ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Παράστσι 11 του Γενάρη 2019 .Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι .  

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο . Για του νέοι #93 

Πφουγένι = μίσχος … πφουγένι = άχρηστο , (μικρό ειρωνικά ) 

Πουγγάλι = πουγγί , σακκούλι 

Πφουριάνα  = αυτάκι γεμάτου σακιού 

 Πάνεμα   = προσφάϊ , λίγο ,λίγο  

Τσι μι νι ενέτζερε έγκεινη το πφουγένι; = 

τι μου τόφερες αυτό το (τιποτένιο , μικρό ) μεταφορικά 

Βάλε κχάμποσοι ελήε το πουγγάλι = 

Βάλε κάμποσες ελιές στο σακκούλι .. 

Σε ένα άλλιου πουγκαλιούλι βάλε κανία γουλία άρτουμα να πανέμε τον άντε μαζύ με τουρ ελήε  . Όρα μην λησμονέρε το κρέμου …

Σε ένα άλλο σακκουλάκι βάλε καμιά μπουκιά τυρί να κάνουμε προσφάϊ ( να φάμε οικονομικά ) μαζύ με τις ελιές . Κοίτα μη ξεχάσεις

 το κρεμμύδι ; 

Τςhούνε πανετά να σούσει για όλοι = 

Τρώγε λίγο (σιγανά ) να φτάσει για όλους 

Κιάσε το σάκχο από του πφουριάνε να μι βοηθήερε να νι ατθαΐσουμε τσαι να να νι ποτσούμε πανογώνι το μουάρι .

Πιάσε το σακί από τα αυτάκια να με βοηθήσεις να το σηκώσουμε και να το φορτώσουμε πανογώμι στο μουλάρι  

Ένει τσουπουτέ ο σάκχο το μόνιου κιάσιμο  οι πφουριάνε . 

Είναι τσουπωμένο το σακί το μόνο πιάσιμο τα αυτάκια …

Ερμηνέψετε τα παρακάτου  πρόταση … 

Ενιάτσερε βρέ πφουγένι , να πανέρε το άρτουμα τσαι να αφήρε όσιου αραμάει  το πουγγάλι ,τσαι έα κιάσε το σάκχο από του πφουριάνε να νι ποτσούμε το αγροκικό … 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *