ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΣΑΜΠΑ 29 του Αωνάρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ.

Το παράξενε έκει το πφούρ είγκιαει χωρούντε 20 με 25 νοματέοι σε έτεοι του Βάρτσε , για ένα ταξίδι πφι έκει κχοντούκχουντα 4-5 ούρε ;
Μισοπενατοί είγκιαει μπαήντε ταν άβα άκρα . Οι γουναίτσε το πλέκιεριου . Προπάντων άμα έκει έχουντα λίγο τσύμα . Με το μελτέμι τσε τα μπουκαδούρα έχε καλώς , αλλά με τον κουνέγκι ; Έωνη βάλε τα χέρα ντη .
Ετυχήτσε κάποτε το Θωήνα , ενώ έκει κοντά τα Ίρια , Ετθάτσε κουνέγκι , σε άτζε το τσύμα τσε σε σκαπεκίε τα Πούληθρα .
Με τα ψιούχα το Τθούμα , ίσια πφι είγκιαει ερέχουντε το κουράγιο να ποίουει το Σταυρέ σου για να ευχαριστήουει ταν Έωνη .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΚΑΛΕΙ ΣΑΜΠΑ ΤΣΕ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ .

Ενα μήνα ένει ακόνη , θα περάει δρόνη δρόνη
Τσε θα ποίουμε τα γιορτά όα να ζάνει νια χαρά ….

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *