ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νιχάλη καμπτζί μι. Μπράβο τσαι συχαρητήρια.. ποτέ ο θα μετανοιάρε για έντανη ταν προσπάιθα ντι τσαι συμβολή ντι τθο να κχοντουιθεί α γρούσσα νάμου . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Μιχάλης 

Πέφτα τσαι Παράστσι 17–28 του Νοέμπρη2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #108 :από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη… 

Α Χριστίνα Μητροπούλου ενάτθε τθα Κλειτορία τθο 1916 . 

Γονείε σι, ο Νικόα Κοτσιά τσαι α Κατερίνα Κόρπου.Αϊθήνε σι ο Γιώργο τσαι ο Ασημάτση. Αϊθά σι  α Χαραλάμπενα Σπηλιωτοπούλου . Τα χρονία του 1940 στεφανούτθε το Θόδερε Μητρόπουλε, ούγειε σκωτούκαει οι Γερμανοί. Από το στεφάνι σι ενάτθαει δύου καμπτζία α Μαρία τσαι ο Γιώργο .Αραμάτσε Χήρα 27 χρονού. Παλεύε για να ζεί τα καμπτζία σι τσαι ο μπαλήτσε τα κουβάνα ως το Σκωρεμό σι, για να κιμεί τον άτσhωπο σι . Σκωρέτθε το 2003. 

Οι Γερμανοί μπάκαει τθα Μαζέϊκα τουρ εφτά του Δετσέμπρη το 1943.Τέσσερι ναμέρε αργούτερα κιάκαει τον άτςhωπο μι, το Θόδερε,τσαι κχάμποσοι άλλοι συχωριανοί τσαι Ζάκαει να ερέσωει του σκωτουτοί Γερμανοί ( τουρ αιχμάλωτοι ούγειοι εσκωτούκαει οι αντάρτοι .) Σ’αποσούκαει τθου Πλανητέρου τσαι όα τα νιούτθα σε κλείκαει τθο μαγαζί του Ρηγόγιαννη . Με τα σύνταχα σε βαλήκαει απουρτέσε να ζα’να ‘ρέσωει τουρ αιχμαλώτοι. 

Του πολέμου οι ανταγαθίλε…. Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου….

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Η Χριστίνα Μητροπούλου γεννήθηκε στην Κλειτορία το 1916. Γονείς της: ο Νίκος Κοτσιάς και η Κατερίνα Κόρπου: Αδέρφια της ο Γιώργος και ο Ασημάκης. Αδελφή της η Χαράλαμπαινα Σπηλιωτοπούλου. Τη χρονιά του 1940 στεφανώθηκε τον Θεόδωρο Μητρόπουλο, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Γερμανούς. Από το γάμο της γεννήθηκαν δύο παιδιά η Μαρία και ο Γιώργος. Έμεινε χήρα 27 χρονών. Πάλεψε για να ζήσει τα παιδιά της και δεν έβγαλε ποτέ τα μαύρα ως τον θάνατο της, για να τιμήσει τον άντρα της. Πέθανε το 2003. Οι Γερμανοί μπήκαν στα Μαζέικα στις εφτά του Δεκέμβρη το 1943. Τέσσερις ημέρες αργότερα έπιασαν τον άντρα της τον Θεόδωρο και κάμποσους άλλους συγχωριανούς τους και πήγαν να βρουν τους σκωτομένους Γερμανούς,(τους αιχμαλώτους τους οποίους σκότωσαν οι αντάρτες) Τους πήγαν στο Πλανητέρου και όλη τη νύχτατους έκλεισαν στο μαγαζί του Ρηγόγιαννη.Πρωινιάτικα  τους έβαλαν μπροστά να πάνε να βρούν τους αιχμαλώτους. 

Του πολέμου τα ανδραγαθήματα: Ας έχουμε την υγειά μας .

…….,,,ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *