ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Σάμπα 23 του Φλεβάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #35: Διαστσευή από το Πάνο Μαρνέρη .. 

……….Ο χωρόγο τσαι τα καμπτζία σι ……. 

 Νια βοά τσαι ένα τσαιρέ ένα χωρόγο  γέρου πλέα,  έκει τα

 τελευταία σι .  Μέρα με ταν αμέρα έκει θα τελειούει α ζωή σι 

Έτρου λοιπόν θεωρέτσε να καλέει κοντά σι τουρ υζοί σι τσαι να σι δει νία τελευταία οργήνια τσαι ένα τελευταίο μάθημα για τθο πφου να δουλέγκουει τσαι να περιποιήχουντε τουρ αμπέλε . 

Καμπτζία μοι ,σε πέτσε , α ζωή  μοι ένι παρία το τέλη σι σε έντενη το κόσμο , εμού όμως ότσι  κχαράτσετε θα νι ερέσετε γκριουφτέ κάκια,  τάσου σε νία από τουρ αμπέλε . Όρπα θα σι ερέσετε  όα ….. 

Τα καμπτζία σε φαγκήστε ότσι  ο αφέγκη σου σε έκι νιου για κάκοιε κχακχουτέ  θησαυρέ , έτρου λοιπόν αρχινήαει να σκάφωει ταν άμπελε .. Ου ‘γκιαει ερέχουντε τσίπτα όμως τσαι έτρου εσκάβαει τουρ αμπέλε από άκρα σε άκρα . Ο ερέκαει γκανένα θησαυρέ αλλά α καοσκαφτά άμπελε σε δούτσε πάρα πρεσσέ καρπό κα σοϊδεία . 

Διδαχή : Ο πραγμακικό θησαυρέ ένει α δουλεία ……

Καλε ξημέρουμα πάντα με υγεία …. 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

————————————————————————-. 

Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένας γεωργός , γέρος πιά , που ήταν στα τελευταία του . Μέρα με την ημέρα τελείωνε η ζωή του . Έτσι λοιπόν θεώρησε να καλέσει τους γυιούς  του να ους δώσει μία τελευταία συμβουλή και ένα τελευταίο μάθημα για το πως να δουλεύουν και να περιποιούνται τα αμπέλια . 

Παιδιά μου τους είπε . Η ζωή μου έρχεται στο τέλος της σε αυτόν τον κόσμο , εσείς όμως ο,τι ζητήσετε θα το βρήτε κρυμμένο κάπου μέσα σε ένα από τα αμπέλια . Έκει θα τα βρήτε όλα . Των παιδιών τους φάνηκε ό,τι ο πατελρας τους μιλούσε για κάποιον θαμένο  θησαυρό ,έτσι λοιπόν απρχισα να σκάβουν το αμπέλι . Δεν έβρισκαν τίποτα όμως και έτσι έκαψαν τα αμπέλια από άκρη σε άκρη .

Δεν ευρήκαν κανένα θησαυρό αλλά το καλοσκαμμένο αμπέλι τους έδωσε πάρα πολύ καρπό ( καλή σοδειά ) .

Διδαχη : Ο πραγματικός θησαυρός είναι η δουλειά …..

Καλό ξημέρωμα πάντα με υγεία … ΜΙΛΑΜΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *