ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Α συνέχεια τα ιστορία με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ …..

Ένει θυμουμένα του ψαράδε , το τσείε το Γρηγόρη , το Φραγκούλη , το Θρούμπη , το Μπλατσάρα , το Νικόα τοΓριά , το Σπύρο το Κότσινε , το Βατζέλη το Κουνιά , πφι είγκιαει σhάφουντε τσε ετοιμάζουντε τα δίχκυα , πφι είγκιαει κειράζουντε ο ένα τον άλλε με τα αστεία σου τσε με τα τραγούιδια σου . Εστερεύε α ψιούχα απο τουρ αθροίποι , όπφου εστερεύε τσε το βατσιούλι πφι έκει μπαήντα όρεγη δίπα μη .
Έμα κουβεγκιάζα τσε με το Σωτήρη πφι με έκει αγαπού τσε με έκει προσέχου , αλλά τσε έτενη ένει μακαρίτα πλέα . Το νταν νταν τα κχαμπάνα εκόβε τα συζήτηση , εσιωπήτσε τσε α πατάνα , σάματσι έκει θέα να προσευχηθεί με το θρόϊσμα απο τα φύα ση τσε το τιτίβισμα απο τα πουλία του κλάρε ση.
Εφύγκα προβληματιστέ . Α πατάνα το κάμπο ( Παραλία ) τσε ένει ορούα – τσε ένει νιούα -τσε ένει νία
Καλε ξημέρουμα . Παντα με ΥΓΕΙΑ τσε νε έτθε όλοι κα ….

ΤΟ ΤΕΛΗ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΑΜΟΥ Α( ΠΑΤΑΝΑ )

                                            ΕΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ…………… ΓΙΑΤΣΙ ;  

                                                   ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *