ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Πέφτα τσαι Παράστσι 10-11του Νάτζη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Το ζευγάρουμα,  ταρ Ελένη Μάνου . 

Όλοι οι καλεστοί τθο γάμο του Κωσταγκή είνι αντεχουμένοι το χορέ, παραμαλίς οι νέοι. Ήγκιαει τραγουιδούντε τσαί χορέγγουντε τα ίδια τραγούδια πφη εγράβαμε τσαί για τουρ αρβώνε, μόνιου πφη τθο γάμο αργά τα μεσάνιουτθα ήγκιαει έχουντε το ζευγάρουμα. Ένα από του διτσοί τα νύιθη έκι αρίκχου να χορέψει το γαμπρέ, ενώ ένα του γαμπρού έκι αρίκχου τα νύιθη. Σ’ένα δυ γιούροι, θα έκι φύου ο πουρτεσινέ, θα έκι φύου τσαί ο άλλε πφη έκι τθα μισά, τσαί τότθε ο γαμπρέ θα έκι κιάνου τα χέρα τα νύιθη. Έτανη ταν ούρα ήγκιαει ξεζίχουντε ντουφετσίε τσαί το γλέγκι έκι φουντούκχουντα με κρασί τσαί μεζέδε ώσπφη να σ’ερέσει α μέρα τσαί πάσοι βολέ τσ’άβα. Τθου συνταχινέ ούρε ήγκιαει προσφεζίκχουντε γλυκά τσαί καφέδε να ξεσκοκιστούνι. Του παλαιοί χρόνου για να ξακισταθούνι από το χορέ, έκι το ζακόνι να παιζάχωι καθισιχά παιχνίιδα, ταν κοτσυτθία νή τουρ απεικασμοί.  Οι πιο τολμηροί γουναίτσε ήγκιαιει αούντε γκάνα τσουχτερέ αστείε τσαί ήγκιαιει χορέγγουντε το χορέ, πφουρ είνι τσίφουντε το πιπέζι του διαβόλου οι καογέροι. Σάμερε ένι νιούμενε το τραγούιδι, πφ’ ένι ερικχούμενε με πρεσσοί παραλλαγέ σε όα τα χουζία τα Τσακωνία, τσαί ένι νιούντα για τουρ αθροίποι πφη είνι ποίντε το γάμο τσαί τα πζοιτσία πφη είνι δίντε, με αστεία όγια έτρου για να γιάει ο κόσμο τσαί να περιχαζίσει. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι, φάτε τσαί κίετε βρε καμπζία, χαρείτε να χαρούμε!

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Το ζευγάρωμα,  της Ελένης Μάνου 

Όλοι οι καλεσμένοι στο γάμο του Κωσταντή περιμένουν το χορό, ιδιαιτέρως οι νέοι. Τραγουδούσαν και χόρευαν τα ίδια τραγούδια που  γράψαμε και για  τους αρραβώνες, μόνο που στο γάμο αργά  τα  μεσάνυχτα είχαν το ζευγάρωμα. Ένας από το σόι της νύφης έπαιρνε να χορέψει τον γαμπρό, ενώ ένας του γαμπρού έπαιρνε τη νύφη. Σ’ένα δύο  γύρους, θα έφευγε ο μπροστινός, θα έφευγε και ο άλλος που ήταν στη μέση, και τότε ο γαμπρός θα έπιανε το χέρι της νύφης. Εκείνη την ώρα έριχναν ντουφεκιές και το γλέντι φούντωνε με κρασί και μεζέδες ώσπου να τους βρει η μέρα και πολλές φορές και η άλλη. Στις πρωινές ώρες προσέφεραν γλυκά και καφέδες να ξεσκοτιστούν. Τα παλιά χρόνια για να ξεκουραστούν από το χορό, ήταν συνήθεια να παίζουν καθιστικά παιχνίδια, την κολοκυθιά ή τα απεικάσματα, τα μαντέματα. Οι πιο τολμηρές γυναίκες έλεγαν κανένα τσουχτερό ανέκδοτο και χόρευαν το χορό, πως το τρίβουν το πιπέρι του διαόλου οι καλόγεροι. Σήμερα ακούγεται το τραγούδι, που βρίσκεται με πολλές παραλλαγές σε όλα τα χωριά της Τσακωνιάς, και μιλάει για τα πρόσωπα που κάνουν το γάμο  και τα προικιά που δίνουν, με αστεία λόγια έτσι για να γελάσει ο κόσμος και να περιχαρίσει. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι μου, φάτε πιείτε βρε παιδιά, χαρείτε να χαρούμε!

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *