ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Παράστσι τσαι Σάμπα 28–29 του Γενάρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #1: του Πάνου Μαρνέρη . 

Τσιουνέρ έσι ; = ποιανού  είσαι ;

Πφούρ είνει αούντε τον αφέγκη ντι ;= πως λένε τον πατέρα σου ;

Πφουρ είνι αούντε τα Μάτη ντι ; = πως λένε την μητέρα σου ;

Έσι (έχου—έχα—έχουντα)παππού τσαι μαμού;= 

έχεις—έχει παππού και γιαγιά;

Σάμερε = σήμερα : σάμερε εζάκα = σήμερα επήγα .

Ταχία = αύριο : ταχία θα ζάου = αύριο θα πάω . 

Ταν ασικρία = μεθαύριο : ταν ασικρία θα ζάου = μεθαύριο θα πάω .

Ταν παρασικρία= παραμεθαύριο ,

τα παρασικρία θα ζάρε; Παραμεθαύριο θα πάς; 

Επφέρη  = εχθές : επφέρη εζάκα = εχθές επήγα 

Ταν ατσιπέρη = προχθές : 

ταν ατσιπέρη ο ‘Ζάκα =προχθες δεν πήγα . 

Τα προτσιπέρη = αντιπροχθές : 

τα προτσιπέρη εζάκαμε= αντιπροχθές επήγαμε 

Μην αλικογκίχερε έα να έγκουμε. =

Μην αργοπορείς έλα να πηγαίνουμε 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *