ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Όλγα μπράβο σιάτη μι έμε περήφανοι για σ’ετίου. Φχαριστούντε 

……..…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΜΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Όλγα 

Τίτιντα τσαι Πέφτα22–23 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #143: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη 

Ότσι αποσούκαει όλοι τουρ ατςhοίποι τθα τσεριακά χούρα του Καππή εβαλήκαει κχάρα τθο σκολείε. Ενιούκαμε τα πήρα τθου πούμε νάμου. 

Κουήαμε τσαι φωνιάμε.κατανέγκαμε τσαι μπαήκαμε, άλλοι από τα παναϊθούρια τσαι άλλοι από του πόρου. Τάνου τα τιψίματα τσαι ταν αντάρα όα, πατήκαει ταν Κρίνια ταν Τσαβαλού .Ταν αϊθά μι ούγειε έκι απόκχαλε εκιάτσε τσαι νιε κχαμπαήε από το παναϊθούρι ο Γιώργο ο Τσαρουχά. Από οπά μπαήκαμε ταν αυλή τσ’έμαει κουίζουντε… 

«Κια είνι οι ατςhοίποι ;»Α νία έκι φωνηάντα, «Γιώργοοο,»α άβα «Κίτσιοοο», α άβα «Χρήστοοο»Κια ήγκιαει οι ατσhοίποι; Εζού εφύγκα τς’εζάκα ίσια τα τσέα. Όπφουρ έμα ανηφορίζα έμα ορούα όλοι του τσέλε να δέσωει. Έκι δέσα τσαι α τσέα του Μαντά . Ένι θυνηκχουμένα πφι οπά έκι νία καρέγκλα με κάτσι πράματα . Σε τραβήα  τσαι σε μπαλήκα τάτσου . Α τσέα νάμου έκι ταν άκρα τα χούρα ούγειε έκι πφειρτά με φαέ. Ήγκιαει μπαητά όα τα ζωντανά από τα κατούγια όγω του κχάρε τσαι ήγκιαει τςhούντα το φαέ.

Να έχουμε υγεία τάνου απ’όα τσαι αγάκη τθου καρδίε νάμου . 

…………….ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Μόλις σε πήγαν όλους τους άντρες στο χέρσο χωράφι του Καππή έβαλαν φωτιά στο σχολείο. Νιώσαμε την πήρα στα πόδια μας. Σκουξαμε, φωνάξαμε, καταφέραμε και βγήκαμε, άλλοι από τα παράθυρα και άλλοι από τις πόρτες. Πάνω στο σπρωξίματα και στην αντάρα όλη, πάτησαν την Κρίνια την Τσαβαλού. Την αδελφή μου η οποία ήταν έγκυος,την έπιασε και την ε κατέβασε από το παράθυρο ο Γιώργος ο Τσαρουχάς. Από κει βγήκαμε στην αυλή και σκούζαμε: 

«που είναι οι άντρες;» . Η μία φώναζε Γιώργοοο, η άλλη Κίτσοοο,  η άλλη Χρήστοοο… Που ήταν οι άντρες; Εγώ έφυγα και πήγα στο σπίτι. Οπως ανηφόριζα έβλεπα τα άλλα σπίτια να καίνε. Εκαιγε και το σπίτι του Μαντά. Θυμάμαι που εκεί ήταν μία καρέκλα με κάτι πράγματα τα τράβηξα και τα έβγαλα έξω. Το σπίτι μας ήταν στην άκρη του χωραφιού μας που σπαρμένο με σιτάρι . Είχαν βγει όλα τα ζώα από  τα κατώγια για λόγω της φωτιάς και έτρωγαν το στάρι…..

Να έχουμε την υγεία μας πάνω απ ‘όλα και αγάπη στις καρδιές μας . 

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *