασικρία το Παράστσι             Μεθαύριο και Παρασκευή
Του Τερού το θεατράτσι.             Στου Τυρού το θεατράκι
Έατθε καλοί Τσακώνοι                 Νάρθετε καλοί Τσακώνοι
Όλοι του Τερού γειτόνοι             Όλοι του Τυρού οι γειτόνοι

Έατθε τσε φέρτε τσ’ άλλοι           Ελάτε ´σεις και φέρτε κι άλλους
Τθου Τερού το ακρογιάλι             Τους μικρούς και τους μεγάλους
Τα γρούσα έμε γιορτάζουντε       Τη γλώσσα μας γιορτάζουμε
Τσε νι έμε δοξάζουντε.                 Και την εδοξάζουμε

Τα γρούσα τα Τσακωνική              Την γλώσσα την Τσακωνική
Ταν αρχαία Δωρική.                       που είναι αρχαία Δωρική
Ένει α γρούσα α δικά νάμου        Είναι η γλώσσα η δικιά μας
Α γλυκά α Μάτη νάμου .                Μάννα μας είναι η γλυκιά μας

Τα σκετσάτζα να οράμε                Τα σκετσάκια να Ειδούμε
Τα Τσακώνικα να νιάμε                 Τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ να πούμε
Τα καμπτζία να καμαρούμε.          Τα παιδιά να ακουστούνε
Τσε παλάνια να ση ντούμε            Και να χειροκροτηθούνε

Θα έμε νία όμορφο παρέα             Θα ‘μαστε όμορφη παρέα .
Α Τσακωνοπαρέα                            Μία Τσακωνοπαρέα .
Πφι Τσακώνικα ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ.     Που Τσακώνικα μιλούμε
ΕΜΕ θέντε ΕΜΕ πορούντε.           Το θέλουμε και το μπορούμε .

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *