ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
Παράστση 3 του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Άμα έκει ζυμούνα α Νικοού το πρώκιου σhιονιστέ παξημάϊδι νιε έκει θιλέγκα τα Γιωργού . Άμα α Γιωργού έκει φκειάνα κίτθε το πρώκιου πιάτε τα Νικοού . Ότσι έκει λειπέγκουντα από τα νία γειτόνισα νι’ έκει αρίκχα από ταν άβα . Μα το άτσι , μα το προζύνι , μα τα άλυτα , μα το ξύδι , μα ότσι τσε να έκει ; Έκει θα δανειστεί α νία από ταν άβα
Παιδοκομούα έκει α Γιωργού ; δρόοονια α Νικοού για τα Σιούλα τα μανή .. Παιδοκομούα α Νικοού ; τον αεεέρα α Γιωργού για τα Νιχαού τα Δημοστένενα..
Πόσιου σουστά ένει α παροιμία ; Πρώτα θα οράρε το γείτονα τσε μετά τον ήλιε …. Το ιίδε σε όλοι του γειτονίλε . Α ιίδε αγάκη α ιίδε συμπαράσταση ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΝΑ ΕΤΘΕ ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΤΣΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΓΕΙΑ …..
……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *