ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….
Παραστσι 22 του Σετθέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Το καρβούνιασμα έκει τσινούντα απο το τάνου μέρη . Μόλις λοιπόν εκει αρχινίζουντα το καρβούνιασμα έμαει μπάντε τα πάκα , έμαει γιομήντε τα κχραΐα με κάβα ,νιε έμαει καδούκχουντε τσε νιε εμαει στσεπάζουντα με χώμα . Κάθε τόσιου εμαει ελέγχουντε το καρβούνιασμα , με το να πακούνουμε με πίεση τα τοιχούματα απο το κανίνι . Ετρου έμαει ξέρουντε ως κιά έκει καρβουνιαστέ . Αμα το καρβούνιασμα έκει σούντα το τσερολιθένιε τείχο έμαει αφαιρούντε τα κοτρόνια ένα , ένα μέχρι να καρβουνιάσει ολόκληρε .
Το δάμα έκει κχοντούκχουντα περίπου νία με νιάμισε εβδημά ανάλογα με το πόσιου ατςhέ έκει το κανίνι .
Καλε Παράστσι ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ΤΣΕ ΝΑ ΝΙΛΗΟΥΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΔΙΟΤΣΙ :

Να νη κχοντούμε αναφτέ ,γιατσί θε να τελέψει
Α γρούσα νάμου θα χαϊθεί το κανίνι θα χωνέψει .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *