ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

———————ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————-

Πέφτα 6 του Ιούνη ( Σερικχή)2019 . Α Τσακωνοπαρέα .. 

Αίσωπο #54 : Διαστσευή από τον Πάνο Ναρνέρη …

  

Νια κχαβουρίνα έκι ποία το περίπατε σι με το καμπτζιούλι σι το μιτσή κχαβουράτσι τθα βραχάτζα τθο Χειόθασσε . 

Επέτσε νι ά Μάτη το μιτσή κχαβουράτσι . Ορή καμπτζί μι να τςhιάχερε ίσια τσαι καμαρουτά τσαι να μη τσhίφερε  τα πλευρά ντι τθο βρετθέ βράχο . Το μιτσή κχαβουράτσι τότθε  απογήτθε τα Μάτη σι .

Μάτη μι , γλυκά μι Μάτη εκιού πφι μ’έσι οργηνέγκα  πφου  να τςhιάχου να ποίερε κάτσι άλλιου . Να μι νι δενάτσερε τθα πράξη να τςhιάχερε τσαι εκιού ίσια , να μη τσhίφερε τα πλευρά ντι τθου βρετθοί βράχοι τσαι εζού θ ντι ακολουθίου , θα νι ποίου όπφου τσαι εκιού , 

Θα πατήνου  τ’αχνάρια ντι … 

Ο μύθο ένι Θέου να μου αλεί νάμου .

Μη δίνουμε οργήνιε τουρ άλλοι για κάτσι πφι τσαι ενεί  νι έμε ποίντε

κουσουρευτά . 

Νίλει τα γρούσσα Τσάκωνα , νίλει νι με καμάρι 

Να μη νι άρει ο φουσού , μη πφουντεϊθεί τ’αχνάρι ……

……..Χαρά τσαι υγεία σε όλε το κόσμο…….. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….    

…………………….

Μια καβουρίνα έκανε περίπατο με το παιδάκι της το μικρό καβουράκι ,στα βράχια της ακροθαλασιάς .  Είπε η μητέρα στο μικρό καβουράκι . Να παιδί μου να περπατάς ίσια κα καμαρωτά και να μη τρίβεις τα πλευρά σου  στον βρεγμένο βράχο . Το καβουράκι τότε απάντησε στην μάννα του . Μάνα μου γλυκιά μου Μάνα εσυ που με συμβουλεύεις το πως να περπατώ να κάνεις κάτι άλλο . Να μου το δείξεις στην πράξη , να περπατάς και εσύ ίσια να μην τρίβεις τα πλευρά σου στους βρεγμένους βράχους , και εγώ θα σε ακολουθήσω θα το κάνω όπως και εσύ..θα πατάω στα αχνάρια σου . Ο μύθος θέλει να μας πεί ….Να μην δίνουμε συμβουλες στους άλλους για κάτιπου και εμείς το κάνουμε ελαττωματικά . 

Μίλα την γλώσσα Τσάκωνα , μίλα την με καμάρι 

Να μην την πάρει ο άνεμος , να μη σβηστεί τ’αχνάρι 

…..ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ……

                ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *