ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Εκάνε θίλοι τσαι ο Απρίλη κίετε γκάνα χαμομήλι

Ο Κορωναϊό να φύτσει τσαι να κατςhιοποήτσει.

Θίλοι μι … Τα τσέα έμε αραμούντε τσαι ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ έμε νιούντε .

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τήτηντα τσαι Πέφτα 1–2 του Απρίλη 2020 :Α Τσακωνοπαρέα 

Ποίμα Κορονοϊό # 4: του Πάνου Μαρνέρη .. 

Εκλείκαει όα τα σκολεία τάσου κλείσταει τα καμπτζία 

Με τα κορόνα τον ιό κια να δίρε αμογημό .. 

συγκεντρώσε μη ναθούνει να κλείωει τσαι οι φούρνοι 

Εστιατόρια καφενεία τσαι όα τα ξενοδοχεία

Μιτσά τσαι ατςhά Βιομηχανία, πάσα συγκοινωνία 

Τσαι μόνιου ηλεκτρονικά πάσα επικοινωνία …..

Σε τράπεζε μη ζάτε σε φαγάδικα μη φάτε

Μαειδέ σε γυμναστήρια ούτε τσαι τα πανηγύρια 

Όλοι για γυμναστική τα τσελή νάμου ταν αυλή 

Με το θίλε το Λαλού για πρωταγωνιστή 

Τσαι για ψυχαγωγία όλοι τθο you tube  καμπτζία

Θα ναϊθεί τα κακομοίρα, έγκεινη ένι γράφα α μοίρα 

Όσοι είνι έχουντε βραχνάδε,  ιδίως οι γεράδε 

Είνι τα πρώτε γραμμή αχ ενεί οι χολιατοί  

Όλοι θα να μου ξεπαστρέψει, τσίπτα ο θα να μου γιατρέψει 

Καλε ξημέρουμα … ΕΜΕ ΑΡΑΜΟΥΝΤΕ ΤΑ ΤΣΕΑ . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

..ΜΠΟΡΑ ΕΝΙ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟΥΡΙΣΤΕ ΘΑ ΖΑΕΙ ….

Ήλθε φίλοι και ο Απρίλης, πιέστε κάνα χαμομήλι 

Ο Κορωναϊός να φύγει το πόδι του να σπάσει ….

Εκλείσαν όλα τα σχολεία ,τα παιδιά μέσα κλειστήκαν 

Με της κορώνας το ιό που να δώσεις απολογισμό 

Συγκεντρώσεις μη γινούν , να κλείσουν και οι φούρνοι 

Εστιατόρια καφενεία και όλα τα ξενοδοχεία 

Μικρή και μεγάλη βιομηχανία κάθε συγκοινωνία 

Και μόνο ηλεκτρονικά κάθε επικοινωνία . 

Σε τράπεζες μην πάτε σ’εστιατόρια να μη φάτε 

Ούτε και στα γυμναστήρια ούτε και στα πανηγύρια . 

Όλοι για γυμναστική στου σπιτιού μας την αυλή 

Και για ψυχαγωγία όλοι στο you tube παιδιά . 

Με τον φίλο τον Λαλού για πρωταγωνιστή 

Θα γίνει της κακομοίρας αυτό μας γράφει  η μοίρα. 

Όσοι έχουνε βραχνάδες και ιδίως οι γεράδε

Είναι στην πρώτη γραμμή αχ εμεις οι καψεροί 

Όλους θα μας ξεπαστρέψει τίποτε δεν θα μας γιατρέψει .. 

 Καλό ξημέρωμα . ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ….

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *