ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΣΑΜΠΑ 27  του Γενάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη

Ύστερα απο το βρέχο , α ευχάριστε ως τότθε ανάσα του Μαλεβού με τα λεβέγκικα έατα , ενάτθε πλέα ψιουχρά τσε του νιούτθε έκει τςhιουτςhιουρίζουντα…. Ο ύπρε μέχρι έδαρη έκει γινούμενε ταν άουνα , τσε το αγέρι του νιούτθε έκει δροσίζουντα τα ζεμακιστά ατμόσφαιρα ταρ αμερή . Από τσί εξερίε το βρέχο , έμαει κιούφουντε τάσου το κάλιε με στσέπασμα το χοντρέ σάγισμα . Εζυγούτσε ο τσερέ να αποχαιρεκίσου τα λιμέρια του παππού τσε να κχαμπάου το Τερέ . Μοζούα έκει α καρδία μη τσε έμα χωλήου πφι άκει να αφήου έντεοι τουρ όμορφοι τόποι πφι με βαφκήαει έστω τσε για λίγο Τσελιγκόπουλε .Έμα αφήνου κίσου μη ένα Βασίλειε με τον άρχοντα ση . Ένα άρχοντα με τουρ Αυλιτσοί ση , ένα άρχοντα , ένα βασιλήα πφι όνει τσινδυνέγκου να χάει το θρόνε ση γιατσί ένει θεμελιουτέ με
ΤΑΝ ΑΓΑΚΗ… ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ …ΤΣΕ ΤΑΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΤΣΕ ΚΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΑΜΕΡΑ …….
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….
Εκάνε ο τσερέ να φύτσου , να ση αποχαιρεκίσου
Ενεί οι νέοι όρκο έμε ποίντε , τα γρούσα θα νη φέρουμε κίσου.
……………….
Μετά απο την βροχή η ευχάριστη ως τότε ανάσα του Μαλεβού με τα λεβέντικα έλατα , κρύο και την νύχτα τουρτούρισμα . Ο ύπνος μέχρι ώρας γινόταν στο αλώνι και το αεράκι τις νύχτες δρόσιζε την καφτερή ατμόσφαιρα της ημέρας . Απο τι έβρεξε κοιμόμαστε μέσα στην καλύβα και σκεπαζόμαστε με το χοντρό σάϊσμα . Επλησίασε ο καιρός να αποχαιρετίσω τα λημέρια του παππού και να κατέβω στον Τυρό . . Πονούσε η καρδιά μου και στεναχωριόμουν που θα άφηνα αυτους τους όμορφους τόπους , που με βαφτίσαν έστω και για λίγο Τσελιγκόπουλο . Άφηνα πίσω μου ένα βασίλειο με τον άρχοντά του .
Έναν άρχοντα με τους αυλικούς του έναν άρχοντα , έναν βασιλειά που δεν κινδύνευε να χάσει τον θρόνο του , γιατί ηταν θεμελιωμένος
με : …..ΑΓΑΠΗ …… ΣΕΒΑΣΜΟ…… ΑΠΛΟΤΗΤΑ ……
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ
…….…..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
Είρθε ο καιρός να φύγω , να τους αποχαιρετίσω
ΟΡΚΟ κάνουμε οι νέοι , πως την γλώσσα θα την φέρουμε πίσω…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *