ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

  ………Έμε νιούντε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 27–28 του Αουνάρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα. 

Τα μυστούρια τα μαμού #7 ταρ Ελένη Μάνου

Α νιλήομε σατέρε για ταν κυτταρίτιδα…πφη οι μαμούδε νάμου ούγκιαει ξέρουντε τσί έκι, γιατσί ο όγο πφη έγκεινι ένι παζισασκούμενε σάμερε ένι κατά τσύριε όγο α διατροφή. Έμε κίντε πρεσσοί καφέδε πφη είνι ποίντε κακό τθαν υγεία νάμου. Οι μαμούδε νάμου ήγκιαει καβουρκίχουντε απατοί σου τον καφέ σου τθα σούγα τσαί ήγκιαει ανακχατούκχουντε νι με ροΐδίθι νη κρίσα. Από τα νία μερία έκι α φτώχεια σου αλλά από ταν άβα μερία α πείρα σ’εμαθήτσε ότσι με έντενη τον ντρόπο ο καφέ έκι γινούμενε αφριούτερε…όσου για τα γέψη, όπφουρ ένι έχα σημειουτέ τσαί το βιβλίε μι, Γεύσεις Τσακώνων, ήγκιαει αρωμακίχουντε τον καφέ ότσι ν’ηκγιαει μπάντε από τα σούγα λεχουτέ με κουμανταρία νή μαστίχα κιοτέ, νή αλλίου ήγκιαει βάντε τάσου τθα σούγα μαζί με τον καφέ, γαρούφα, κανία νή μπαμπαρόζα… ένταοι για τον καφέ. Έδαρι, νιά άβα λιχουδία πφη έμε τσούντε, α τσιοκολάτα, όπφουρ ένι σούνα τθο τθούμα νάμου ένι έχα 60%, εξήντα ταρ εκατό ζάχαζη τσαί 35%, τζιάντα πέντε ταρ εκατό βούκιουρε. Έμε τσhούντε χουζίς κχοντουμό άτσι, χουζίς να νιουζίζουμε  ότσι ένι κχοντούκχουντα το ύο τθουρ ιστοί νάμου, έμε τσhούντε πρεσσά αλλαντικά, χουζίς να νιουζίζουμε ότσι έμε ποτσούκουντε το νιαυτέ νάμου με πρεσσοί τοξίνε. Έμε τςhούντε πρεσσού κοτσινέ κρίε, χάσικο άντε, τσίζινε άρτουμα, έμε κίντε χυμοί με συντηρητικά τσαί πρεσσά ζάχαζη, τσαί όα τα άβα τα αποσαζίδια  πφη έμε ερέχουντε πλέα τθα μαγαζία έτοιμα τσαί όμε ξέρουντε τσί έμε τσhούντε. Όα είνι κα με μέτσι, σατέρε! Α καλυτέρα  θεραπεία για ταν κυτταρίτιδα είνι οι τσεροί καρποί χουζίς άτσι, α μαγιά τα μπύρα, τσαί το σουσάνι.

Προσέχετε σατέρε ταν υγεία νιούμου απ’έδαρι μπρου να ένι αργά.

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι, έμε προσέχουντε τον κορμό νάμου ένι α φωτοφωνία τα ψούχα νάμου…

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Ας μιλήσουμε κορίτσια για την κυτταρίτιδα που οι γιαγιάδες μας δεν ήξεραν τι είναι, γιατί ο λόγος που αυτό παρουσιάζεται σήμερα είναι κατά κύριο λόγο η διατροφή. Πίνουμε πολλούς καφέδες που κάνει κακό στην υγεία μας. Οι γιαγιάδες μας καβουρντίζαν τον καφέ μόνες τους στη σούβλα, το καβουρντιστήρι και τον ανακάτευαν με ρεβύθια η κριθάρι. Από τη μια μεριά η φτώχεια τους αλλά από την άλλη μεριά η πείρα τους έμαθε ότι με αυτό τον τρόπο ο καφές γινόταν ελαφρύτερος…όσο για τη γεύση, όπως έχω σημειώσει στο βιβλίο μου, Γεύσεις Τσακώνων, αρωμάτιζαν τον καφέ μόλις τον έβγαζαν από το καβουρντιστήρι καυτό, με κουμανταρία ή μαστίχα ποτό, η διαφορετικά ‘έβαζαν μέσα στο καβουρντιστήρι μαζί με τον καφέ, γαρύφαλα, κανέλα ή αρμπαρόριζα…αυτά για τον καφέ. Τώρα, μια άλλη λιχουδιά που τρώμε η σοκολάτα, όπως φτάνει στο στόμα μας έχει 60% ζάχαρη και 35% βούτυρο, τρώμε χωρίς φειδώ αλάτι, χωρίς να γνωρίζουμε ότι κατακρατεί το νερό στους ιστούς μας, τρώμε πολλά αλλαντικά, χωρίς να γνωρίζουμε ότι φορτώνουμε τον οργανισμό μας με πολλές τοξίνες. Τρώμε πολύ κόκκινο κρέας, άσπρο ψωμί, κίτρινο τυρί, πίνουμε χυμούς με συντηρητικά και πολύ ζάχαρη, και όλα τα άλλα σκουπίδια που βρίσκουμε πλέον έτοιμα στα μαγαζιά και δεν ξέρουμε  τι τρώμε. Όλα είναι καλά με μέτρο, κορίτσια! Η καλύτερη θεραπεία για την κυτταρίτιδα είναι οι ανάλατοι ξηροί καρποί, η μαγιά της Μπύρας και το σουσάμι. Προσέχετε κορίτσια την υγεία σας από τώρα πριν είναι αργά. 

Καλέ ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, προσέχουμε το σώμα μας είναι η εστία της ψυχής μας.

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *