ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΔΕΦΤΕΡΑ 3 του Αωνάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη
Κα Δέφτερα τσε κα εβδημά .
Κάθε αργακινά οι ατςhοίποι , είγκιαει Κουβεγκιάζουντε για ταν ανομπρία , το ιίδε είγκιαει ποίντε τσε οι γουναίτσε , σε κάθε αντάμουμα σου , τα βρύση ή´ τα γειτονία . Οι Τεριώτοι , οι Σαπουνατσιάνοι τσε οι Μεανιώτοι όλοι , αρσενιτσοί , συλιτσοί τσε τα καμπτζία ακόνη , είγκιαει σε απόγνωση . Ο άντε έκει το νούμερε ένα σε κάθε οικογένεια , το βασικό σε κάθε τραπέζι , το θεμέλιε σε κάθε τσέα . Άντε τσε άρτουμα , άντε τσε ελίε ,άντε τσε κάνα αβουγούλι ,άντε με μπατάτσε ,με άχανα , με όα .
Ο περσινέ φαέ σουσκούμενε . Οι 3 Μύλοι ου είγκιαει δουλέγκουντε , οι ανέμε ούτε καν ταρασουμένοι.
Καλε ξημέρουμα τςε κα ΔΕΦΤΕΡΑ .

Έτζετε τα Ρεπογγίνα , όα όμορφα τσε φίνα
…… ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Κάθε βράδυ οι άντρες κουβέντιαζαν για την ανομβρία το ίδιο και οι γυναίκες σε κάθε συνάντηση τους στην βρύση ή´ στην γειτονιά . .
Οι Τυριώτες , οι Σαπουνακιώτες και οι Μελανιώτες όλοι , αρσενικοί και θηλυκοί και τα παιδιά ακόμη, ήταν σε απόγνωση . Το ψωμί ήταν το νούμερο ενα σε κάθε οικογένεια το βασικό σε κάθε τραπέζι , το θεμέλιο σε κάθε σπίτι . Ψωμί και τυρί , ψωμί και ελιές , ψωμί και κανένα αβγουλάκι ,ψωμί με πατάτες , με λάχανα , με όλα…..
Το περυσινό σιτάρι τελείωνε , οι 3 Μύλοι δεν δούλευαν και οι ανέμες ούτε που κουνιόσαν . ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
Πηγαίνετε στην Ρεποντίνα , όλα όμορφα και φίνα .
………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *