ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Παράστσι τσαι Σάμπα 5–6 του Σερικχή 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Ερήνη — Ατζελικώ#3: Του Πάνου Μαρνέρη . 

—Αμέρα κα  Ατζελικώ , κιά δούτσερε; 

—Μπα μπα σε καλε ντι… τσι γλύτσε είνι έντεοι 

—Έα τσαι ‘κιού βρε Ατζελικώ , τσι πράμα ένι έγκεινη με σετίου 

Ο κοτού γκανένα να αλεί νία αμέρα κά εκιού να νι κιάσερε από το Σhούκχο, έτρου  θα ποίουμε προκοκή; 

— Μπα ό ‘νι γινούμενε νή άρρωστε έσι νη κάτσι έσι θέα ; 

— Ορή κακότθο ο ‘μ’απογήτθερε, θα ζάμε έτενη το περίπατε τσι θα ποίουμε .. 

— Βρε ‘κιού μπάτσε έσι θέα να μι ξεμοναχιάσερε; 

— Ουουου τσι ένι βάνα με τον εμαλέ σι σούσε Έωνη . 

— Ξέρα ένι τσαι εζού, Πφουρ εζαλέερε του Αλή . 

— Επέκα να θα τςhιαχίτσουμε λιγάτσι,  θα μαζούμε τσαι γκάνα άχανε,

θα βιγλίσουμε τσαι το Τερέ νάμου, να ράμε τσαι από κια γκρενίε ο Τεριώτα Αλευρά τον Τούρκο Αλή …..

— Ο ντ’πέκα τα τύχη του Αλή θα έχου τσαι εζού ;

— Τσι έσι μπαμπαλίζουντα βρε ματαλίστικο..

— Τςίπτα τσι ν’αλήου, ότσι τσαί ν’αλήου τον εμπιά μι θα ‘ρέσου.

— Πρεσά έμα αντεχουμένα, αλλά ότσι έσι τόσιου χεστρούνικο όχι, 

  — Έα Έα κανόνισε να ζάμε τσαι άμα τσαι ο φαηθούμε θα γιουρίσουμε κίσου…..ειδεμής θα αραμάμε αμανάκια οπά του πλεύρε.. 

Καλέ ξημέρουμα  τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου .. 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

……………………

— Καλημέρα Αγγελική για που έδωσες;

—Μπα μπα σε καλό σου τι γλύκιες είναι αυτές;

—Ελα κι εσύ βρε Αγγελική, τι πράγμα είναι αυτό με σένα, δεν τολμά κανείς να πει μια καλημέρα;  εσύ αμέσως να τον πιάσεις από τη μύτη, έτσι θα κάνουμε προκοπή; 

—Μπα δεν γίνεται ή άρρωστη είσαι, ή κάτι θέλεις..

—Να που να πάει στο κακό, δεν μου απάντησες, θα πάμε εκείνο τον περίπατο τι θα κάνουμε;

—Βρε συ μήπως θέλεις να με ξεμοναχιάσεις; 

—Ουουου τι βάζει με το μυαλό της…φτάσε Έλωνα .. 

—Ξέρω και εγώ; πως διάλεξες του Αλή 

—Είπα να, θα περπατήσουμε λιγάκι, θα μαζέψουμε και κανα χόρτο θα αγναντέψουμε  και τον Τυρό μας.  να δούμε και από που γκρέμισε ότι Τυριώτης ο Αλευράς τον Τούρκο Αλή…. 

—Δεν σου είπα την τύχη του Αλή  θα έχω και εγώ;

—Τι  μουρμουρίζεις βρε κουτσομπόλα ..

—Τίποτα, τι να πω ότι και να σου πω τον μπελά μου θα βρω..

—Πολλά περίμενα, αλλά το ότι θα είσαι φοβιτσιάρα χέστρα όχι..

—Έλα έλα κανόνισε να πάμε κι άμα δεν φαγωθούμε θα γυρίσουμε πίσω , διαφορετικά θα παραμείνουμε αμανάτια εκεί  στα Ρομάνια..

……Καλό ξημέρωμα να έχουμε την υγεία μας……..

 ………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *