ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Πέφτα 13 του Δετσέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

…………Τσακώνικα με το Πάνο  ………..Αίσωπο #17

Νια αλεπού έκει κεινούα πάρα πρεσιού .  Οράτσε το κούϊθε κορμό  σε ένα  τσhούα πφι έκει γιομάτε από άντου τσαι κρήατα . Σι ίγκιαει έχουντε γκριουφτέ οπά κάτσι τσhοπαναραίοι ,( νομήε ) .  Εμπάτσε τάσου το κούϊθε τςhούα( κουφά )  το λοιπόν από τα μιτσά  κχραΐα τσαι σε φαήτσε  όα . Ο αφήτσε τσίπτα . Έα όμως πφι εφουσκούτσε  α φούκχα σι τόσιου πρεσιού πφι ό ‘κει χωρούα τα κχραΐα για να μπαεί ;

Αρχινήε τότθε το βάμα .   Νκία άβα αλεπού πφι έκει περούα από οπά  κατά τύχη , εζυγούτσε κοντά τσαι νιε ρωτήτσε  πφουρ επαθήτσε ετσιτάπα χουνέρι . Α πφατζικουτά αλεπού νι επέτσε το τσι ενάτθε τσαι τότθε έτανη πφι έκει απότσου νι απογήτθε . 

Τότθε αράμα τάσου οπά ως να χωνέψερε . Άμα τσαι χωνέψερε θα ξεφουσκούει α φούκχα ντι τσα θα μπαήερε νία χαρά .

Ο μύθο ένει Θέου να να μου αλεί ότσι ο ‘νει πρέπουντα να χάνουμε τα ψυχραιμία νάμου γιατσί όα τα πράματα  τσαι τα προβλήματα είνει ερέχουντα τα λύση μοναχά σου .  

   .. Βοηθήνετε όσοι είνει έχουντε ανάτζη . Καλέ ξημέρουμα … 

———————- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ———————-

—————————————————————————-+-

Μία αλεπού πεινούσε πολύ. Είδε μια κουφάλα σε μια βελανιδιά που ήταν γεμάτη  με κρέατα και ψωμιά . Τα είχαν κρύψει  εκεί κάποιοι Τσοπαναραίοι . Εμπήκε μέσα στην κουφάλα λοιπόν από μία μικρή τρύπα και τα έφαγε όλα , δεν άφησε τίποτα . Έλα όμως που φούσκωσε η κοιλιά της τόσο πολύ που δεν χωρούσε στην τρύπα για  να βγεί . Άρχισε λοιπόν το κλάμα . Μία άλλη αλεπού που πέρναγε από κεί κοντά  κατά τύχη την πλησίασε και την ρώτησε πως το έπαθε . 

Η παγιδευμένη αλεπού της είπε τι συνέβη και τότε αυτή που ήταν απέξω της αποκρίθηκε . Τότε παρέμεινε μέσα ως να χωνέψεις . Άμα και χωνέψεις θα ξεφουσκώσει η κοιλιά σου και θα βγείς μια χαρά . 

Ο μύθος θέλει να μας πει πως δεν πρέπει να χάνουμε την ψυχραιμία μας γιατί για  όλα τα πράγματα και  προβλήματα βρίσκεται  η λύση . 

Βοηθάτε όσους έχουν ανάγκη . Καλό ξημέρωμα …. 

………… ΜΙΛΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *