ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 19–20 του Σερικχή 2021:  Α Τσακωνοπαρέα 

Νιτσηταρα#1 του Σωκήρη Λυσσίκατου.. 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Γειά σου βρέ Νιτσηταρά ,πφι έσι έχου του πούε ντι φτερά….

Όγο του 200 χρόνου από ταν επανάσταση του 1821 έμε αναοστέγκουντε το θυνηκχικό νάμου έτρου για να θυνηκχούμαει του δόξε νάμου αλλά τσαι τα λάθη νάμου τσαι έτρου να μη σι ποίνουμε κίσου. Ο Ισοκράτη έκι έχου πετέ: Άμα τσαι νιουρίζερε τσαι μελετήνερε τα παλιά, έσι μπάνου καλλυτέροι αποφάσε για έταει πφι θα μόλοει .. Νία από τουρ ατσhιτέροι μορφέ ταρ επανάσταση έκι τσαι ο Νιτσηταρά Σταματελόπουλε, νή Τουρκοφάγο ( 1780–1844) από το Χωριουδάτσι Τουρκολέκα τα Μεγαλόπολη, ανηψιέ του Θόδωρου Κολοκοτρώνη .. Ο αφέγκη σι τσαι πρεσσοί  από το Σόι σι θυσιάσταει τθα Ορλωφικά (1770). Ο αϊθή σι Γιάννη επεραήε μαρτυρικό Θάνατε τθουρ 11 σι χρόνου, καμπτζιούλι ακόνη, διότσι ο δέτθε ν’άτσει κίστι

τσαι α θρησκεία νάμου νι ένι κιμούα σαν Άγιε τουρ 24 του Οχτώβρη .

Ο Νιτσηταρά δοξάστε τθα μάχη τθο Βαλτέτσι, τθα Βέρβενα, τθα Δολιανά τσαι πλέκιεριου τθα Δερβενάντζα τουρ 26 του Αωνάρη το 1822 … Σε όλοι του γιορτέ έμε θυνηκχουμένει τουρ ήρωε νάμου, έμε αούντε ατςhά όγια αλλά ο ‘με αούντε όα ταν Αλήιθα . Ο ‘με αμογούντε τσαι ο ‘με νιούντε για τα δολερά διχόνοια, τσαι τουρ αδιτσήλε πφι ενάτθαει σε αρτσετοί ήρωε νάμου . 

Ο Νιτσηταρά αδιτσήτθε , φυλατσήστε, τσαι σκωρέτθε διακονιάρη τσυνηγητέ από του πολικιτσοί . 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι με υγεία .

 

Καταρατά να ένι α διχόνοια, βογητά να ένι α Ομόνοια

Ο Ομόνοια πύργοι ένι ατθαείχα  αλλά α διχόνοια σε ‘γκρενίχα… 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………..

Γειάσου Βρε Νικηταρά πόχεις στα πόδια σου φτερά …..

Λόγω των 200 χρόνων  από την επανάσταση του 1821 αναμοχλεύουμε την μνήμη μας, έτσι για να θυμηθούμε τις δόξες μας αλλά και τα λάθη μας έτσι ώστε να μην τα ξανακάνουμε . Ο  Ισωκράτης είχε πει: Όταν μελετάς τα παλιά παίρνεις καλύτερες αποφάσεις για τα μέλλον …. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές της επανάστασης του 1821  ήταν και ο Νικηταράς Σταματελόπουλος ή Τουρκοφάγος (1780 1844) από το χωριό Τουρκολέκα της Μεγαλόπολης. Ήταν ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 

Ο πατέρας του και πολλοί από τους προγόνους του θυσιάστηκαν στα Ορλωφικά 1770.  Ο αδερφός του Γιάννης πέρασε μαρτυρικό θάνατο στα 11 του χρόνια, παιδάκι ακόμη, διότι δεν δέχτηκε να αλλαξοπιστήσει και η θρησκεία μας τον τιμάει σαν άγιο στις 24 Οκτωβρίου . Ο Νικηταράς δοξάστηκε στην μάχη, στο Βαλτέτσι, στα Βέρβαινα, στα Δολιανά, και περισσότερο στα Δερβενάκια 26 Ιουλίου 1822 .Σε όλες τις γιορτές θυμόμαστε τους ήρωες μας, λέμε μεγάλα λόγια, αλλά δεν λέμε όλη την αλήθεια. Δεν ομολογούμε, δεν μιλάμε για την δολερή διχόνοια και για τις αδικίες που έγιναν σε αρκετούς ήρωες μας. 

 Ο Νικηταράς αδικήθηκε, φυλακίστηκε και πέθανε σαν επαίτης,( ζητιάνος) κυνηγημένος από τους πολιτικούς….

 

…………Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι ..με υγεία ……

 …..Καταραμένη νάναι η διχόνοια , βλογημένη η Ομόνοια 

       Η Ομόνοια πύργους χτίζει, αλλά η Ομόνοια τους γκρεμίζει…

……………ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *