ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Πέφτα 24 του Γενάρη 2019ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο . Αίσωπο #29 

Νιά βοά ένα χωρόγο  ο’κει χωνέγκου νια αλεπού μπίτι για μπίτι . 

Ο όγο έκει ,  ότσι α αλεπού νι έκει ποία πάρα πρεσοί ζηνίλε . 

Νι έκει τςhούα τα αβουγά , νι έκει τςhούα του κότθε τσαι γενικά έκει ποία πρεσοί ζηνίλε . Νι εκιάτσε λοιπόν τσαι επειδή ό ‘κει Θέου να νι σκωτούει εστσέφτε να νι ποί ένα ατςhέ  κατσουκάνι . 

Νιε δεήτσε το νούρλε σι στουκία , βουκχιατθά το νέφτα ,   τσαι σε αμπρούτσε    κχάρα .. 

Ένα Θεό πφι οράτσε ταν αδιτσία  εδενάε ταν αλεπού κια έκει α χούρα  του χωρόγου  . Έκει Σερικχή τσαι ίγκιαει κοντογούντε να τσινήωει  το σέρι  . Α χούρα έκει πφιρτά με φαέ . Τότθε ο χωρόγο πφι οράτσε έγκεινη αρχινήε να τσυνηγήνει ταν αλεπού τσαι με βάματα να νι παρακαλήνει να σταμακίσει γιατσί με το δρόνη πφι έκει ποία ,  το φαέ έκει κιάντα κχάρα .. ο μύθο να μου ένει αού ότσι : ένει πρέπουντα να σκεγκούμαει  τσι έμε ποίντε άμα τσαι έμε φουρτσιστοί γιατσί  αλλίου έμε ποίντε ζηνία τουρ ιίδοι τουρ εαυτοί νάμου …. 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….. 

…………………………………………

Μία φορά ένας γεωργός δεν συμπαθούσε μία αλεπού καθόλου . 

 Ο λόγος ήταν  ότι  η αλεπού του έκανε πολλές ζημιές . Του έτρωγε τα αυγά , του έτρωγε τις κόττες και γενικά έκανε πολλές ζημιές . Την έπιασε λοιπόν και επειδή δεν ήθελε να την σκοτώσει  σκέφηκε να τήν τιμωρήσει ( να της  κάνει καψόνι ) .  Της έδεσε στουπιά  , βουτηγμένα στο νέφτι στην ουρά και τα άναψε φωτιά . Ένας Θεός που είδε την αδικία  έδειξε στην αλεπού το χωράφι του Γεωργού . Ηταν θεριστής  και κόντευαν να αρχίσουν το θέρος . Το χωράφι ήταν σπαρμένο με σιτάρι . Τότε ο Γεωργός αφού είδε αυτό , άρχισε να κυνηγάει  την αλεπού και κλαίγοντας να την παρακαλάει να σταματήσει γιατί με το τρέξιμο πού έκανε , το σιτάρι έπιανε φωτιά … 

ο μύθος μας λέει ότι : πρέπει να σκεφτόμαστε τι κάνουμε όταν ήμαστε θυμωμένοι γιατί αλλιώς κάνουμε ζημιά στους ίδιους μας τους εαυτούς . 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *