ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
ΠΕΦΤΑ 18 του Γενάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .
……….Τσελιγκόπουλε το Στένουμα ……….
Απο το βιβλίε του Γιάννη Κορόγου . Διαστσευή τσε γραφτέ
τα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη .

Επετατσία από τα χαρά μη άμα ο μακαρίτα ο παππού μη ο ( Λαχανιά )
εκάνε τα μέσα του Ιούλη το κάλιε νάμου το Τςhουμία να ‘μάρει να
ζάμε το Στένουμα για όσιου καουτσέρι έκει απαραμούντα. Το
Στένουμα έκει έχου ο παππού ο Γιάννη του χούρε ση τσε το μαντρί με τα κχινά ση τσε τα προύατα ση . Για ενίου έκει ατςhθά ευκαιρία α επιθυμία του παππού μη να μ’ άρει μαζύ ση ..
Όρπα άκει θα ερέσου όα τα αγαθά , έτενη το δύσκολε τσερέ τα κατοχή . Ο παππού μη έκει ένα απο του πρώτοι νοικοτσιουρέοι τα περιοχή . Τσε κάτσι άλλιου , άκει να ζήου νια τςhοπάνιχο ζωή για γκάνα μήνα πφι τόσιου έμα επιθυμού….ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
Τσελιγκόπουλε ενάμα , αμα Στένουμα εζάκα .
Κχινά τσε προύατα εφυά τςε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ενιάκα……
……………………………………..
Επέταξα απο την χαρά μου όταν ο μακαρίτης ο παππούς μου ο Γιάννης ο Αλευράς ( Λαχανιάς )ήρθε τα μέσα του Ιούλη στο καλύβι μας στο Τσουμιά , να με πάρει στο Στένωμα για όσο καλοκαίρι είχε απομείνει . Στο Στένωμα είχε ο παππούς ο Γιάννης τα χωράφια του
και το μαντρί του , με τα γίδια του και τα πρόβατά του. Για εμένα ήταν μεγάλη ευκαιρία η επιθυμία του παππού να με πάρει μαζύ του .
Εκεί θα έβρισκα όλα τα αγαθά εκείνο τον δύσκολο καιρό της κατοχής . Ο παππούς μου ήταν ένας απο τους πρώτους νοικοκυραίους της περιοχής. Και κάτι άλλο θα ζούσα την ζωη του τςοπάνου για ένα μήνα που τόσο πολυ επιθυμούσα .
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
……. Έγινα Τσελιγκόπουλο στο Στένωμα Επήγα
Φύλαξα γιδιπρόβατα και πολλά ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ άκουσα……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *