ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Πάσα βοά πφι έννι ορού ένταοι τα καμπτζία α συγκίνηση αλλά τσαι α χαρά  ένι ατςhά. Ο ‘τθε πορούντε να διαννοηθήτθε τα προσπάιθα πφι είννι ποίντα . Ενι πρέπουντα να σεβαστούμε τα προσπάϊθα έντανη, να νι δενάτσουμε τσαι όχι μόνιου.  φχαριστού . 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μιχάλης  

Τίτιντα τσαι Πέφτα 15–16 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα … 

Κουιτέ #149 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη….

—Έτζε Μαρία τα τσέα ντι  τσαι ξοίκαξε του δουλείε ντι, ο ‘νι έχου να ζάου κχίπτα. Α έρμο Μάτη μι έκι χκιουπικχουμένα … — Τσι να ποίου έδαρη α χολιατά, γκανένα ο ‘νι νίου μι!!! Εζού έμα μιτσουτέρα από τα αλησμόνετα αφούτςhια μι. Α μάτη μι έκι φωνηάντα αλλά εζου ο ‘μα νιούα μπίτι . Έμα 17 χρονού . Οι αμέρε ήγκιαει περούντε, τσαι οι Γερμανοί ου’γκιαει έχουντε σκοπό να φύτσωει . Ήγκιαει δενάχουντε πιο αγριευτοί από  το ότσι άμα εκάναει.. 

Βαλήκαει σκοποί γιούρε από τα Καλάβρυτα τσαι γκανένα ο ‘κι πορού να φύτσει . Εκάνε έτανη α Καταρατά Δέφτερα τσαί μπρού φουκίσει, ενιάτθε α κχαμπάνα . Οι Γερμανοί σκορκίαει σε όλοι του τσέλε . 

—Άντε τσαι ένα μπέτσιμο τσαί τθό σκολείε ογλήγορα, εϊδατάνει. 

—Τσι είνι θέντε νάμου τάχατες; Τα τσέα σκορκίαμε σαν πουλία. 

Ο ατςhέ μι αϊθη άτζε πράματα τα τσελή τσαι ζάτσε να σι γκριούψει τθα περιβόλια .

…..Αγάκη τσαι όχι πόλεμο θιλενάδε τσαι θίλοι ..τσαι υγεία……. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

—Πήγαινε Μαρία στο σπίτι σου και κοίταξε τις δουλειές σου, δεν έχω να πάω πουθενά. Η έρημη μητέρα μου χτυπιόταν. Τι να κάνω τώρα η έρημη,  κανένας δε μ’ ακούει!!!  Εγώ ήμουν η μικρότερη από τα αλησμόνητα αδέρφια μου. Η μάνα μου φώναζε αλλά εγώ δεν μιλούσα καθόλου. Ήμουν 17 ετών. Οι μέρες περνούσαν και οι Γερμανοί δεν είχαν σκοπό να φύγουν. Εδειχναν πιο άγριεμένοι,  από τό όταν ήρθαν. Έβαλαν σκοπούς γύρω από τα Καλάβρυτα και κανένας δεν μπορούσε να φύγει. Ηρθε κι εκείνη η καταραμένη Δευτέρα και πριν φωτίσει ακούστηκε  η καμπάνα. Οι Γερμανοί σκόρπισαν σε όλα τα σπίτια:—ψωμί και ένα σκέπασμα και στο σχολείο, γρήγορα: διέταξαν. Τι μας θέλουν άραγε; Στο σπίτι σκορπίσαμε σαν πουλιά. Ο μεγάλος μου αδερφός πήρε πράγματα του σπιτιού και πήγε να τα κρύψεις τα περιβόλια. 

…..Αγάπη και όχι πόλεμο φιλενάδες και φίλοι….καί υγεία…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *