ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη . Συνέχεια τα ιστορία ..

Εκάνε το Τερέ ο  Σπετσιώτα πληροφοριοδότα Βατζέλη Λυγκιάρη τσε σε εδούτσε πληροφορίε για ταν ιταλικά φρουρά του νησίου. Μετα ταν ανατροπή του Μουσολίνι , ο στρατάρχη Μπαντόλιο  έκει προσπαθού να ποί ανακωχή . Οι  Ιταλοί στρακιώται εχάκαει το ηθικό σου . Με νία μιτσά δένανη απο αντάρτοι έκει θα παραδουθούνει,  σε επέτσε . Α αντιστασιακά ομάδα απο του Τεροσαπουνατσιάνοι αποφασίε να δράσουει . Είγκιαει λίγοι με πρεσσιού λίγο οπλισμό . Α αγάκη για ταν πατρίδα σου όμως ατςhά. Περάκαει λίγοι αμέρε  τσε ένα μιτσί καΐτσι πφι εκάνε απο του Πέτσε άτζε ταν ομάδα με του Τσάκωνε . Ο πληροφοριοδότα έκει έχου ειδοποιηστέ τσε τουρ αρχέ του νησίου για του προθέσε τα ομάδα . Το καΐτσι αφού  αποβιβάε τα μιτσά ομάδα τα δυτικά μερία του νησίου τσε αφού εδούτσε οδηγίλε, ο αρχηγό μαζύ με το Μήτρο το Ζαρόκωστα εβαλήκαει πλώρη για το λιμάνι του νησίου . Ο Δήμαρχο του νησίου τσε ο αρχηγό τα ομάδα είγκιαει συζητούνται για το πφού τσε πότε έκει θα ναθεί . Εαν έντανη α προσπάθεια όκει έχα επιτυχία  τα αντίποινα του κάκοιτσοι του νησίου θα είγκιαει ατςhθά . Εν τω μεταξύ έκει διαδουτέ τσε τουρ ίιδοι τουρ Ιταλοί ότσι ομάδα απο αντάρτοι  ( γιούρε του διακόσιοι τον αριθμό) είγκιαει αποβιβαστεί  το νησί . Το περιστατικό για έτανη τα λανθαστά είδηση ενάτθε ως εξής : ο Λία ο Λυσσίκατε ( Λιάτση ) μετά ταν αποβίβαση εζάτσε σε γνωστά πηγή να γεμίσει τα παβούρια με υιο. Όρπα έκει ζατέ ένα ντόκιε με το μουάρι ση . Μόλις οράτσε τον αντάρτα (Λιάτση) νιε ρωτήτσε : Ετθε πρεσοί; Ο Λιάτση απαντήτσε : ΕΜΕ κανιά διακοσιαρία τσε όνει προφταίνου να κουβαλήνου υιο… Ο ντόκιε απαρατήτσε το μουάρι τσε δρανήντου εσούτσε τα χώρα τσε εμεταδούτσε  οτσι οράτσε του 200 αντιστασιατσοί . Α πληροφορία εσούτσε τσε τουρ Ιταλοί ….

ΤΑΧΙΑ Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *