ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 23  του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …

Κια έκει κοτούα γουναίκα να τσύψει για να κχρίσει τσε να δροσίσει του πούε ση . Το γιαλέ νη ίγκιαει εξουσιάζουντε οι γυμνιστέ ……
Το πανηγύρι τον Άγιε Χριστόφορα έκει έχουντα τα δικά ση ομορθία τσε του διτσοί ση εικόνε πφι σάμερε είνει πφουντετθοί.
Γεμάτα τα καΐτσια με κόσμο τα οποία νη ίγκιαει φερίκχουντα από το Τερέ , Σάμπακιτσή , τσε Αγιε Αντρία . Γιομάτοι τσε οι χούρε με άογα μουάρια τσε όνου . Κρεμαστά ταγάρια τάνου τουρ ελήε με σhομό πφι το μεσαμέρι συντροϊθίε , συντροϊθίε ίγκιαει μαζουκχουμένοι οι συτζενήδε για να γιορτάσουει τσε να ζηνήξωει του καρδίε σου .
Μετά από το φαί τσε από κάνα ποκηράτσι κρασί ίγκιαει αρίκχουντε κάνα νομπέκι τσε ύστερα γλέγκι τρικούβερτε ως το σούρπουμα…

Κά να περαήχετε. Μακρύα από το δόλε. Να έτθε χαρούμενοι….
……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *