ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Τα ατςhά κρασοβάρελα , του Πολίτα , του Τριαντάφυλλου Τιγκλια ( TΣhΑΜΑΗΜΑ ) , του
Τράκα , του Κχρινήτσου , του Χαρίλου , Στέλιου Λαλουδάτση ,του Λαγοδόντη , του Θόδωρου ( Μουντρούνη ) τσε του Θανάση Λαλουδάτση ( Πενταφούντη ) . Γιομάτε για τα πελατεία σου .
Με τα γαατοζυνίγματα, είγκιαει προμηθεγκουμένοι το άρτουμα
( βαρελίσιε ή´ απο ασκόπουλε ) αφοκιούρε , τραχανά τσε πφίιτθα. Άλλοι πάλι είγκιαει νοιτσιάζουντε μαντρία τσε λειβάϊδα
τσε το νοίτσι νη είγκιαει πλερουκχουμένει με τυροκομικά .
Έτρου τα κατούγια τσε οι γωνίε είγκιαει μερίλε για αποθήτσευση . …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

Σάμερε ένει Παράστσι
Μαζουτθήτθε το κονάτσι .

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *