ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

Παράστσι 4 του Αμάη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

   …….. ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……. 

Οα θα ζάνει νια χαρά τσαι το καλέ να ζάρε 

Ξείκα τσαι μη ξεχένερε , έα να να μου οράρε 

Να έσει κα τσε ευχαριστού τσαι θα νι προσπαθείου 

Το καουτσαίρι να μόλει με το καλε ,τσι άλλιου να αλήου .

Έτζε  τσαι α ούρα κα , πρόσεχε του πορίλε 

Ένει έχα όπφου τσαι α ζωή ,πρεσοί κακοτοκίλε .

Τσαι πάλι ντε ένει Ευχαριστού , για τα φιλοξενία 

Εκιού νιε εγιομήτσερε , έντανη ταν ερηνία . 

Ο ‘μπήκα τσίπτα εζού μαθέ , ένα καφε ντε φκειάκα 

Χαρήκα πφι ενιουρήσμαει , χαρήκα πφι ντε ενιάκα . 

Άντε λοιπόν τσε έχε γειά τσε θα ξαναρεστούμε

Τον Άγουστε πρώτα ο Θεό , ίσως ξανανταμούμε ….. 

……. το τέλη από το ποίμα ……. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Όλα θα πάνε μια χαρά και στο καλό να πάς 

Κείταξε και μη μας ξεχνάς να έρθεις να μας δείς 

Να είσαι καλά και ευχαριστώ , θε να το προσπαθήσω

Το καλοκαίρι να ‘ρθεί με το καλό , τις άλλο πια να πώ . 

Να πας και ώρα σου καλή , και πρόσεχε τους δρόμους 

Είναι κι αυτοί σαν την ζωή πολλές κακοτοπιές . 

Και πάλι σε ευχαριστώ για την φιλοξενία 

Εσύ την εγέμισες τούτη την ερημιά .

Τίποτα έκανα εγώ , μόνο ένα καφεδάκι 

Χάρηκα που γνωριστήκαμε και χάρηκα που μ’άκουσες .

Άντε λοιπόν και έχε γειά , θα ξαναβρεθούμε

Τον Αύγουστο πρώτα ο Θεός , ίσως ξανανταμωθούμε ….

………..Το τέλος από το ποίημα … 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ . ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ . 

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *