ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Να τσινήουμε το μήνα με γέλια  για να να μου ζάει κα 

ΚΑΛΕ ΜΗΝΑ ΤΣΑΙ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΣΕ ΟΛΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ 

———————ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ———————

Δεφτέρα 1 του Απρίλη 2019 .Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο ιντερνέτι #5 : Του Πάνου Μαρνέρη …… 

Γ ) Ο ‘σι αούα μι θα ανοίτσερε τσαι εκιού πφου νιε πέτσερε ;

Σ ) Τσι επέκα ;

Γ ) να έκεινη το βιβλίε τα μουτσούνα . 

Σ ) Άβα άειδα ο ‘μα έχα  .. 

Γ ) Γιατσί βρε θιλενάδα αφού σε έσι αρίκχα αμέσως να βοηθήνερε  τσαι ενίου , το  παρλιακό ντι . 

Σ ) Γιατσι ; θα ανοίτσερε εκιού ;

Γ ) Εμ τσι θα ποίου γειτόνισα , γιάκεινη ντ ‘ νι αούα να ανοίτσερε τσαι εκιού αφού έμε πφι έμε κολλέγισε ….. 

 Σ ) Ο ‘σι αούα σι κα , σε χάτσερε όπφουρ ένι δενάχουντα …. 

Γ )  Γιατσί βρε κολλέγισα άνοιτσε τσαι εκιού να έχουμε κολλεγία τσαι τθο βιβλίε τα μουτσούνα … 

Σ ) βρε Γιαννού τθο Θεό ντι , σε χάτσερε μπίτι για μπίτι μαθές , τσι επαθήτσερε Χριστσιανά του Θεού ; 

Γ ) Αφού όλοι νι είνι έχουντε  βρε Σιούλα ;

Σ ) Τσαι επειδής νι είνι έχουντε όλοι ένι πρέπουντα να νί έχουμε τσαι ενεί ; Έγκεινη ένι για του νέοι βρε να μη ντι αλήου .    Κια θα ζάμε ενεί οι Γρίε γκούζε ο ‘σι αούα μι ; … 

Γ ) Τσαι α Σπύρενα ένι έχα τσαι  α Κώστενα , α Παναγιώτση τσαι α Θανάσενα .

Σ) Μωρε μπράβο  ! Χάτσε ο κόσμο . Βρε εζού ό ‘νι προφταίνα να κακιουρήου πφι ένι αού ο όγο… άντε τσαι καμούσου τσαι παράτη μι

 από όρπα χάμου …. 

Καλε ξημέρουμα να βοηθήνουμε άμα τσαι έμε πορούντε . 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

…………………………………… 

Δεν μου λές θα ανοίξεις  και εσύ πως το είπες ; 

Τι είπα ; 

Να εκείνο το βιβλίο του προσώπου .

Άλλη δουλειά δεν είχα ; 

Γιατί βρε φιλενάδα αφού τα αρπάζεις αμέσως , να βοηθάς και εμένα το παρλιακο σου ;….. 

Γιατί ; Θα ανοίξεις εσύ ; 

Εμ τι θα κάνω γειτόνισα , για αυτό σου λέω να ανοίξεις και εσύ , αφού είμαστε που είμαστε φιλενάδες ;

Δεν μου τα λες καλά τό έχασες  από τι δείχνει ; 

Γιατί βρε φιλενάδα άνοιξε και εσύ να έχουμε φιλία και στο βιβλίο του προσώπου ; 

Βρε Γιαννού στο Θεό σου , τόχασες ολωσδιόλου μαθές . Τι έπαθες χριστιανή του Θεού ; 

Αφού όλες έχουνε βρε Σιούλα ….. 

Και επειδή τό έχουνε όλες πρέπει να το έχουμε και εμείς ; Αυτό είναι για τους νέους βρε , να μη σου πώ ; Που θα πάμε εμείς οι γριές γκούζες ( γουρούνες ή´ προβατίνες )  δεν μου λές ; 

Και η Σπύρενα έχει και η Κωστενα και η Παναγώτενα και η Θανάσενα.

Μωρε μπράβο ! Χάλασε ο κόσμος ! Βρε εγώ δεν προλαβαίνω να κατουρήσω  που λέει ο λόγος , άντε και καμώσου και παράτα με από έκει χάμω …… 

…..ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΝΑ ΒΟΗΘΑΜΕ ΕΦΟΣΩΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ … 

——————ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————— 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *