ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. 

ΤΗΤΗΝΤΑ 15 του Γενάρη 2020 .το κόψιμο τα Βασιοκολιούρα:  

Του  Πάνου Μαρνέρη 

Καουρ εκάνατε , καουρ εκοκιάτε τσαι καουρ εσυμαζούμαει να κόψουμε τα Βασιοκολιούρα για το καλέ του χρόνου . 

Εζού τσαι α Τσακωνοπαρέα έμε Ευχαριστούντε νιούμου πρεσιού. 

Τον πάσα ένα από σεμού ξεχουριστά αλλά τσαι όλοι μαζί,  πφι να μου εμποίκατε τα κιμή να κοκιάσετε . 

Το παπα Νιχάλη το παπα Νικόα τσαι παπα Κύριλε ούγειε νι έμε Ευχαριστούντε πρεσιού για του προσκλήσε πφι ένι ποίου νάμου πάσα χρονία τσαι έμε έγκουντε το Πραστέ …. το Δήμαρχο, πρόεδροι  Τερού τσαι Σαπουνάτση . Τα Μηλιώ νάμου , μπάτσε νι ξεχάμε τσαι νιάμε τα σκολιανά νάμου, του προέδροι τσαι αντιπρόσωποι από όλοι του συλλόγοι . Ένι Ευχαριστού ιδιαίτερα ταν Ασπασία Σούρσου,  Δηνήτρη Πετρή πφι εκοκιάνει τθο κάλεσμα νάμου . 

Ένι εφτσηκχούμενε τα καμπτζία νάμου να έχωει κα τσαι όμορφο χρονία τσαι να μάθωει μπόλικα, μπόλικα, μπόλικα Τσακώνικα …. 

Ένι Ευχαριστού του γονείε πφι να μου εμπιστεύταει με τα καμπτζία σου , τσαι πλέκιεριου από όλοι ένι Ευχαριστού ένταει τα όμορφα καμπτζία του συνεχιστέ νά μου . 

Όλοι ένι πρέπουντα να άβουμε ταν αγκιστά  , όλοι ένι πρέπουντα να βάλουμε τα χέρα νάμου τσαι να βοηθήουμε με όκοιε δήποτε τρόπο. 

Ο θα σι παραγκωνίσουμαι όα για τα Τσακώνικα , αλλά έμισε ούρα ταν αμέρα έμε πορούντε . Ένα μήνυμα να απολύουμε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ , δύου κουβέντε να γράψουμε τθα  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . Θα μ’αλήετε μα είνι αρτσετά ; . Όχι δα , αλλά ένι νία αρχά .Α ιστορία θα αναφέρει νάμου να νι νιουρίζετε να έτθε σίγουροι . Θα αναφέρει νάμου σαν έτεοι πφι εκχακχούαει τα γρούσσα τσαι εβαλήκαει τα πάκα ταν ατθάϊστε .;….. 

Νη  σαν τουρ αναβιουτέ του συνεχιστέ; Εζού πάντως άμα τσαι έμα έχου επιλογή έκι θα προκιμάου  το Δέφκιεριου …

 

Α γρούσσα α Τσακώνιχο, εν’ καταδικά νάμου 

Τσαι όλοι σφιχτά νι έμε έχουντε τουρ αγκαλίε νάμου 

Τσαι εκιού τσυρά μι Δέσποινα , λιγάτσι βόηθει νάμου 

Τα Τσακωνιά προστάτεψε τσαι ενεί τα γρούσα νάμου 

Το δύου χιλιάδε είκοσι  να ένι κα χρονία

 εφτσή έμε δίντε σε Εμού Τσαι σε όα τα  καμπτζία ….. 

Καλώς ήρθατε καλώς Έκο πιάσατε και καλός ε μαζευτήκαμε για να κόψουμε την βασιλόπιτα για το καλό του χρόνου. Εγώ και η τσακώνω παρέα σας ευχαριστούμε πολύ .Ευχαριστούμε τον καθένα από σας ξεχωριστά αλλά και όλους μαζί που μας έκανε την τιμή να κοπιάσετε . 

Τον Παπαμιχάλη τον παπά Νίκο τον παπά Κύριλλο τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για τις προσκλήσεις που μας κάνει κάθε χρονιά και πάμε στον Πραστό . Τον δήμαρχο,  πρόεδρο Τυρού  και Σαπουνάκη  την Μηλιώ μας, μήπως την ξεχάσουμε και ακούσουμε τα σχολιανά μας τους πρόεδρους  και αντιπρόεδρους  από όλους τους συλλόγους ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ασπασία Σούρσου Δημήτρη Πετρή και την παρέα τους που εκόπιασαν  στο κάλεσμά μας. Εύχομαι τα παιδιά μας να έχουν καλή και όμορφη χρονιά και να μάθουν πολλά  πολλά πολλά Τσακώνικα.

Επίσης ευχαριστώ τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν με τα παιδιά τους και περισσότερο  από όλους ευχαριστώ αυτά τα όμορφα παιδιά τους συνεχιστές μας. 

Όλοι πρέπει να πάρουμε την ευθύνη όλοι πρέπει να βάλουμε το χέρι μας και να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεν θα τα παραμερίσουμε όλα για τα Τσακώνικα αλλά μισή ώρα την ημέρα μπορούμε ένα μήνυμα να στείλουμε στα Τσακώνικα ,δύο κουβέντες να γράψουμε στα Τσακώνικα θα μου πείτε είναι αρκετά;  όχι βέβαια αλλά είναι μία αρχή. 

Ιστορία θα μας αναφέρει να το γνωρίζετε να είστε σίγουροι θα μας αναφέρει σαν αυτούς που έθαψαμε την γλώσσα και βάλαμε την πλάκα τι είναι ασήκωτη ; ή´ σαν τους αναβιωτές και συνεχιστές;  εγώ πάντως άμα και είχα επιλογή θα προτιμούσα το δεύτερο. 

Η γλώσσα η τσακωνική είναι κατά δικιά μας 

και όλοι σφιχτά την έχουμε μέσα στην αγκαλιά μας. 

Κι εσύ κυρά μου Δέσποινα λίγο βοήθησε μας 

την Τσακωνιά προστάτεψε κι εμείς την γλώσσα μας

Το δυο χιλιάδες είκοση  να είναι καλή χρονιά 

ευχή δίνουμε σε σας και σε όλα τα παιδιά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *