ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΣΑΜΠΑ ΤΣΕ 20 του Γενάρη 2018 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ μη …

Επεράκαμε όλε το κάμπο τα Παλιόχωρα . Το σέρι έκει τελειουτέ τσε ο αγώνα έκει δύου τσε έκει αρίκχου τουρ αώνε . Όρπα έκει μαζουτά όα α ελπίδα τσε οι προσδοτσίε για το κόπο ολόκληρε τα χρονία . Μπρί μπάμε τα Σούδα έμαει αφήντε : τα ίσια νάμου τα Σοχά ένα τόπο γνωστέ για τα βραστερά ση φακά . Νιε ένει αούντα τσε το τραγούϊδι :
Ο Νικόα απ’ τα Σοχά , δύου άουνε φακά
Τσ’ άβα νία με ροϊδίθι , ένα κάλιε να γιομήσει .
Τσι θα ποίερε Νικόα , ένταει όα τα κουτσερά
Θα σ’ πουλίου τσε θα ν’άρου χρήμα πάσιου με ουρά.
Θ’ αγοράσου τσε βραχάνια μ’ολομέταξα γαϊτάνια .
Πούλιε χάντρε τσ’άβα λούσα , για τα γρία μη τα Ρούσα . ….
… ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ….
…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….
Α ελπίδα μαζουτά έκει όα τουρ αώνε .
Α γρούσα για να μη χαϊθεί χρειασκουνένοι είνει αγώνε.
……………….
Επεράσαμε όλο τον κάμπο της Παληόχωρας . Το θέρος είχε τελειώσει
Και ο αγώνας έδινε και έπερνε στα αλώνια . Εκεί είχε συγκεντρωθεί όλη η ελπίδα και οι προσδοκίες για το κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς .
Πριν μπούμε στην Σούδα αφήναμε στα δεξιά μας τη Σοχά , γνωστή για την βραστερή φακή της . Το λέει και το τραγούδι :
Ο Νικόλας απο την Σοχά , δύο αλώνια με φακή
Και άλλο ένα με ρεβύθι , μια καλύβα να γιεμίσει
Τι .Νικόλα θα τα κανεις όλα αυτά τα κουκερά ;
Θα τα πουλήσω και θα πάρω , χρήμα μπόλικο με ουρά
Θα αγοράσω και βραχάμια μ’ολομέταξα γαϊτάνια
Πούλιες χάντρες και άλλα λούσα , για την γυναίκα μου τη Ρούσα
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΥ …
………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Η ελπίδα έχει μαζευτεί όλη τώρα στα αλώνια
Η γλώσσα για να μη χαθεί , χρειάζεται πολυ αγώνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *