ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

 Τήτηντα 17 του Απρίλη 2019 Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο ιντερνέτι # 7 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Γ:  Ουουου σούσε Έωνη τσι θα αποναθού …

Σ: Τσαι παθήτσερε Γιαννού ; Δέσποινα βάλε τα χέρα ντι . 

Γ: Ό ‘σι αούα μι , έσι έχα ιντερνέτι ;

Σ: Τσι επαθήτσερε βρε Χριστσιανά , τσαι μη μι φουσκχούτσερε έδαρη με το ιντερνέτ Επέκαμε αλλά εκιού νιε παραμποίτσερε ….

Γ : Βρε ο ‘νι  έχα ιντερνέτι !!! 

Σ: Ουουου κακό πφ’επαθήτσερε … μ’έδαρη ; 

Γ: Έδαρη τσαι απόδαρη Γιαννού ,τσι θα ποίου α χωλιατά εζού .. 

Σ: Βρε ο ‘σι έγκα τθο γέρου ιδάβολε το κάτου κάτου; έσι έχα τουρ εμαλοί ντι ή´ ντι σ’άτζε το μουτσουνόχαρτε ; 

Γ: Τσι θα αποναθού α μαργουτά , οι κολλέγισε μι θα απαντέχωει… 

Σ: Βρε πφουρ έσι ποία έτρου  εζού πέκα να μπάτσε παθήτσερε  τσίπτα , με κοψοχωλιάερε κακό χρόνε νάχερε …

Γ: Τσι χειρούτερε να πάθου βρε γειτόνισα , τθο Θεό ντι άλε μι τσι χειρούτερε να πάθου α κακοϊδύστυχο εζού . 

Σ: Βρε εκιού θα πάθερε τσίπτα τσι έσει ποία έτρου ; Αμάν πλέα …

Γ: Τσαι άλλιου να πάθου τσαι άλλιου τσι να πρωτοαντέξου  α πενταχωλιατά  εζού .. 

 Σ: Βρε θα πάθερε κανιά συφώρεση ! ησύχασε .. 

 Γ: Αααχ τσι ένι α συφώρεση απουρτέσε σ’ έγκεινη 

 Σ: Παλαβούτσε , ζάτσε του πορείε σι .

Καλέ ξημέρουμα , όμορφο συνταχινά . 

… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  

——————————————————

Ουουου φτάσε Έλωνα ; τι θα απογίνω..

Τι έπαθες Γιαννού ; Παναγία βάλε το χέρι σου . 

Δεν μου λες έχεις ιντερνέτ ;

Τι έπαθες Χριστιανή ; Και μη με φουσκώνεις τώρα με το ιντερνέτ ; είπαμε αλλά εσύ το παράκανες ; 

Βρε δεν έχω ιντερνέτ ; 

Ουουου κακό που έπαθες ; Και τώρα ; 

Τώρα και τώρα Γιαννού τι θα κάνω η χωλιασμένη εγώ… 

Βρε δεν πάς στο γέρο διάβολο στο κάτω κάτω .. έχεις τα μυαλά σου;

 ή´ σου το πήρε το μουτσουνόχαρτο ; 

Τι θα απογίνω η κακότυχη ; Οι φιλενάδες μου θα περιμένουν..

Βρε , πως κάνεις έτσι ; Εγώ είπα πως έπαθες κάτι ; Με κοψοχόλιασε κακό χρόνο νάχεις …

Τι χειρότερο να πάθω γειτόνισα , στο Θεό σου πές μου τι χειρότερο να πάθω η κακοδύστυχη εγώ ; 

Βρε εσύ θα πάθεις τίποτα τι κάνες έτσι ; Αμάν πια .. 

Κι  άλλο  να πάθω κι άλλο ,τι να πρωτοαντέξω η 

πενταστεναχωρημένη εγώ; 

Βρε θα πάθεις κανένα εγκεφαλικό , ησύχασε … 

Ααααχ τι είναι το εγκεφαλικό μπροστά σε αυτό ..

Τρελλάθηκε , πάει στους δρόμους της … 

Όμορφο πρωινό και καλό μας ξημέρωμα 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *