ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

ΤΗΤΗΝΤΑ 25 του Αωνάρη 2018 … Τσακωνοπαρέα μοι 

…….. Το αμόγητε πφερινέ   ………. 

Τα κουβάνα εγκιούτθε α Ελλάδα τσαι  ολόκληρε ο κόσμο …

Ο ‘νει ξέρου αν έμε πορούντε να ποίουμε  κάτσι …. 

Ο ‘νει ξέρου αν έμε  πορούντε να αποτρέψουμε , να αποφύτσουμε να γλυτούμε από έντενη το τσίνδυνε τα κχάρα πφι επφέρη μόλις εσκορκίε  το θάνατε για να θρηνεί τσαι να βάτσει α όποιε ευαίστητε ψιούχα του πλανήτα σάμερε ,  για  τον αδικοχαμό σε τόσοι πρεσοί ψιούχε . Ματαλημό τσαι αμογημό ‘νει έχουντα   . Αντροίποι να πφατζικχούκχουντε τσαι να δέσωει ζωντανοί .. σε νια εποχή πφι ο άντρωπο επροσγειούτθε το φεγγάρι !!! 

Τσαι όμως πόσιου μιτσοί έμε απουρτέσε τα δένανη τα φύση ;

Πόσιου αδένανοι τθαν οργή τα φύση !!! Πόσιου αδένανοι , μιτσοί τσαι λίγοι , απουρτέσε το μεγαλείε τσαι ανερώτητα τσαι δίχως ματαλημό,  απουρτέσε το Θερίε  ( ΦΥΣΗ ….) 

Αιωνία σου α μνήμη σε έντεοι όλοι του ψιούχε . 

Έμε κοντά σε όλοι τουρ αντροίποι πφι εχάκαει τουρ εδιτσοί σου τσαι του περιουσίλε  σου …. 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

Στα μαύρα ντύθηκε η Ελλάδα και ολόκληρος ο κόσμος . 

Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι …

Δεν ξέρω αν μπορούμε να αποτρέψουμε , να αποφύγουμε .να γλυτώσουμε από αυτόν τον κίνδυνο της φωτιάς που μόλις εχτές  εσκόρπισε τον θάνατο  για να θρηνήσει και να κλάψει η όποια ευαίσθητη ψυχή του πλανήτη για τον αδικοχαμό τόσων πολλών ζωών . Που να το πεις και που να το ομολογήσεις. Άνθρωποι να εγκλοβίζονται κα να καίγονται ζωντανοί σε μιά εποχή που ο άνθρωπος   Προσγειώθηκε στο φεγγάρι !!! Και όμως πόσο μικροί ήμαστε μπροστά στήν δύναμη της φύσης .Πόσο  αδύνατοι , μικροί και λίγοι μπροστά στο μεγαλείο και ανερώτητα και αναμφισβήτητα μπροστά στο θηρίο . ΦΥΣΗ .. 

Αιωνία η μνήμη σε όλες αυτες τις ψυχές .. 

Είμαστε κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους και τις περιουσίες τους …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *