ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

12–13


………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τίτιντα τσαι Πέφτα 12–13 του Αμάη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Ατςhά Τούρλα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Ογή ένι α αψεουτέρα κορφά του Μαλεβού ( 1934μέτςhα) 

Α μιτσά Τούρλα ένι α επόμενε αψεουτέρα κορφά με αψέλη 1800 μέτςhα. Τούρλα τθα γρούσσα νάμου ένι έγκουντα ν’αλεί, γυμνέ,άσεμνε δέναμα του κισινού με ανατθαϊστά τα ιίτα .Έτθε αούντε α Ατςhά τσαι μιτσά  Τούρλα να ποίνωει έγκεινη; Να να μου τουρλοκολιάζωουει ; Νία  στσέψη εμποίκα …

 Ο Μαλεβό, νη Πάρνωνα τσαι κατά τουρ αρχαίοι χρόνου   

(Κρόνιε σhίνα)  ένι χουρίζου ταν Αρκαδία από τα Λακωνία τσαι ένι τελέγκου τθα Λακωνία τθο ακρωτήρι Μαλέα . Ό σhίνα ένι τσινού από το οροπέϊδε τα Τεγέα τσαι ένι σούνου ως τον Κάβο Μαλιά, 100 χιλιόμετshα μάκρη.  Ένι έχου έχταση 2 εκατομύρια στρέμματα τσαι το 85 τα εκατό ένι λόγγο  τσαι το 15 τα εκατό νι είνι καλλιεργούντε.

Τςhεί Χειμάροι : ο Δαφνώνα, ο Βρασιάτα τσαι ο Τάνο ταν  Ανατολικά σι μερία τσαί τθα Δυκικά σι μερία ο Οινούντα πφι ένι τσιχυνούμενε τθόν Ευρώτα.  Τα πιο νιατά φαράτζα είνι : 1) το τα Λεπίδα με του καταρράχτε σι πφι είνι τςhάχουντα ύβατα από το Δετσέμπρη ως τσαι τον Απρίλη   τσαι με τα Λίμνα με το γεράνια ύβατα. Το φαράτζι ένι ερικχούμενε ανάμεσα Τα Σίκινα τσαι τον Άγιε Γιάννη . 2) το του Λούλουγκα πφι τσαι έκεινη ένι έχουντα καταρράχτε τσαι ένι τθα περιοχά τα Σίκινα . 

3) Το τα Κουτουπού πφι ένι ερικχούμενε τθα Γαστένιτσα τσαι Σίκινα 

4) Το τα Μαζιά ανάμεσα Πραστέ τσαι Γαστένιτσα . 

Το χωριουδάτσι του Μαλεβού με το ατσhίτερε ψέλη ένι : τα Βέρβενα, σε αψέλη 1160 Μέτςhα. 

Θίλε τα Τούρλα άμα τςαι μπαήρε όρα μη τουρλοκολιαστήρε

Τα κορφά σι να κατσάρε ,  ταν ομορθία να οράρε. 

Καλέ ξημέρουμα Θιλενάδε τσαι Θίλοι τσαι με μπόλικο υγεία 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

………………………………………………………. 

Σήμερα ήρθαμε εδώ στην μεγάλη τούρλα να αγναντέψουν εδώ είναι η ψηλότερη κορυφή του Πάρνωνα  1934 μέτρα .Η μικρή τούρλα είναι η επόμενη ψηλότερη κορυφή με ύψος 1800 μέτρα . Τούρλα  στην γλώσσα μας πάει να πει γυμνό άσεμνο δείξιμο του πισινού με ανασηκωμένα τα ρούχα λέτε οι μεγάλοι και η μικρή Τούρλα να κάνουν το ίδιο να μας Δείχνουν τον πισινό τους; Μία σκέψη έκανα.

 Μαλεβός ή Πάρνωνος ή κατά τους αρχαίους χρόνους, Κρόνιον όρος, χωρίζει την Αρκαδία από την Λακωνία και τελειώνει στη Λακωνία στο ακρωτήριο Μαλέας. Το βουνό η οροσειρά) ξεκινάει από το οροπέδιο της Τεγέας και φτάνει έως τον Καβομαλλιά 100 χιλιόμετρα  μήκος. Εχει έκταση 2 εκατομμύρια στρέμματα και τα 85 τοις 100 είναι δάσος και το 15 τοις 100 καλλιεργήσιμο. Τρεις χείμαρροι ο Δαφνώνας, ο 

Βρασιάτης και ο Τάνος στην ανατολική του πλευρά και στα δυτική του μεριά ο Οινούντας που ‘χει που χύνεται στον Ευρώτα . 

Τα πιο σημαντικά φαράγγια είναι, το της Λεπίδας με τους καταρράκτες που τρέχουνε νερά από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο, και με την λίμνη με τα γαλανά νερά . Το φαράγγι βρίσκεται ανάμεσα στην Σίταινα και στον άγιο Γιάννη. Του Λούλουγκα που και εκείνο έχει καταρράκτες και είναι στην περιοχή της Σίταινας .Της Κουτουπού που  βρίσκεται στην Καστάνιτσα και Σίταινα και της Μαζιάς ανάμεσα στην Καστάνιτσα και στον Πραστό.  Το  χωριό του Πάρνωνα  με το μεγαλύτερο υψόμετρο είναι τα Βέρβενα στα  1160 μέτρα . 

Φίλε στην Τούρλα άμα κι ανεβείς, Κοίτα μην τουρλοκολιαστείς

Στην κορφή της να καθίσεις να αγναντέψεις την ομορφιά να δεις. 

Καλό ξημελρωμα φιλενάδες και φίλοι με μπόλικη υγεία πμ

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *