ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

..


…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Σάμπα 21 ΤΟΥ ΑΩΝΑΡΗ 2018. Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι .

Θ’ άκια να μόλου τα Μέανα σάμερε  αλλά κάτσι μ’ ετυχήτσε = 

Θα ερχόμουνα στα Μέλανα σήμερα αλλά κάτι μού ‘τυχε. 

Πφ’ έσει αού θίλε εζού θ’ άκια ‘μα ζατέ αλλά όπφουρ εκάναει τα πράματα  καλύτερα πφι ο σε κατανέγκα … =

Που λές φίλε μου εγώ θα είχα πάει αλλά όπως ήρθαν τα πράγματα καλύτερα που δεν τα κατάφερα . 

Θα μόλερε ταχία τα γιορτά ; = θα έρθεις αύριο στην γιορτή 

Θ’ άκια να μόλου  αλλά ο ‘νει κιστίου να πορέου  =

Θα ερχόμουν αλλά δεν το πιστεύω να μπορέσω . 

Θ ‘άκια να ντοι αλίου έδαρη αλλά σκώρινε τα συγγένεια 

Θα σού’λεγα τώρα αλλά να σχωρνάς την συγγένεια . 

Έα να ζάμε  = Έλα να πάμε 

Θ’ άκια να μόλου τσαι εζού    = θε να ερχόμουν και εγώ 

Παρέα να ντοι ποίου.              = παρέα να σου  κάνω 

Να ντ’ οράου να ντ’ καμαρού = να σε δώ να σε καμαρώσω

Τα γρούσα να νιλήου….          =την γλώσσα να μιλήσω . 

………ΚΑ  ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ . ΥΓΕΙΑ ΤΑΝΟΥ ΑΠ’ ΟΑ …….. . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *