ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Μεταξού Φχαριστούντε σιάτη μι . Έσι κατθία  τς’εκιού το κοτρωνάτσι ντι για να κχοντουιθεί α γρούσσα νάμου. Να έσι γερά, να ντι καμαρούκχουμε ενεί, όλοι οι Τσάκωνε τσαι οι γονείε ντι … 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Μεταξού 

Πέφτα τσαι Παράστσι 23–24 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #148: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

 

Θεό μι τσι θα ποίουμε τσαι τσι θ’αποναθούμε ;— Συχάστε, πέκαει  οι αρχόντοι του τόπου. —Εννεί θα ποίουμε νία επιτροπά, τσαι θα σι νιλήουμε. Θα σ’αλήουμε ότσι έμε καλοί αντροίποι, έμε ξοικάζουντε τα ιδουλεία νάμου τσαι ό ‘με γιουρίζουντε τθου σhίνοι . Μαζούκαει κουμπάνια να σι δούνει. Επέκαει νάμου οι Γερμανοί ότσι άκια να μη κειράξουει νάμου . Αλλά ετήνοι εκάναει με σκοπό .Ταν άβα τσιόα ναμέρα τσινήκαει να δέσουει του τσέλε πφι ήγκιαει ουρίζουντε οι αντάρτοι . Αγριεύαει πρεσιού, ου ‘γκιαει ατθαΐχουντε κουβέντα . Οι ατσhοίποι ήγκιαει ποίντε υπομονή. Οι ματέρε ου ‘γκιαει πορούντε να ποίουει του ιδουλείε σου . Α ματερούλα μι α Μαρία Τσοκανά αούα έκι τθον αφέγκη μι .— Έτθα Θανάση άρε τα καμπτζία τσαι φύτσε.Ο έρμο αφέγκη μι νι έκι αού… —Σύχασε Μαρία ποίε του ιδουλείε ντι . Ο αφέγκη μι ο ‘κι νίου τσαι ετήνα ο ‘κι κλείνα εψιλέ τα νιούτθα.Ετθάτσε τα μισάνιουτθα, εζάτσε τού αϊθή σι τα τσέα τσαι παρακαλέτσε νι. —Έτθα αϊθή μι άρε τα καμπτζία  τσαι φύτσε…..

 …..Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου, τσαι να θυνηκχούμαει!!! 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Θεέ μου τι θα κάνουμε και τι θα απογίνουμε. Ησυχάσετε είπαν οι άρχοντεςτου τόπου,εμείς θα κάνουμε μία επιτροπή και θα τους μιλήσουμε. Θα τους πούμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, πως κοιτάζουμε την δουλειά μας και δεν γυρίζουμε στα βουνά. Μάζεψαν τρόφιμα να τους τα δώσουν. Μας είπαν,οι Γερμανοί, ότι δε θα μας πείραζαν, αλλά αυτοί ήρθαν με σκοπό. Την άλλη κιόλας ημέρα ξεκίνησαν να καίνε τα σπίτια των ανταρτών. Αγρίεψαν πολύ, δεν σήκωναν κουβέντα. Οι άντρες έκαναν υπομονή. Οι μητέρες δεν μπορούσα να κάνουν τις δουλειές τους. Η μητέρα μου Μαρία Τσοκανά έλεγε στον πατέρα μου.— Σήκω Θανάση πάρε τα παιδιά και φύγε.Ο έρημος πατέρας μου έλεγε. Ησύχασε Μαρία,κάνε τις δουλειές σου. Ο πατέρας μου δεν άκουγε και εκείνη δεν έκλεινε μάτι τη νύχτα. Σηκώθηκε τα μεσάνυχτα πήγε στο σπίτι του αδερφού της και τον παρακάλεσε.—Σήκω αδελφέ μου, πάρε τα παιδιά και φύγε!!! 

….Να έχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνάμε …..

 …………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *