ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Παράστσι 2 του Αγούστου 2019 . Α Τσακωνοπαρέα .

Αίσωπο # 69 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη 

………..Οι οδοιπόροι τσαι α πατάνα ……..

Ένα μεσαμέρι πφι ο ήλιε έκι δέσου το πέτςhε δύου θίλοι πφι ίγκιαει τςhάχουντε αντάμα , ακειστατοί όπφουρ ίγκιαει εδρανήαει να τσαπρουθούνει κάτου από τάν απότσια τα πατάνα . Ανάστσεα όπφουρ ετσαπρούκαει ίγκιαει ξοικάζουντε το δεντρικό . Έγκεινη το δεντρικό , ίγκιαει αούντε ένι άχρηστε τθουρ αντροίποι γιατσί ό ‘νι ποίντα καρποί . Α πατάνα σαν σε νιάτσε επέτσε σι . Τόσα γαϊδουρία τσαι αχαριστία πλέα ; Ακόνη τσαι έδαρη πφι έτθε δροσισκουμένοι ακατούσε από ταν απότσια μι ,  με έτθε αποκαούντε άχρηστε τσαι μ’έτθε βζhίζουντε… 

Διδαχή : Έτρου ένι γινούμενε τσαι με ουριστοί αντροίποι ούγειοι 

είνι βοηθούντε τουρ άλλοι , είνι άδικα δεχουμένοι κακηγόριε τσαι συκοφαγκίλε … 

Καλέ ξημέρουμα σ’ ετίου Τσακωνιά 

τσαι σ’όλε το κόσμο τσαι Ντουνιά . 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

——————————————————————-

……….Οι οδοιπόροι και ο πλάτανος………

Ένα μεσημέρι που ο ήλιος έκαιγε την πέτρα δυο φίλοι που περπατούσαν μαζί, κουρασμένοι όπως ήταν έτρεξαν να ξαπλώσουν κάτω από τον ίσκιο του πλάτανου. Ανάσκελα όπως ξάπλωσαν κοίταζαν το δέντρο. Αυτό το δέντρο, έλεγαν είναι άχρηστο στους ανθρώπους γιατί δεν κάνει καρπούς. Ο πλάτανος σαν το άκουσε τους είπε. _Τόση γαϊδουριά και αχαριστία πιά; Ακόμα και τώρα που δροσίζεστε κάτω από τη σκία μου, με αποκαλείτε άχρηστο και με βρίζετε…

Διδαχή: Έτσι γίνεται και με ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν τους άλλους, δέχονται άδικα κατηγορίες και συκοφαντίες…

Καλό ξημέρωμα σ’εσένα Τσακωνιά

και σ’όλο τον κόσμο και Ντουνιά.

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *