ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 26–27 του Απρίλη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα …….

Θιλενάδε Ατςhά εβδημά: του Πάνου Μαρνέρη .

Μπ: σιατέρε έντανη ένι α ατςhά εβδημά νή Άγιε εβδημά 

Πολ: επίσης νι ήγκιαει αούντε τσαι εβδημά τα τσεροφαΐα όγο τα νηστεία . 

Μπ: έντανη ταν εβδημά ένι πρέπουντα να κχοντούμε τσαι να μην αρτευτούμε. Ο ‘με τςhούντε  αρκυνή, κρίε, ψάρι μαειδέ αούλι….

Δες: Σιατέρε Ορή κάκια ενιάκα ότσι νι ήγκιαει αούντε τσαι άπραχτε εβδημά γιατσί ου ‘γκιαει δουλέγκουντε .

Πολ: Πάσα αμέρα έντανη ταν εβδημά ένι παριστάνα τσαι κάτσι απά τα πάθη του Χριστού Τσαι ακόνη νι είνι αούντε εβδημά των παθών .

Δες: Α αςhά Δέφτερα (Τσιουρακά αργά) ένι αφιερουτά τθον Σήφη του Παγκάλου τσαι τθα τσερά Συτζά πφι εκαταράτθε ο Χριστέ . 

Μπ:Α ατςhά (Τςhίτα Δέφτερα αργά) ένι αφιερουρετά τθου Δέκα Παρθένε, τσαί τθου Ταλάντοι. 

Πολ:Ατςhά Τίτιντα (Τςhίτα αργά ένι αφιερουτα τθα γουναίκα πφι έκι ποτσουτά με αμαρκίλε τσαι αφού μετανοιάτσε εκχρίε του πούε του Χριστού με μύρο τσαι για τα μετάνοια σι νιε συχωρέτθαει οι αμαρκίλε.. 

Δες:Ατςhά Πέφτα ( Τίτιντα αργά) το γκριουφό αριστίουμα, το κχρίσιμο του πούε τθου μαθητέ, τα προσευχά του Τσυρίου τθο Σhίνα με τουρ Ελίε τσαι το θιλί του Ιούδα, τα προδουσία .

Μπ:Ατςhέ Παράστσι(Πέφτα αργά) το μαστίγουμα,τα φκυσίματα,οι κοροϊδίε, οι ξευκιλισμοί, τα ντούματα,το στεφάνι με του κχούλοι,το Σταύρουμα τσαι ο Θάνατε του Χριστού .

Πολ: Ατςhέ Σάμπα ( Παράστσι αργά) Κχαμπάϊσμα του Τσυρίου από το Σταυρέ τσαί α περιφορά του Επιτάφιου. 

Δες:Τσαι τα Τσιουρακά , 

Μπ: αΑτςhιτέρα γιορτά τα Ορθοδοξία ,

Πολ: Α Ανάσταση του Χριστού. 

  Καλε ξημέρουμα, καου παρία, τσαι με το καλε να μόλει Α  ΑΜΠΡΙΑ..

……………..

Κορίτσια αυτή είναι η μεγάλη εβδομάδα, ή η άγια εβδομάδα.

Επίσης την λέγανε και εβδομάδα της ξηροφαγίας, λόγω του ότι είναι ολική νηστεία.. 

Αυτή την εβδομάδα πρέπει να κρατηθούμε, δεν τρώμε τυρί, ψάρι κρέας, ούτε λαδάκι.

Κορίτσια να κάπου άκουσα ότι την έλεγαν και άπρακτη εβδομάδα γιατί δεν δούλευαν. 

Κάθε ημέρα αυτή την εβδομάδα παριστάνει κάτι από τα πάθη του Χριστού και ακόμη την λένε εβδομάδα των παθών. 

Η μεγάλη Δευτέρα(Κυριακή βράδυ) είναι αφιερωμένη στον Ιωσήφ του Πάγκαλου και στην ξερή  συκιά που  καταράστηκε ο Χριστός. 

Η μεγάλη Τρίτη (Δευτέρα βράδυ) είναι αφιερωμένη Στις 10 παρθένες . Η μεγάλη Τετάρτη (Τρίτη βράδυ) είναι αφιερωμένη στην γυναίκα που ήταν φορτωμένη με αμαρτίες και αφού μετάνιωσε έπλυνε τα πόδια του Χριστού με μύρο και για την μετάνοια της συχωρέθηκαν οι αμαρτίες της. 

Η μεγάλη Πέμπτη (Τετάρτη βράδυ) ο μυστικός δείπνος, το πλύσιμο των ποδιών στους μαθητάς, η προσευχήστο όρος των ελαιών και το φιλί του Ιούδα, η προδοσία. 

 Η μεγάλη Παρασκευή (Πέμπτη βράδυ) το μαστίγωμα,τα φτυσίματα, η κοροϊδία, ο εξευτελισμός, τα χτυπήματα,το ακάνθινο στεφάνι, η σταύρωση και ο θάνατος του Χριστού.

Το μεγάλο Σάββατο (Παρασκευή βράδυ) κατέβασμα του κυρίου από το σταυρό και περιφορά του Επιταφίου. 

Και την Κυριακή;

 Η μεγαλύτερη γιορτή της ορθοδοξίας .

Η Ανάσταση του Χριστού … 

Καλό ξημέρωμα,καλώς έρχεται και με το καλό να έρθει η Ανάσταση 

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *